PERSONPROFIL

Gitte Damgård

Blovstrød Listen

Kandidat ved kommunalvalget i Allerød

Født 17. december 1961 i Lyngby Gift 3 børn

R

Gitte Damgård var i år 2017 kandidat for Blovstrød Listen til kommunalvalget i Allerød kommune. Gitte Damgård blev ikke valgt ind.

Hun er uddannet indenfor IT og har arbejdet i det samme firma i mere end 20 år. Siden 1996 har hun arbejdet med alternativ behandling som selvstændig erhvervsdrivende.

Privat er hun gift og har tre børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 113 Blovstrød Listen in total 703
KV 2013 Personlige stemmer 109 R - Blovstrød Listen in total 708

Mærkesager

  • Sundhed
  • Ældre
  • Børn

Med kandidatens egne ord

Sikkerhed og tryghed.
Ens hjem og område skal være sikkert og rart. Derfor vil jeg gerne medvirke til at nedsætte indbruds-antallet i Allerød eksempelvis ved at tilskynde til ”Nabohjælp” og til at vi alle er mere opmærksomme.
Derudover ønsker jeg, at det skal være trygt og godt på de steder vi færdes mv.
Sikre skoleveje er en del af dette.

Busser og offentlig transport.
Jeg går ind for offentlig transport, men for at det kan lykkes, skal alle områder også serviceres og man skal kunne komme hjem fx om aftenen fra stationen uanset, hvor man bor i Allerød.
Vi ser igen og igen at busser enten ikke kører, eller kører ”i rumpen af hinanden” , så meget bedre planlægning og koordiner bør ske og ikke mindst skal vi have flere ønsker og krav til fx Movia.

Borgerne skal høres.
Det er vigtigt, at borgerne høres ved ændringer af lokalområder, ved tiltag i kommunen osv.
Der er store ressourcer i form af viden, erfaring og holdninger hos borgerne og det er en fordel at dette inddrages i kommunens fremadrettede arbejde.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Personligt synes jeg at det er vigtigt at børn er trygge i den skole de går i og at den er inden for rækkevidde af, hvor de bor, især i de "unge år". Modsat er det også vigtigt , at lærerkræfterne er gode og at der er de funktioner på skolerne, som er nødvendige i et moderne Danmark. Alt er ikke sort og hvidt.

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at det skal betragtes som en sund investering at man tager hånd om alle mennesker og især de der er ramt på den ene eller den anden måde.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er svært at svare på - for både genoptræning, men også andre sundhedsområder er meget vigtige.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man ønsker at flere skal cykle, så skal forholdene også være gode nok og sikre nok. I mit område er cykelstierne fx ret dårlige og det medfører at visse mennesker cykler midt på gaden - hvilket børn og unge ser, hvilket ikke er så heldigt.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis først et smukt område inddrages til virksomhed så er det stort set umuligt at omgøre den beslutning, derfor skal vi værne om det der er smukt og dejligt i dag. I fremtiden får vi mere og mere brug for at kunne trække os tilbage for at "lade op" og der er naturen en vigtig del af det.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror på at en tidligt indsats og forebyggelse i alt er en god investering.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at tilflyttere bliver en del af samfundet/lokal-samfundet. Alle er vigtige i fremtidens Danmark og fremtidens verden.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at vi alle , i princip, skal kunne se frem til de samme gode muligheder når vi bliver ældre. Jeg er ikke meget for tanken om at det kan ende med at nogen kan tilkøbe noget og andre kan ikke kan, og det kan jo blive resultatet af at man selv skal betale for relevante ydelser.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelse

Alterntiv behandler Flere.

Erhvervserfaring

Selvstændig
R

Uddannelse

Alterntiv behandler Flere.

Erhvervserfaring

Selvstændig

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet