PERSONPROFIL

Frank Jensen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i København

Født 28. maj 1961 i Ulsted Gift 2 børn

A

Frank Jensen (S) er overborgmester i København, hvilket han har været siden 2010. Som overborgmester er han både formand for Borgerrepræsentationen og formand for Økonomiudvalget.

Frank Jensen er født og opvokset i Nordjylland som søn af den tidligere socialdemokratiske borgmester Kjeld Jensen. Frank Jensen blev tidligt engageret i det lokale politiske liv, bl.a. som formand for Dansk Socialdemokratisk Ungdom (DSU) i Støvring og senere som formand for DSU i Nordjyllands Amt.

Efter Frank Jensen afsluttede sin kandidatgrad i økonomi i 1987, blev han valgt til Folketinget for Socialdemokratiet i Nordjyllands Amtskreds. I sin tid i Folketinget var han bl.a. forskningsminister og justitsminister.

På opfordring fra tidligere statsminister Helle Thoring-Smith (S) stillede Frank Jensen op som overborgmester i København ved valget i 2009, hvor han overtog posten efter partifællen Ritt Bjerregaard (S).

Privat er Frank Jensen gift med Jane, og sammen har parret to sønner.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 30637 Socialdemokratiet in total 82819
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 28625 Socialdemokratiet in total 76524

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

København er noget særligt. Sammen bor vi i en storby, hvor cyklen er vores kæreste transportmiddel, hvor man kan svømme i havnebadet, og hvor der er nem adgang til grønne områder, til gavn for alle os københavnere. Det skal vi ikke tage for givet. Det skal vi værne om – og være stolte af.

Jeg vil have et København, hvor mennesker med forskellige baggrunde og livssituationer fortsat bor sammen, dør om dør. Det kræver, at vi regulerer og nytænker boligmarkedet, hvis almindelige mennesker skal kunne følge med. Og først og fremmest skal vi bygge langt flere almene boliger. For København må aldrig et VIP-projekt.

Jeg vil have et København, der kan imødekomme vores børns behov og understøtte deres trivsel, så vi får gladere og dygtigere børn i København. Alle københavnske folkeskoler har fået penge til totalrenovering – 4 mia. er der sat af siden 2010. Rammerne er på plads. Nu skal vi sætte fokus på indhold, trivsel og faglige resultater.

Jeg vil have et København, hvor luften er så ren, at københavnerne kan trække vejret dybt og frit, uden at det går udover deres helbred. Det kræver, at dieselbusser erstattes af elbusser, at havnebusserne udskiftes med mere miljøvenlige havnebusser, at der kommer færre dieselbiler på gaderne, og at flere københavnske borgere dropper brændeovnen.

Hver eneste dag arbejder jeg benhårdt for det København, du kender. For en mangfoldig by, der udvikler sig i en social bæredygtig retning – en by med plads til alle.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En effektiv og grøn kollektiv trafik skal sammen med cyklerne være rygraden i fremtidens København. Men jeg går ind for en trafikpolitik på to ben – ikke et enten-eller-valg mellem cyklisme/kollektiv transport og bilisme. Vi skal gøre det endnu mere attraktivt for københavnerne at lade bilen stå, så vi får mindre trængsel og renere luft til glæde for alle, der færdes i byens gader.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialdemokraterne i København har sat os i spidsen for at få undersøgt en alternativ placering af byggeriet på Ørestad Fælled. I første omgang undersøger vi, om byggeriet kan flyttestil grunden, hvor der er planlagt en campingplads, men andre placeringer undersøges også. Jeg holder fast i, at vi skal have bygget 2.500 boliger og at der er en regning for vores fantastiske metro, som skal betales. Forhåbentlig kan et byggeri på den nye grund løse det.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De seneste 8 år har jeg arbejdet benhårdt for det København, vi kender. For en mangfoldig by, der udvikler sig i en social bæredygtig retning – en by med plads til alle. Jeg håber, at københavnerne synes, at jeg gør et godt stykke arbejde – og vil støtte mig i at være overborgmester i København – også efter 1. januar 2018.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg går ind for en trafikpolitik på to ben – ikke et enten-eller-valg mellem cyklisme/kollektiv transport og bilisme. Borgere og virksomheder, der har brug for en bil for at få hverdagen til at hænge sammen, skal kunne gøre det. Og der skal også være plads til parkering af københavnernes biler.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal udnytte jordens ressourcer bedst muligt. Det kræver, at vi genanvender vores affald. Men det skal vi gøre på den smartest mulige måde. Eksempelvis organisk affald genanvendes ikke nødvendigvis smartest ved at sortere madaffaldet i en plastikspand. Nye forsøg viser, at vores moderne anlæg kan producere energi af affaldet på trods af, at det ikke bliver sorteret. Vi skal komme med langsigtede løsninger, som ikke pådutter københavnerne at have lugtende skraldespande og bananfluer i køkkenet

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er fantastisk, at så mange mennesker i København gør brug af kommunens idrætsfaciliteter. Og når byen samtidig vokser, så er der meget tryk på faciliteterne, som ofte er fyldte og med ventelister. Siden 2010 har vi investeret ca. 2 mia. kr. i idrætsfaciliteter, og vi skal i de kommende år fortsætte med en massiv renovering og udbygning af idrætsfaciliteterne, og samtidig øge mulighederne for at bruge faciliteterne året rundt (fx kunstgræsbaner og døgnåbne faciliteter), hvis vi skal følge med

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle københavnere skal kunne nyde byens kunst og kultur. Derfor er det vigtigt, at det kommunale budget understøtter udstillinger, koncerter og andre kulturelle begivenheder. Det er med til at gøre København til den livlige by, vi alle holder af.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når vi oplever sociale problemer, tager vi et ansvar for at løse dem. Hjemløse og mennesker, som er i risiko for hjemløshed, skal have den langsigtede sociale hjælp, de har brug for. På børneområdet skal vi nedbryde negative mønstre, for eksempel ved automatisk at skrive nyfødte op til vuggestue, så alle børn kommer med i fællesskabet.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mig er det vigtigt, at vi byder varmt velkommen til de mennesker, der får asyl i Danmark og kommer til København. Vi skal se flygtninge som en ressource for lokalsamfundet. Det skaber det bedste fundament for vellykket integration.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence kan være sundt, og det er fint, at borgeren kan vælge. Men vigtigst er det, at vi sikrer en kommunal ældrepleje skal være af høj kvalitet, som er lige for alle. Alle ældre, uanset rig eller fattig, skal have pleje og omsorg som fortjent efter et langt liv.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ressourcer til genoptræning er enormt vigtigt, da det er genoptræningen, der kan sørge for, at man kan komme tilbage til det liv, man havde før sin sygdom, hofteoperation eller lign. Midlerne til genoptræning skal ikke ”tages” fra andre sundhedsområder, men hvis vi lykkedes med genoptræning vil den enkelte i langt højere grad kunne klare sig selv igen, end hvis der ikke var genoptræning. Dét er først og fremmest godt for den enkelte borger – men hjælper også kommunekassen.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at antallet af elever i Københavns folkeskoleklasser er på et fornuftigt niveau. Vi kan se, at andelen af forældre, som vælger folkeskolen til, er stærkt faldende på landsplan. Men i København holder vi fast i eleverne. Derfor skal de have de bedst mulige rammer for indlæring. Vi har helhedsrenoveret samtlige af byens folkeskoler. Nu skal vi have fokus på fagligheden. Derfor har vi afsat næsten en kvart milliard over de næste fire år til at styrke fagligheden i Københavns folkeskoler.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ledigheden er heldigvis faldet i København efter finanskrisen, og der er skabt mange tusind nye job. Men København har stadig flere arbejdsløse end resten af landet, selv om forskellen er blevet mindre. Det skal der gøres noget ved. Jeg mener, at vi for eksempel godt kan gøre mere for at samarbejde med virksomhederne om at formidle jobs. I nogle brancher er der stor mangel på arbejdskraft. Det skal vi udnytte til at matche ledige Københavnere med ledige stillinger.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København har den tiende laveste skat ud af samtlige 98 kommuner. Jeg vil hellere prioritere kernevelfærden; vores plejehjem, skoler og daginstitutioner.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er overborgmester for hele København – ikke kun for indre by og bro-kvartererne. I det kommende budget har vi afsat midler til byfornyelse i alle områder af byen. For at komme med et eksempel har vi besluttet at bruge 157,2 millioner på anlægsaktiviteter på den vestlige del af Amager inden 2020; alt fra et grøntmarked på Sundbyvester Plads til en idrætshal på Artillerivej, et kæmpe løft af Urbanplanen til forbedring af de rekreative områder. Vi er i gang – og udviklingen skal fortsætte.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København skal være en sikker og tryg by at bo i. Det kræver synligt politi, men også en forebyggende indsats, der kan bryde fødekæden. Derfor opruster vi i 2018 indsatsen på gadeplan med blandt andet 50 % flere gadeplansmedarbejdere, der kan opsøge unge, der er i risiko for at blive rekrutteret til kriminalitet. Samtidig udvider vi åbningstiderne i klubberne, så de unge har attraktive alternativer, hvor de kan være med i positive fællesskaber. Men vi kan gøre mere. Og vi skal gøre mere.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har bygget nye, bedre og bredere cykelstier, så over halvdelen af københavnere nu bruger cyklen til og fra arbejde. Det skal københavnerne blive ved med. Jeg mener dog ikke, at det behøver at gå ud over andre trafikområder. En effektiv og grøn kollektiv trafik skal sammen med cyklerne være rygraden i fremtidens København.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grønne oaser er vigtigt i en storby som København, men vi skal også arbejde med at bygge flere boliger, der er til at betale for almindelige københavnere. Så det københavnske boligmarked ikke løber løbsk og byen ender som en rigmandsghetto.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København er en af verdens mest attraktive byer at afholde større kulturelle begivenheder i. Det er en del af vores DNA – og vi er gode til det. Senest har København vundet værtskabet for VM i Ishockey i 2018 og WorldPride i 2021. Alene World Pride forventes at tiltrække over en halv million mennesker til byen. Det skaber liv i byen og skaber omsætning i mange brancher. Kommunen skal fortsat understøtte de arrangører, der hjælper med at gøre København til en attraktiv og livlig hovedstad.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København er en by med plads til alle. Sådan skal det blive ved med at være. Så når vi oplever sociale problemer, skal vi tage ansvar for at løse dem. Vi har sat langsigtede planer i værk for at åbne de udsatte boligområder op og få flere mennesker i job eller uddannelse. Vi kan se tegn på, at den strategi virker. Men det er et langt sejt træk. Derfor skal vi også fortsætte arbejdet. Det er for vigtig en problemstilling til at give op.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mig er det vigtigt, at vi byder varmt velkommen til de mennesker, der får asyl i Danmark og kommer til København. Næste skridt er at få sat fuld gang i integrationen. Vi skal involvere københavnerne, københavnske virksomheder og organisationer for at sikre skolegang, job og venner – og sørge for, at de nytilkomne bliver en del af vores by. Danmark har brug for, at flere politikere tager ansvar for den opgave, frem for at drive politisk plat på mennesker, som kommer til Danmark fra krig.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kommunale ældrepleje skal være af høj kvalitet og lige for alle. Sådan er velfærdsstaten indrettet. Sådan skal det forblive. Alle ældre, uanset rig eller fattig, skal have pleje og omsorg som fortjent efter et langt liv. Hvis velhavende ældre har mulighed for at købe ekstra ydelser, skal de være velkomne til det.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal altid være en prioritet i det kommunale sundhedsbudget, at vi tager hånd om sindslidende.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forældre skal trygt kunne aflevere deres barn i daginstitutionen om morgenen med vished om, at der er tid til omsorg, og at der er voksne nok til at sørge for, at barnet får en god hverdag. Derfor har vi prioriteret penge til bedre normeringer i vores vuggestuer og børnehaver på de sidste to års budgetter. Det skal vi holde fast i.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København skal være en attraktiv by at drive virksomhed i. Som overborgmester arbejder jeg derfor på at sikre, at der bliver ved med at være høj vækst i København, og at der skabes arbejdspladser samtidig med, at byen udvikles i en mere grøn og social bæredygtig retning. I den seneste periode har vi blandt andet afsat knap 220 millioner kroner til afgiftslettelser for erhvervslivet, tildelt flere erhvervsparkeringslincenser, samt udbygget og forbedret infrastrukturen.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Frem for alt er det vigtigt for mig, at vi sikrer penge til en ordentlig velfærd. Det vil jeg prioritere over skattelettelser.

Politiske hverv

2009 - 2020

Overborgmester Københavns Kommune, Socialdemokratiet

2009 - 2020

Formand for Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialdemokratiet

2009 - 2020

Formand for Økonomiudvalget Københavns Kommune, Socialdemokratiet

1987 - 2007

Folketingsmedlem Folketinget, Socialdemokratiet

Uddannelse

1980 - 1986

Kandidat Økonomi, Aalborg Universitet

1978 - 1980

Hf-eksamen Aalborg Katedralskole

1968 - 1972

Folkeskole Ferslev Skole

Erhvervserfaring

2010 - nu

Overborgmester Københavns Kommune
A

Politiske hverv

2009 - 2020

Overborgmester Københavns Kommune, Socialdemokratiet

2009 - 2020

Formand for Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialdemokratiet

2009 - 2020

Formand for Økonomiudvalget Københavns Kommune, Socialdemokratiet

1987 - 2007

Folketingsmedlem Folketinget, Socialdemokratiet

Uddannelse

1980 - 1986

Kandidat Økonomi, Aalborg Universitet

1978 - 1980

Hf-eksamen Aalborg Katedralskole

1968 - 1972

Folkeskole Ferslev Skole

Erhvervserfaring

2010 - nu

Overborgmester Københavns Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet