PERSONPROFIL

Gyda Heding

Enhedslisten

Valgt ved kommunalvalget i København

Født 8. maj 1965 i København I et forhold 3 børn

Ø

Gyda Heding (EL) er medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Hun er medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Jeg arbejder til daglig som leder af to institutioner i Københavns Kommunes Socialforvaltning. Vi arbejder med udsatte og sårbare unge, der skal have nye chancer og muligheder.
Jeg er kollektivist, vinterbader, løber, altanejer, ven, elsker, mor, farmor, søster, brødbager, omhyggelig, nærværende, livsglad, solidarisk og megadårlig til tekniske ting.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1466 Enhedslisten in total 55241

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Jeg hedder Gyda Heding, er 51, bor i Blågårdsgade, har tre børn og er udlært snedker og socialrådgiver. Jeg er leder for to projekter for udsatte unge i kbh kommune – Vilde Liv og Pigegruppen. En arbejdsoplevelse var dråben, der fik mig til at stille op. Jeg var med en udsat ung på jobcentret for at få kontanthjælp, og jeg vidste godt, der var meget meningsløst bureaukrati i systemet, men det niveau af idioti og ydmygelse den unge skulle igennem gjorde mig så rasende, at jeg besluttede mig for at stille op.
Vores hjælpesystem skal menneskeliggøres. Det skal vi gøre sammen med folk. Ikke for dem og slet ikke hen over hovedet på dem. Jeg ser for mig et København, hvor det er meningsfuldt for folk at være solidariske og klar til at dele. For at skabe ændringer må vi bygge op sammen og ikke kun kæmpe imod. Vi skal have tillid, skabe tro, håb og drømme.
Ledetråden i mit politiske engagement har været at opbygge fællesskaber - i lokalmiljøet, i kollektiver, i BZ, blandt udsatte unge og i kvindesammenhænge. Det vil jeg tage med mig i BR.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er godt igang. Vi skal fortsætte den gode udvikling.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København modtog 318 flygtninge sidste år.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en kommunal opgave. Der er så mange af de private aktører som går konkurs også falder det tilbage på kommunen. Det er fordi de ikke varsler deres ansatte ordentlig løn og sikre uddannelse og dermed fastholdelse.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Kender ikke til hvordan det er i dag.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jobcentrene skal være til for at hjælpe ikke som nu være efter folk.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi gør det i forvejen

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt hvordan vi bruger pengene. Det skal være i samarbejde med de mennesker der bor i de by områder.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi må heller betale mere i skat og tilbyde byens skrøbelige en anstændig behandling.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Byen skal ha plads til igangsætteri. Mange små butikker. Det skal være muligt at starte virksomheder op.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Københavns Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

Socialrådgiver og snedker Den sociale højskole og teknisk skole

Erhvervserfaring

Institutionsleder Socialforvaltningen, Kbh´s kommune
Ø

Politiske hverv

2017 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Københavns Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

Socialrådgiver og snedker Den sociale højskole og teknisk skole

Erhvervserfaring

Institutionsleder Socialforvaltningen, Kbh´s kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet