PERSONPROFIL

Flemming Damgaard Larsen

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Lejre
Valgt ved Regionsrådsvalget i Sjælland

Født 10. marts 1951 Enkemand 2 børn

V

Flemming Damgaard Larsen (V) er kommunalbestyrelsesmedlem i Lejre Kommune. Han er medlem af Erhvervs- og Turismeudvalget samt Social-, Sundhed- og Ældreudvalget.

Flemming Damsgaard Larsen har været kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre siden 1974, først i Bramsnæs Kommune og siden i Lejre Kommune efter kommunalreformen i 2007. Han har ligeledes været medlem af Roskilde Amtsråd fra 1990 til 2005.

Flemming Damsgaard Larsen er også regionsrådsmedlem i Region Sjælland. I de politiske udvalg er han næstformand for Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud,
Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling samt Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø.

Herudover har Flemming Damsgaard Larsen været folketingsmedlem for Venstre i perioden 2001 til 2015, hvor han bl.a. var partiets kirkeordfører og formand for Folketingets Trafikudvalg. I både sit national- og lokalpolitiske virke har Flemming Damsgaard Larsen arbejdet for øget kvalitet i undervisningsinstitutioner og ældrepleje, samt bedre kollektiv trafik og vejnet.

Flemming Damgaard Larsen er uddannet jurist ved Københavns Universitet i 1985, og han har arbejdet som advokat i mange år ved siden af sit politiske virke. Siden 2016 har han arbejdet som politisk rådgiver ved Lindskov Communications. Han har desuden været foredragsholder i mange år.

Flemming Damgaard Larsen bor i Kirke Hyllinge på Midtsjælland. Han er enkemand og har to børn. Fritiden går bl.a. med slægtsforskning og øvrig historie. Flemming Damgaard Larsen er i øvrigt noteret i Guinness Rekordbog, fordi han sad i kommunalbestyrelsen med sin far, Egon Larsen, i Bramsnæs Kommune i 28 år.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 499 Venstre in total 4162
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 544 Venstre in total 4975
KV 2009 Personlige stemmer 361 Venstre in total 0
KV 2005 Personlige stemmer 310 Venstre in total 0
KV 2001 Personlige stemmer 329 Venstre in total 0
KV 2001 Personlige stemmer 323 Venstre in total 0

Mærkesager

  • Trafik
  • Ældre

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet er stillet for forenklet

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Det er ikke i modstrid med hinanden

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2807 Venstre in total 108209

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Trafik

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Sjælland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Ansatte på Region Sjællands hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så enkelt er det ikke som spørgsmålet er formuleret.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uaktuelt spørgsmål

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2008 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem af Erhvervs- og Turismeudvalget Lejre Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem af Social-, Sundhed- og Ældreudvalget Lejre Kommune, Venstre

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Sjælland, Venstre

2001 - 2015

Folketingsmedlem Folketinget, Venstre

2018 - nu

Næstformand for Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud​ Region Sjælland, Venstre

2018 - nu

Medlem af Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø Region Sjælland, Venstre

2018 - nu

Medlem af Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling Region Sjælland, Venstre

1974 - 2007

Kommunalbestyrelsesmedlem Bramsnæs Kommune, Venstre

1990 - 2005

Amtsrådsmedlem Roskilde Amtsråd, Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Roskilde Museum

Uddannelse

1981 - 1985

Kandidat Jura, Københavns Universitet

1972 - 1973

Samfundsvidenskabelig Basis Samfundsvidenskablig basisuddannelse, Roskilde Universitetscenter / RUC

Erhvervserfaring

2016 - nu

Seniorkonsulent Lindskov Communication

1981 - 1985

Advokatfuldmægtig
Foredragsholder
V

Politiske hverv

2008 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem af Erhvervs- og Turismeudvalget Lejre Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem af Social-, Sundhed- og Ældreudvalget Lejre Kommune, Venstre

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Sjælland, Venstre

2001 - 2015

Folketingsmedlem Folketinget, Venstre

2018 - nu

Næstformand for Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud​ Region Sjælland, Venstre

2018 - nu

Medlem af Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø Region Sjælland, Venstre

2018 - nu

Medlem af Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling Region Sjælland, Venstre

1974 - 2007

Kommunalbestyrelsesmedlem Bramsnæs Kommune, Venstre

1990 - 2005

Amtsrådsmedlem Roskilde Amtsråd, Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Roskilde Museum

Uddannelse

1981 - 1985

Kandidat Jura, Københavns Universitet

1972 - 1973

Samfundsvidenskabelig Basis Samfundsvidenskablig basisuddannelse, Roskilde Universitetscenter / RUC

Erhvervserfaring

2016 - nu

Seniorkonsulent Lindskov Communication

1981 - 1985

Advokatfuldmægtig
Foredragsholder

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet