PERSONPROFIL

Gitte Hemmingsen

Dansk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Halsnæs
Kandidat til regionsrådsvalget i Hovedstaden

O

Gitte Hemmingsen (DF) er byrådsmedlem i Halsnæs Kommune. Hun er medlem af Udvalget for Ældre og Handicappede samt Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.

Valgresultater

KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 531 Dansk Folkeparti in total 2855
KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 385 Dansk Folkeparti in total 1983

Kandidaten på de sociale medier

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 582 Dansk Folkeparti in total 75381

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Hospitaler

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Hovedstaden er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi slipper for 2 procent kravet, det er jo godt. Så kan der ikke spares mere

2 Region Hovedstaden bør sikre, at alle borgere får adgang til medicin, selvom prisen kan være høj og være på bekostning af andre behandlinger.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle har ret til behandling

3 Der bruges for mange penge på administration og ledelse i Region Hovedstaden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke have 30 procent på administration, det er alt for højt - jeg vil heller have de kolde hænder over på de varme hænder ... det giver menig for mig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle har tilgang til sundhedsområdet, og det skal forblive gratis ...

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Aldrig ....

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ville være en god ide, så kan vi håber på at lægerne er med på den - ellers kan dette blive et stort problem

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der er venter tider, giver det god menig at henvise til privat hospitaler

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være akutberedskab i yderområderne, og glem nu ikke Bornholm .... de har lige så meget ret til et akutberedskab

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, hvis der er brug for det - måske skulle trafikken vendes på hoved, måske vi kunne gøre det anderledes.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det lyder godt og flot, men vil de unge det ?

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kan ikke lige vide på hvilke områder

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bliver vi nød til, de er meget sårbare. Vi høre også at nogle medarbejder kan dø af at går på arbejde og det er ikke iorden. Jeg tænker, har vi brug for at bygge flere institutioner - når vores psykiatriske sårbare borgere har brug for et sted at være .... måske vi kunne give økonomi til kommunerne, til lokale akutpladser som bor i kommunerne.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er blevet vedtaget, og det er jeg meget glad for

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvorfor bruge økonomi på raske mennesker

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en privat sag om man vil have en privat sundhedsforsikring, vi bor i et frit land. Jeg synes, ikke det er fordi det er godt og fordi det nedsætte ventelister - men nogle borgere vælger bare en sundhedsforsikring.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, at kommunerne er gode til at få vækst i egne kommuner - men det er da også vigtigt at regionen hjælper til med værk udenfor København

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg må være ærlig, jeg ved ikke meget om dette - men det kan jeg jo komme til

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har mange borgere - nogle bor i tæt befolket områder og andre som ikke bor i tær befolket, men derfor skal de jo have mulighed for at tage bussen, måske skal de ikke køre 2 gange i timen - der kan vel findes en ordning

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Næstformand for Udvalget for Ældre og Handicappede Halsnæs Kommune, Dansk Folkeparti
Medlem af Udvalget for Skole, Familie og Børn Halsnæs Kommune, Dansk Folkeparti
Byrådsmedlem Halsnæs Kommune, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Udvalget for Ældre og Handicappede Halsnæs Kommune, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati Halsnæs Kommune, Dansk Folkeparti

Erhvervserfaring

Foredragsholder
O

Politiske hverv

Næstformand for Udvalget for Ældre og Handicappede Halsnæs Kommune, Dansk Folkeparti
Medlem af Udvalget for Skole, Familie og Børn Halsnæs Kommune, Dansk Folkeparti
Byrådsmedlem Halsnæs Kommune, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Udvalget for Ældre og Handicappede Halsnæs Kommune, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati Halsnæs Kommune, Dansk Folkeparti

Erhvervserfaring

Foredragsholder

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet