PERSONPROFIL

Hans Toft

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Gentofte
Valgt ved Regionsrådsvalget i Hovedstaden

Født 8. februar 1947 i Hvidbjerg Gift

C

Hans Toft (K) har siden 1993 været 0borgmester i Gentofte Kommune. Han har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1970. Han er formand for Økonomiudvalget.
Derudover er han medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden, hvor han er i Bestyrelsen for Copenhagen Capacity.
Han er tidligere folketingsmedlem for samme parti, hvor han sad fra 1970 til 1974.

Hans Toft er uddannet Cand.Jur fra Århus Universitet i 1976 og har, før han blev borgmester, arbejdet som advokat i Norsk Hydro Olie. I 2008 blev han Ridder af Dannebrog og bærer også Den islandske Falkeorden. Hans Toft bor i Hellerup med sin kone Lisbeth.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 14926 Det Konservative Folkeparti in total 23506
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 12618 Det Konservative Folkeparti in total 19930
KV 2009

Valgt ind

Personlige stemmer 7584 Det Konservative Folkeparti in total 0
KV 2005

Valgt ind

Personlige stemmer 10124 Det Konservative Folkeparti in total 0
KV 2001

Valgt ind

Personlige stemmer 13136 Det Konservative Folkeparti in total 0

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gentofte Kommune skal bygge ungdomsboliger til de ca. 500 unge på venteliste. Boligerne skal bygges på adresserne Ved Sløjfen, Ved Stadion og på en adresse øst for Charlottenlund Station.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja til 2. del af spørgsmålet, da disse fire placeringer kun har plads til 150 nye ungdomsboliger, som også er kommunens konkrete planlægning - og altså ikke plads til 500 nye på disse adresser

2 Det er en god idé, at flygtninge er placeret på 60 forskellige adresser i kommunen frem for i et enkelt center.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Hans Toft har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Som borgmester: Det må andre vurdere

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen har god balance mellem bil- og offentlig trafik

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der sorteres i dag i: Plast, papir, metal, glas og restaffald samt aftentes storskrald og haveaffald ved husstandene

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Efter Danmarks Idrætsforbunds undersøgelse i oktober 2017 om Idrættens vilkår og rammer ligger Gentofte Kommune samlet nr. 1 blandt alle landets kommuner.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der ér afsagt penge på et rigtigt niveau

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Budgettet til formålet er passende

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Integrationen forløber godt i kommunen - både beskæftigelsesmæssigt og socialt (idræt m.v.)

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der ér afsat penge på et højt niveau - og tillige til et helt ny og moderniseret genoptræningscenter

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Mærkværdigt spørgsmål

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gentofte Kommune har landets laveste beskatning

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Spørgsmålet uaktuelt - Gentofte Kommune har et samlet areal på ca. 5 gange 5 km

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Budgettet til formålet er passende

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gentofte Kommune har inden for de sidste år etableret et fuldt udbygget cykelstinet

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uaktuelt spørgsmål for Gentofte Kommune

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet besvaret som en større indsats og ikke som flere penge

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gentofte har nedsat et opgaveudvalg (med 10 borgere og fem politikere), som skal komme med forslag om boligesociale formål

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Budgettet til formålet er passende

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skatternes højde er reguleret efter indkomster m.h.p., at alle har ret til 'lige' ydelser - en eventuel ændring må derfor sammenholdes med lavere skatter

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen har et passende budget

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gentofte ligger højt i antal færdiguddannede pædagoger i institutionerne (65%)

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gentofte har netop vedtaget ny erhvervspolitik

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gentofte har landets laveste grundskyldspromille - og den laveste, som loven tillader (16 promille)

Valgresultater

RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 11992 Det Konservative Folkeparti in total 94747
RV 2009

Valgt ind

Personlige stemmer 9185 Det Konservative Folkeparti in total 0
RV 2005

Valgt ind

Personlige stemmer 10441 Det Konservative Folkeparti in total 0
RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 16015 Det Konservative Folkeparti in total 103772

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

1990 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

1993 - nu

Borgmester Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

1993 - nu

Formand for Økonomiudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2005 - nu

Regionsrådsmedlem Region Hovedstaden, Det Konservative Folkeparti

2013 - 2017

Medlem af Erhvervs- og Vækstudvalget Region Hovedstaden, Det Konservative Folkeparti

1971 - 1975

Folketingsmedlem Folketinget, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Medlem af Erhvervs- og vækstudvalget Region Hovedstaden

Uddannelse

STX Thisted Gymnasium
Cand.jur. Jura, Aarhus Universitet
Advokat Jonas Bruun

Erhvervserfaring

1976 - 1993

Advokatfuldmægtig Norsk Hydro Olie
C

Politiske hverv

1990 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

1993 - nu

Borgmester Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

1993 - nu

Formand for Økonomiudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2005 - nu

Regionsrådsmedlem Region Hovedstaden, Det Konservative Folkeparti

2013 - 2017

Medlem af Erhvervs- og Vækstudvalget Region Hovedstaden, Det Konservative Folkeparti

1971 - 1975

Folketingsmedlem Folketinget, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Medlem af Erhvervs- og vækstudvalget Region Hovedstaden

Uddannelse

STX Thisted Gymnasium
Cand.jur. Jura, Aarhus Universitet
Advokat Jonas Bruun

Erhvervserfaring

1976 - 1993

Advokatfuldmægtig Norsk Hydro Olie

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet