PERSONPROFIL

Frederik Dehlholm

Enhedslisten

Kandidat ved kommunalvalget i Gentofte

Født 9. marts 1949 i Hellerup Gift 1 barn

Ø

Frederik Dehlholm var i år 2017 kandidat for Enhedslisten til kommunalvalget i Gentofte kommune. Frederik Dehlholm blev ikke valgt ind.

Frederik Dehlholm er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet. Han arbejder til daglig som selvstændig vinhandler og som censor ved Roskilde Universitet. Han er desuden repræsentant for Forbrugerrådet i det centrale Forbrugerklagenævn.

Frederik Dehlholm har tidligere bl.a. været beskæftiget i IT-branchen som systemkonsulent, og han er også tidligere tillidsrepræsentant og klubformand. Han har desuden været aktiv i fagbevægelsen som formand for Magistrenes A-kasse og for sektoren for privatansatte magistre.

Privat er Frederik Dehlholm gift, og han er far til én.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 95 Enhedslisten in total 2147
KV 2013 Personlige stemmer 42 Enhedslisten in total 2198

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Jeg går ind for en langt mere ambitiøs klimaplan end den borgmesterpartierne står for. Gentofte skal være CO2-neutral i 2028.
Vi skal have mange flere grønne tiltag i kommunen.
Der skal være bedre forhold for cyklister og bedre kollektiv trafik på tværs af kommunen.
Lavere hastighedsgrænser på vejene.
En sti langs med Øresund, så alle kan gå hele vejen langs med kysten.
Bedre udsigt til Øresund.
Mere sikre skoleveje for børnene.
Flere byrum, dvs. byrum i alle bydele.
Bedre affaldssortering.
Bedre forhold for flygtninge.
Bedre social indstats for socialt udsatte.
Flere ansatte i skolerne, dagsinstitutionerne og plejehjemmene.
Borgerombudsmand.
Mere åbne debatter i Kommunalbestyrelsen.
Det konservative absolutte flertal Kommunalbestyrelsen skal brydes, det er usundt for demokratiet og debatten.
Mere kultur i kommunen, vi kan ikke bare leve af kulturen i København.
Bedre bevarelse af de historiske kulturminder i kommunen og bedre oplysning om dem.

Spørgsmål og svar

1 Gentofte Kommune skal bygge ungdomsboliger til de ca. 500 unge på venteliste. Boligerne skal bygges på adresserne Ved Sløjfen, Ved Stadion og på en adresse øst for Charlottenlund Station.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal bygges ungdomsboliger, men ikke alle placeringer er lige heldige.

2 Det er en god idé, at flygtninge er placeret på 60 forskellige adresser i kommunen frem for i et enkelt center.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtningene skal ikke samles i en getto. Samtidig skal de have ordentlige boforhold, så de føler sig velkomne.

3 Hans Toft har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Toft er for magtfuldkommen og styrer kommunen og debatter på en enerådig maner ud fra det usunde faktum, at hans parti har absolut flertal.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug indføres shuttle-busser i kommunen, der kører rundt indenfor kommunen og gør det nemmere for borgerne at komme rundt i kommunen. De nuværende busliner, er ikke planlagt ud fra kommunens behov.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er en helt del mangler endnu mht. affaldssortering i etageejendommene.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør være penge til at mindrebemidlede og deres børn kan deltage gratis i sport, så de ikke ekskluderes socialt.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan ikke bare leve af kunsten og kulturen i København. Mere kultur i slotsparken.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gentofte ligger blandt kommunerne i den nederste tredjedel mht. behandling af socialt udsatte.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mærkeligt spørgsmål. Genoptræning er vigtigt også lidt mere genoptræning, som i øvrigt efter mit kendskab fungerer rimeligt godt. Der bør alt i alt bruges lidt flere penge på sundhed, bl.a. på sundhedshuse.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Hvad menes der med kommunens yderområder?

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er vist ikke det store problem med ungdomsbander fra denne kommune. Det er vist mere et problem med udefra kommende bander.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere steder i kommunen mangler der cykelstier, fx Jægersborg Allé, Callisensvej, mv. Samtidig er en del cykelstier dårligt vedligeholdt, specielt efter indlæggelse af fjernvarme i en del huse. Mange cykelstier fx på Bernstorfsvej er for dårligt belyst om natten.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunens sociale boliger trænger nogle steder til bedre vedligeholdelse.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er en rig kommune, så hvorfor denne modstilling om at sociale indsatser blandt sindslidende(som jeg støtter), skal indebærer at andre sundhedsområder får færre penge?

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - 2017

Kommunalbestyrelseskandidat Gentofte Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

Cand.mag Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Selvstændig
Ø

Politiske hverv

2017 - 2017

Kommunalbestyrelseskandidat Gentofte Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

Cand.mag Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Selvstændig

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet