PERSONPROFIL

Heino Knudsen

Socialdemokratiet

Valgt ved Regionsrådsvalget i Sjælland

Født 24. oktober 1979 i Nakskov Single 1 barn

A

Heino Knudsen (S) er formand for Regionsrådet i Region Sjælland. I de politiske udvalg er han formand for Forretningsudvalget.

Heino Knudsen er fhv. byrådsmedlem i Lolland Kommune. I sit politiske liv har han bl.a. arbejdet for at fremme det lokale idræts- og kulturliv, skabe bedre muligheder for børn og unge samt forbedre den lokale infrastruktur og skabe kortere afstand imellem kommune og borgere.

Heino Knudsen arbejder til daglig som markedskonsulent ved Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland Falster. Han er uddannet inden for handel og ledelse og har en række stillinger bag sig inden for handelsbranchen. Heino Knudsen har hele sit liv været en aktiv del af idræts- og kulturlivet bl.a. med flere år som divisionstræner i Håndbold.
Heino bor i Nakskov med sin datter Manja.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 23463 Socialdemokratiet in total 145723

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Ungdomsuddannelser

Med kandidatens egne ord

Region Sjælland har brug for et stærkt og trygt offentligt sundhedsvæsen. Et trygt sundhedsvæsen er i høj grad også et nært sundhedsvæsen. Jeg vil som Regionsformand arbejde målrettet for, at vi i fremtiden kan løse langt flere sundhedsopgaver tættere på borgerne i fremtiden bl.a. på de lokale sundhedscentre, så man kan få samme gode behandlinger, opfølgninger og undersøgelser på en række sundhedsområder uden lange besværlige køreture.

Tryghed for vores borgere er en mærkesag, og tryghed for mig er også at alle borgere i region Sjælland kan være sikre på, at det er sundhedskortet og ikke dankortet, der afgør hvilken behandling man får. På samme måde må det ikke være afgørende, hvor man bor i Region Sjælland. Alle skal automatisk have samme gode behandling!

Vi ønsker at hjælpe psykisk sårbare langt tidligere, og vi vil igangsætte initiativer, der kan hjælpe unge sårbare, får de bliver psykisk sårbare. Vi har behov for at prioritere forebyggelse langt højere end det sker i dag. Det handler om at alle uanset baggrund, har de bedste muligheder for et godt liv med fællesskab og livskvalitet.

Vi vil skabe en langt bedre arbejdsmiljø for vores mange medarbejdere i Region Sjælland. Der er behov for et attraktivt og tillidsfuldt arbejdsmiljø i fremtidens Region Sjælland.

Region Sjælland skal være en attraktiv region for vores borgere, mulige tilflyttere, medarbejdere, turister og virksomheder.

I Socialdemokratiet kalder vi det "Udvikling med mennesket i centrum".

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Sjælland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi får konstant flere og flere patienter, og heldigvis får vi hele tiden mulighed for at behandle flere og flere sygdomme og lidelser. Der er altid ting vi kan gøre smartere i fremtiden, men samlet set kan vi ikke spare mere på sundhedsvæsenet.

2 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Ansatte på Region Sjællands hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Medarbejderne og arbejdsmiljøet er presset i Region Sjælland. Alligevel kæmper medarbejderne ude i fronten hver eneste dag med at levere kvalitet bl.a. på vores sygehuse. Vi SKAL have skabt et bedre arbejdsmiljø for vores mange tusinde medarbejdere, ellers risikere vi at det vil gå alvorligt ud over kvaliteten i behandlingerne. Vi skal desuden være en attraktiv region også for vores medarbejdere. Det kræver et godt og trygt arbejdsmiljø.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lægemangel i yderområder er en af de helt store opgaver de næste år. En opgave som vi vil give rigtig stort fokus. Men jeg mener ikke at løsningen bare er flere penge til denne indsats.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sygehusplanen fra 2010 er i gang med at blive implementeret. Den er i sin grundform god, og vil give os mulighed for at få den bedste kvalitet i behandlingen i fremtiden. Vi skal nu have flyttet mange flere behandlinger og undersøgelser, som godt kan laves mere lokalt, ud i nærområdet for at blive udført f.eks. hos egen læge eller på de lokale sundhedscentre. På den måde ønsker jeg at vi gør sundhedsvæsenet langt mere nært og mere decentralt for den enkelte borger i fremtiden.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Region Sjælland har et godt akutberedskab, og det er vigtigt at vi også har stort fokus på det i fremtiden. Man skal som borger i Region Sjælland kunne føle sig tryg, uanset hvor man har valgt at bosætte sig. Vi skal altid se på hvordan vi kan gøre det bedre, men der kræves ikke en opprioritering i en størrelse, så det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke bruge flere penge på kollektiv trafik end vi gør i dag. Region Sjælland bruger allerede forholdsmæssigt flere midler end de andre regioner i Danmark gør på kollektiv trafik. Vi skal heller ikke bruge færre penge end vi gør i dag, men vi skal se grundigt på hvordan vi bruger pengene mest fornuftigt i fremtiden.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Store byer, mindre byer og landdistrikter er ikke hinandens modstandere i Region Sjælland men derimod hinandens forudsætninger og muligheder.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Regionrådsmedlem Region Sjælland, Socialdemokratiet

2018 - nu

Formand for Regionsrådet Region Sjælland, Socialdemokratiet

2018 - nu

Formand for Forretningsudvalget Region Sjælland, Socialdemokratiet

2014 - 2017

Byrådsmedlem Lolland Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2014 - 2017

Bestyrelsesmedlem H.N. Andersen Kollegiet

2014 - 2016

Bestyrelsesmedlem Lolland Turistråd

2014 - 2014

Bestyrelsesmedlem Kulturværket

2009 - 2011

Bestyrelsesformand Ravsborg Håndboldklub

Uddannelse

2015 - 2016

Diplomuddannelse Ledelse, VIA University College

2007 - 2011

Erhvevsuddannelse Salgsledelse, Erhvervsakademi Dania

1996 - 1998

Erhvevsuddannelse Handel, Super Brugsen Horslunde

1995 - 1996

Erhvevsuddannelse Handel, Lolland Handelsskole
Erhvervsuddannet indenfor detail. Derefter akademiuddannelse i ledelse.

Erhvervserfaring

2013 - 2017

Markedskonsulent Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland Falster

2012 - 2013

Account Manager MJ Service

2008 - 2012

Key Account Manager Rexholm A/S - ID Identity

2006 - 2008

Key Account Manager Funtex Clothing Co. Aps

2002 - 2005

Salgskonsulent LF Handel og Importcenter A/S

1999 - 2002

Afdelingsleder Super Best Nakskov

1998 - 1998

Salgsassistent Coop

1998 - 1998

Salgsassistent Coop
A

Politiske hverv

2018 - nu

Regionrådsmedlem Region Sjælland, Socialdemokratiet

2018 - nu

Formand for Regionsrådet Region Sjælland, Socialdemokratiet

2018 - nu

Formand for Forretningsudvalget Region Sjælland, Socialdemokratiet

2014 - 2017

Byrådsmedlem Lolland Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2014 - 2017

Bestyrelsesmedlem H.N. Andersen Kollegiet

2014 - 2016

Bestyrelsesmedlem Lolland Turistråd

2014 - 2014

Bestyrelsesmedlem Kulturværket

2009 - 2011

Bestyrelsesformand Ravsborg Håndboldklub

Uddannelse

2015 - 2016

Diplomuddannelse Ledelse, VIA University College

2007 - 2011

Erhvevsuddannelse Salgsledelse, Erhvervsakademi Dania

1996 - 1998

Erhvevsuddannelse Handel, Super Brugsen Horslunde

1995 - 1996

Erhvevsuddannelse Handel, Lolland Handelsskole
Erhvervsuddannet indenfor detail. Derefter akademiuddannelse i ledelse.

Erhvervserfaring

2013 - 2017

Markedskonsulent Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland Falster

2012 - 2013

Account Manager MJ Service

2008 - 2012

Key Account Manager Rexholm A/S - ID Identity

2006 - 2008

Key Account Manager Funtex Clothing Co. Aps

2002 - 2005

Salgskonsulent LF Handel og Importcenter A/S

1999 - 2002

Afdelingsleder Super Best Nakskov

1998 - 1998

Salgsassistent Coop

1998 - 1998

Salgsassistent Coop

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet