PERSONPROFIL

Hanne Agersnap

Socialistisk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Lyngby-Taarbæk
Kandidat til regionsrådsvalget i Hovedstaden

Født 5. september 1960 Gift 2 børn

F

Hanne Agersnap (SF) er kommunalbestyrelsesmedlem i Lyngby-Taarbæk Kommune. Hun er næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget samt medlem af Social- og Sundhedsudvalget.
Hanne Agersnap har været valgt for SF til kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarnbæk Kommune ved kommunalvalgene i 2005 og 2013. Fra 2007 til 2011 var hun folketingsmedlem for SF.
Hanne Agersnap er kandidat i Kulturgeografi og Psykologi fra Københavns Universitet. Hun har tidligere arbejdet som i en række projektlederstillinger og konsulentstillinger hos bl.a. COWI og Copenhagen Development.
Hanne Agersnap bor i Kongens Lyngby. Hun har to børn.

Hanne Agersnap blev i sin tid i Folketinget diagnostiseret med sygdommen Parkinson. Hun har været meget åben om sin sygdom i pressen, da hun føler, at det er vigtigt at fortælle om livet som menneske med et handicap. Af samme grund er hun medlem af kommunens Handicapråd og tidligere bestyrelsesmedlem i Parkinsonforeningen.
Det var i øvrigt Hanne Agersnaps henvendelse til Dagbladet Information i 2010, som blev startskuddet til den såkaldte "Statsløse-sag", som siden førte til integrationsminister Birthe Rønn Hornbechs afgang som minister.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 184 Socialistisk Folkeparti in total 2406
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 217 Socialistisk Folkeparti in total 2279
KV 2005

Valgt ind

Personlige stemmer 525 Socialistisk Folkeparti in total 0

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Plejehjem og hjemmepleje med respekt for borgernes selvbestemmelse.
Ældre borgere og handicappede, der ikke kan klare sig selv skal have hjælp til praktiske opgaver og personlig pleje. Hvad enten det er på pleje hjem eller i eget hjem skal vi sikre kvalitet og arbejdsglæde. Det kræver at vi lytter til medarbejderne og giver gode arbejdsforhold,

Misbrugsbehandling - vi kan gøre det lidt bedre
Alkohol- og stofmisbrug er livsfarlige lidelser. Misbrug har alvorlige konsekvenser - for samfundet og ikke mindst for den enkelte. Derfor skal vi stå klar med det bedste tilbud, så snart en misbruger er motiveret for behandling.

Kultur og idræt i bedre rammer
Vores smukke stadsbibliotek trænger til en gennemgribende renovering, og biblioteket skal udvikles som et socialt og kulturelt samlingspunkt - det nye forsamlingshus.
Samtidig skal kommunen stille baner og haller mv. Til rådighed for vores idrætsklubber og andre foreninger. Alle, der vil, skal kunne udfolde sig.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lyngby-Taarbæk Kommune bør sænke ejendomsskatterne og i stedet sætte indkomsskatten op.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke sænke nogen skatter i kommunen. Lave ejendomsskatter vil give højere huspriser. Det vil gøre det umuligt for unge familier at flytte til kommunen.

2 Lyngby-Taarbæk Kommune bør bruge en større andel af det kommunale budget på ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har løftet området i seneste budget. Det er nu muligt at lave forbedringer indenfor det eksisterende budget

3 Sofia Osmani har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hun har skabt en bedre samarbejdskultur på rådhuset

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I seneste budget har vi lige løftet området. Nu er budgettet rimeligt.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I seneste budget har vi løftet støtten til Paradiset (et værested) og den gratis tandplejen for socialt udsatte får også, men vi kan gøre mere.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er i hvertfald ikke det erfaringen viser

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal i gang med at planlægge en ny skole (i Lyngby vest)

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I det seneste budget har vi givet til en ekstra SSP medarbejder

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have begge dele

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kommunale ældrepleje må ikke sælge tilkøbsydelser.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De kommer helt af sig selv.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 765 Socialistisk Folkeparti in total 58950

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Plejehjem og hjemmepleje med respekt for borgernes selvbestemmelse.
Ældre borgere og handicappede, der ikke kan klare sig selv skal have hjælp til praktiske opgaver og personlig pleje. Hvad enten det er på pleje hjem eller i eget hjem skal vi sikre kvalitet og arbejdsglæde. Det kræver at vi lytter til medarbejderne og giver gode arbejdsforhold,

Misbrugsbehandling - vi kan gøre det lidt bedre
Alkohol- og stofmisbrug er livsfarlige lidelser. Misbrug har alvorlige konsekvenser - for samfundet og ikke mindst for den enkelte. Derfor skal vi stå klar med det bedste tilbud, så snart en misbruger er motiveret for behandling.

Kultur og idræt i bedre rammer
Vores smukke stadsbibliotek trænger til en gennemgribende renovering, og biblioteket skal udvikles som et socialt og kulturelt samlingspunkt - det nye forsamlingshus.
Samtidig skal kommunen stille baner og haller mv. Til rådighed for vores idrætsklubber og andre foreninger. Alle, der vil, skal kunne udfolde sig.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2013 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Lyngby-Taarbæk Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget Lyngby-Taarbæk Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Social- og Sundhedsudvalget Lyngby-Taarbæk Kommune, Socialistisk Folkeparti

2007 - 2011

Folketingsmedlem Folketinget, Socialistisk Folkeparti

2005 - 2009

Kommunalbestyrelsesmedlem Lyngby-Taarbæk Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem SF Lyngby-Taarbæk
Bestyrelsesmedlem Parkinsonforeningen

Uddannelse

1996 - 1997

Kandidat Psykologi, Københavns Universitet

1981 - 1989

Kandidat Kulturgeografi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2013 - nu

Projektleder Socialistisk Folkeparti

2005 - 2006

Aquisition Manager Copenhagen DC
F

Politiske hverv

2013 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Lyngby-Taarbæk Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget Lyngby-Taarbæk Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Social- og Sundhedsudvalget Lyngby-Taarbæk Kommune, Socialistisk Folkeparti

2007 - 2011

Folketingsmedlem Folketinget, Socialistisk Folkeparti

2005 - 2009

Kommunalbestyrelsesmedlem Lyngby-Taarbæk Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem SF Lyngby-Taarbæk
Bestyrelsesmedlem Parkinsonforeningen

Uddannelse

1996 - 1997

Kandidat Psykologi, Københavns Universitet

1981 - 1989

Kandidat Kulturgeografi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2013 - nu

Projektleder Socialistisk Folkeparti

2005 - 2006

Aquisition Manager Copenhagen DC

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet