PERSONPROFIL

Hardy Javelin

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Vallensbæk

Gift

C

Hardy Javelin var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti ved Kommunalvalget i Vallensbæk kommune. Hardy Javelin blev ikke valgt ind.

Han er bestyrelsesmedlem for partiets vælgerforening i Vallensbæk Kommune, hvor han i øvrigt også er formand for Hegnsynet.

Hardy Javelin er i dag pensioneret, men har samtidig et enkeltmandsfirma, hvor han som freelance rådgiver arbejder med fysisk planlægning. I sit hidtidige arbejdsliv har han primært beskæftiget sig med kommune- og lokalplanlægning, men han har også arbejdet som administrativ chef for natur- og fritidsområdet Vallensbæk Mose. Privat er Hardy Javelin gift og bosat i Vallensbæk.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 18 Det Konservative Folkeparti in total 4319

Mærkesager

  • Ældre
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

1. Trafikpolitisk vil jeg støtte op om indsatsen med at forbedre kommunens trafiksystem i form af smart trafikstyring og hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområderne.
Initiativer om at forebygge og forhindre den markante trafikstøj i Vallensbæk skal følges op; jf. Silent City projekter.
2. Vallensbæks smukke naturområder skal bevares. De grønne områder er vore lunger og skal behandles med omhu. Et rigere dyre- og planteliv bør tilstræbes. Miljøet skal beskyttes ved optimal affaldssortereing og CO2 reduktion.
3. På det boligpolitiske område - ikke mindst med relationer til de ældre - skal behovet for ældreegnede boliger for 1-2 personer efterkommes; ikke mindst som tæt lavt byggeri. Den gode drift og vedligeholdelse af boligområderne skal intensiveres.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vallensbæk Kommune skal investere 10 millioner kroner i at nedsætte støjbelastningen for borgere, der er ramt af støj.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Vallensbæk skal udstykke nye byggegrunde til bolig og erhverv, så kommunen kan vækste.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Henrik Rasmussen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Bestyrelsesmedlem i Vallensbæk Konservative Vælgerforening
Hegnsynsformand

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Det Konservative Folkeparti, Vallensbæk vælgerforening
Formand Hegnsynet, Vallensbæk Kommune

Uddannelse

Byplanlægger

Erhvervserfaring

Freelance Rådgiver
C

Politiske hverv

Bestyrelsesmedlem i Vallensbæk Konservative Vælgerforening
Hegnsynsformand

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Det Konservative Folkeparti, Vallensbæk vælgerforening
Formand Hegnsynet, Vallensbæk Kommune

Uddannelse

Byplanlægger

Erhvervserfaring

Freelance Rådgiver

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet