PERSONPROFIL

Heidi Serny Jacobsen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Greve

Født 16. juli 1978 Gift 2 børn

A

Heidi Serny Jacobsen (S) er byrådsmedlem i Greve Kommune. Hun er medlem af Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget samt Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget.

Til daglig arbejder hus som assistent hos DTU Vindenergi.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 271 Socialdemokratiet in total 7861

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg stiller op til byrådet, fordi jeg gerne vil arbejde for, at Greve bliver mere bæredygtig.
Vi, som borgere, skal hjælpe til via bedre og nemmere affaldssortering og som kommune, skal vi udforske mulighederne for samarbejde med andre kommuner, så mest muligt kan blive genanvendt til gavn for både miljø og vores pengepung.
Vi skal sørge for, at de ansatte i kommunen har tid til deres kerneopgaver. De ældre skal have en værdig alderdom, og det kræver tid og omsorg. Ikke tidsregistrering.
Vi skal have sænket lærernes undervisningstid, så de har bedre tid til forberedelse og kan hjælpe og støtte de børn, der kommer for at få råd og vejledning.
Vores børn er ikke tjent med, at vi ikke har nok uddannede pædagoger i vores dagtilbud, eller at der simpelthen er for få voksne til, at de kan få den opmærksomhed, de fortjener og har brug for.
Børn skal tilvælge vores klubtilbud, så de kan være en del af fællesskabet, også efter skole.
Jeg vil gerne arbejde for, at der kommer en madmor i alle vores institutioner, så vores børn kan få frisklavet økologisk mad. En der kan inspirere og lære vores børn, hvor mad kommer fra. På sigt, er det også noget, jeg meget gerne ser udbredt til vores skoler.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Greve Kommune bør fortsat bruge penge på iPads til skoleelever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Greve Kommune bør prioritere renovering af nedslidte skoler i stedet for skattelettelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Pernille Beckmann har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - nu

Byrådsmedlem Greve Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget Greve Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget Greve Kommune, Socialdemokratiet

Erhvervserfaring

Assistent DTU Vindenergi
A

Politiske hverv

2017 - nu

Byrådsmedlem Greve Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget Greve Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget Greve Kommune, Socialdemokratiet

Erhvervserfaring

Assistent DTU Vindenergi

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet