PERSONPROFIL

Heidi Wang

Liberal Alliance

Valgt ved kommunalvalget i København

Født 9. august 1956 i Taiwan Single 1 barn

I

Heidi Wang (LA) er medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Hun er medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget. Hun blev valgt ind i Borgerrepræsentationen for Venstre i 2001, men hun skiftede i 2010 parti til Liberal Alliance. Hun er Liberal Alliances gruppeformand på Københavns rådhus.

Heidi Wang er født i Taiwan, hvor hun tog en bachelor i tysk, hvorefter hun fik en master i mediekundskab fra East Texas State University i USA. Heidi Wang flyttede til Danmark i 1983, hvor hendes uddannelser ikke blev anderkendt, så hun supplerede med Den Erhvervsøkonomiske Suppleringsuddannelse fra Handelshøjskolen i Århus. Hun arbejde i mange år som selvstændig oversætter og har siden 2012 været præsident for Nordic-Chineese Chamber of Commerce. Hun medvirker desuden i Flemming Ytzens bog: ”Danmark Er Ikke For Tøsedrenge – Heidi Wangs vej fra Taiwan til dansk politik”. Bogen er delvist biografi, delvist samtalebog med dialog mellem Heidi Wang, Bertel Haarder og Søren Pind og med forord af Naser Khader.

Valgresultater

KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 751 Liberal Alliance in total 10632
KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 816 Liberal Alliance in total 11822

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Mindre bureakrati = mindre besvær.
Vækst finansierer velfærd.
Selvbestemmelse og værdighed i skoler og på plejehjem.

Jeg har igennem fire valgperioder nået at sidde i alle Borgerrepræsentationens udvalg og ved derfor hvad der fungerer og hvad der skal repareres. Liberal Alliance har i øjeblikket kun ét mandat, men vi har alligevel fået gode sager igennem - blandt andet køkkener på plejehjem, mulighed for kortere skoledage og færre erhvervsafgifter.

Ét er hvad vi har fået igennem - noget andet er det socialistiske vanvid vi har afværget.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2010 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Liberal Alliance

2017 - nu

Medlem af Sundheds-og Omsorgsudvalget Københavns Kommune, Liberal Alliance

2001 - 2010

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Venstre

Uddannelse

1981 - 1982

Master of Science Educational Media & Technology, Texas A&M University

1977 - 1980

BA German Language and Literature, FU-JEN Catholic University

Erhvervserfaring

2012 - nu

President Nordic-Chinese chamber of commerce
I

Politiske hverv

2010 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Liberal Alliance

2017 - nu

Medlem af Sundheds-og Omsorgsudvalget Københavns Kommune, Liberal Alliance

2001 - 2010

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Venstre

Uddannelse

1981 - 1982

Master of Science Educational Media & Technology, Texas A&M University

1977 - 1980

BA German Language and Literature, FU-JEN Catholic University

Erhvervserfaring

2012 - nu

President Nordic-Chinese chamber of commerce

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet