PERSONPROFIL

Franciska Rosenkilde

Alternativet

Valgt ved kommunalvalget i København

Å

Franciska Rosenkilde (AL) blev medlem af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune for Alternativet i år 2018. Hun er Kultur- og Fritidsborgmester. Derudover er hun gruppeformand.

Hun var også folketingskandidat for Alternativet ved Folketingsvalget i 2015.

Hun er ordfører for bylandbrug, fødevarer og udvikling, og folkesundhed.

Hun har en kandidat i geografi og geoinformatik fra Københavns Universitet. Tidligere har Franciska Rosenkilde blandt andet arbejdet som kok.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1893 Alternativet in total 31553

Mærkesager

  • Sundhed
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Fødevarepolitik er klimapolitik. Derfor vil jeg arbejde for klimavenlige og sundhedsfremmende mad i den kommunale forplejning. Med en økologisk plantebaseret kost i alle daginstitutioner og skoler, flere vegetardage i offentlige kantiner og forplejning, vil jeg arbejde for at kommunen aktivt bidrager til at sænke Kbh's CO2 aftryk. Derudover skal kommunen gennem oplysning og inspiration, opmuntre borgerne til at leve grønnere og mere bæredygtigt.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Luftforureningen i KBH er for høj og er årsag til adskillelige dødsfald årligt. Så derfor skal vi prioritere CO2 neutral mobilitet.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ønsker flere billige boliger i KBH, men ikke på trods af vores naturarv.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Alternativet
Folketingskandidat Alternativet
Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget Alternativet
Medlem af Sundheds-og Omsorgsudvalget Alternativet

2018 - nu

Kultur- og Fritidsborgmester Københavns Kommune, Alternativet

Uddannelse

2012 - 2015

Kandidat Geografi og Geoinformatik, Københavns Universitet

2006 - 2010

Professionsbachelor Sundhed og Ernæring, Metropol Suhrs
Å

Politiske hverv

2018 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Alternativet
Folketingskandidat Alternativet
Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget Alternativet
Medlem af Sundheds-og Omsorgsudvalget Alternativet

2018 - nu

Kultur- og Fritidsborgmester Københavns Kommune, Alternativet

Uddannelse

2012 - 2015

Kandidat Geografi og Geoinformatik, Københavns Universitet

2006 - 2010

Professionsbachelor Sundhed og Ernæring, Metropol Suhrs

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet