PERSONPROFIL

Gitte H. Terndrup

Socialdemokratiet

Kandidat ved kommunalvalget i Gentofte

Født 21. juni 1961 i Ballerup I et forhold 3 børn

A

Gitte H. Terndrup var i år 2017 kandidat for Socialdemokratiet til kommunalvalget i Gentofte kommune. Gitte H. Terndrup blev ikke valgt ind.

Hun arbejder dagligt som uddannelseskonsulent og har en diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, men er også uddannet inden for antropologi, retorik og filosofi mm. Hun har gennem flere år været engageret i fagbevægelsen samt en række foreninger bl. a DUI Leg og Virke og Vangedes Venner.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 170 Socialdemokratiet in total 4351
KV 2013 Personlige stemmer 65 Socialdemokratiet in total 4944

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

TRYGHED OG VÆRDIGHED

Det kan være svært at stå uden for arbejdsmarkedet. Både for ens økonomi og selvværd.

Der er måske ikke meget at rutte med, og man er måske heller ikke en del af et fællesskab mere.

I den situation skal kommunens tilbud opleves som en trædesten henimod en mulighed for at opnå et værdigt liv.

De mange frivillige foreninger har også en opgave her. Det er, her man møde andre, og få et nyt fællesskab at være en del af.

Jeg vil arbejde for, at folk, der møder "systemet" bliver set som borgere med ressourcer og ikke blot som "brugere". Det gælder ikke mindst de unge, som skal i gang med noget, der giver mening for både dem selv og for samfundet.

Jeg vil arbejde for, at de frivillige foreninger har grundlag, der gør det muligt at for dem løse sine opgaver. Frivillige foreninger skal aldrig overtage kerneopgaver, men snarere være som en ”buddy” for den enkelte og derved være med til at skabe fællesskab og identitet.

Spørgsmål og svar

1 Gentofte Kommune skal bygge ungdomsboliger til de ca. 500 unge på venteliste. Boligerne skal bygges på adresserne Ved Sløjfen, Ved Stadion og på en adresse øst for Charlottenlund Station.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er en god idé, at flygtninge er placeret på 60 forskellige adresser i kommunen frem for i et enkelt center.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Hans Toft har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi lever i et demokrati, så det er vel ikke borgmesteren alene, der tegner kommunen. Gode resultater skyldes også det samarbejde, der er foregået henover midten - efter min mening

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Problemer opstår, hvis der ikke er et godt beredskab og god planlægning fra de involverede parter.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Eftersom unge studerende, arbejdsløse mv. fra Vangede skal transportere sig til den anden ende af kommunen for at blive interviewet og testet samt gå i skole, så burde der nok ofres flere penge på, at der var direkte trafikkanlaer til disse.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Efter min mening skal der ses lidt mere på gode muligheder for handicappede, så de også kan færdes trygt på gader og veje.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Vangde kunne der godt bruges lidt flere ressourcer på fx. SSP samarbejdet. SSP'erne gør det godt, men de har meget travlt. Indsatsen er vigtig, idet dette giver mulighed for en bedre bedre integration samt forebyggelse af den negative sociale arv.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den indsats, der gøres idag for, at flygtninge kommer i job, fungerer godt. Især samarbejdet med Handelsstandforeningen har været godt!

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelse

Diplom i Erhvervspædagogik mm Metropol, Københavns universitet

Erhvervserfaring

Uddannelseskonsulent DSB
A

Uddannelse

Diplom i Erhvervspædagogik mm Metropol, Københavns universitet

Erhvervserfaring

Uddannelseskonsulent DSB

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet