PERSONPROFIL

Finn Rudaizky

Dansk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i København
Valgt ved Regionsrådsvalget i Hovedstaden

Født 18. marts 1942 i Rigshospitalet Gift 2 børn

O

Finn Rudaizky (DF) er medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden. I de politiske udvalg er han medlem af Sundhedsudvalget.
Han er ligeledes medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Her er han medlem af Teknik- og Miljøudvalget

Rudaizky blev idømt en bøde på 10.000 kroner i byretten for at lække fortrolige oplysninger om terroristen Omar El-Hussein. Og Valgbarhedsnævnet fandt, at han med dommen ikke kunne blive siddende i Københavns Borgerpræsentation og Region Hovedstaden.

Finn Rudiazky har en mangeårig politisk karriere bag sig og dermed en bred viden omkring det politiske arbejde, da han første gang blev valgt ind i Københavns Borgerrepræsentation tilbage i 1994 og sidenhen også regionsrådet. Han har tidligere været medlem af Socialdemokratiet, men valgte i 2008 at melde sig ind i Dansk Folkeparti.

Han er uddannet fra handelsskolen, hvorefter han valgte karrierevej som ejendomsmægler. I mange år har han dog arbejdet som konsulent og marketingchef. Han har ligeledes haft en række bestyrelsesposter og var i en periode formand for Det Mosaiske Troessamfund.

Privat er han gift, og far til to døtre.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1638 Dansk Folkeparti in total 15082

Mærkesager

  • Ældre
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Jeg har et sort social engagement og arbejder for at skabe bedre vilkår for de aller mest udsatte i Hovedstaden. Jeg arbejder for bedre forhold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede og sårbare ældre. Endvidere arbejder jeg aktivt for at skabe en bedre og mere gennemsigtig anti-radikaliseringspolitik. Mit hjerte banker for de svageste i samfundet og jeg mener, at vi skal tage os af vores egne før, vi åbner grænsen for resten af verden.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Frank Jensen har for lidt fokus på integrationen, der sejlser samt på de ældre, de syge og de psykisk udsatte, hvis vilkår ikke interesserer ham.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I København får vi en fin ny Metro, hvilket er godt. Nu skal der styr på bilismen, så vejene ikke sander til.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idræt er meget vigtigt for de unge og i stigende grad for ældre og midaldrende også, så det er en god investering.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spar på flygtninge og indvandrere og invester pengene i de socialt udsatte danskere.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det udgør et stort problem, hvorfor vi skal have hjulpet flere tilbage til deres oprindelseslande.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hellere styrke den kommunale velfærd og service.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er meget vigtigt at bruge flere ressourcer på genoptræning for borgernes skyld. Endvidere er det en god investering i at få gjort flere selvhjulpne.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er den rigtige vej at gå.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mage indvandrere og efterkommere bidrager ikke og slipper afsted med det i Københavns Kommune. Det er dybt problematisk.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal investeres i at begrænse bandernes magt og hærgen, men ved at sende udenlandske kriminelle hjem, kan det gøres uden at samlet set at bruge flere penge, da udvisninger give store besparelser på den lage bane.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja til flere cykelstier, så de gående og de sårbare ældre kan komme mere sikkert frem i byen.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København er en kommune i hastig vækst. vi skal derfor bygge nyt løbende, men samtidig bevare natur og rekreative områder.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hjælpe flere uintegrerbare indvandrere tilbage til deres hjemlande, så vi kan bruge besparelserne på bedre velfærd til de udsatte danskere.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej! Flygtningen skal enten hjælpes hjem igen eller begynde at arbejde og bidrage til det danske samfund. Velfærden skal gå til danskerne, ikke til de tilvandredede.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Synes alle ældre skal have ret til god hjælp fra kommunen.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal bruges flere penge på de sindslidende, som i dag alt for ofte lades i stikken derhjemme, selv om de for nogens vedkommende lider enormt.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal tage os godt af vores børn.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København har allerede mange gode virksomheder.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 4326 Dansk Folkeparti in total 75381
RV 2013 Personlige stemmer 4338 Dansk Folkeparti in total 92093

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Jeg har et sort social engagement og arbejder for at skabe bedre vilkår for de aller mest udsatte i Hovedstaden. Jeg arbejder for bedre forhold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede og sårbare ældre. Endvidere arbejder jeg aktivt for at skabe en bedre og mere gennemsigtig anti-radikaliseringspolitik. Mit hjerte banker for de svageste i samfundet og jeg mener, at vi skal tage os af vores egne før, vi åbner grænsen for resten af verden.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Hovedstaden er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja! DF har presset regeringen til at afskaffe besparelseskravene i sundhedssektoren. I stedet skal der nu tilføres flere penge til sundhedsvæsnet.

2 Region Hovedstaden bør sikre, at alle borgere får adgang til medicin, selvom prisen kan være høj og være på bekostning af andre behandlinger.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pengepungen må ikke afgøre, om man får den bedste medicin. Det skal dog ikke være på bekostning af andre behandlinger, hvorfor vi i DF får flere penge tilført til sundhedsområdet via finansloven.

3 Der bruges for mange penge på administration og ledelse i Region Hovedstaden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, flere varme hænder er nødvendigt, og det skal bl.a. finansieres af færre penge brugt på administration og kontrol af de ansatte.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, der skal være fri og lige adgang til sundhedsbehandling. Så der skal føres flere midler over i sundhedsområdet - gerne fra penge sparet på indvandring.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, det skal ikke koste penge at gå til lægen. Kommer ikke til at ske med DFs støtte.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, der skal jo være læger til alle danskere i hele landet.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må være en vurdering fra sag til sag. Det må dog ikke ske på bekostning af et effektivt, frit og lige offentligt sygehusvæsen.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er godt at få samlet nogle specialer, så lægerne og personalet kan give den bedst mulige behandling. Der skal dog stadig være akutfunktioner i hele regionen og hele landet.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når det giver god mening, så ja. Men det må de selv afgøre lokalt.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have et godt og effektivt akutberedskab i yderområderne, men det skal naturligvis ikke gå ud over andre områder. Der skal tilføres friske midler til dette område.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forureneren skal selv betale.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at de ældre og de studerende kan komme godt og effektivt rundt.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, det har højeste prioritet for DF at holde liv i yderområderne, så vi ikke alle klumper os sammen i storbyerne og samtidig gør det attraktivt at bebo de smukke ydre egne af Danmark.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, regionerne har en vigtig funktion. I fremtiden vil de kunne blive organiseret anderledes, men der er brug for dette administrative led også.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, det er en af mine mærkesager. De sindslidende skal have bedre hjælp og vi skal have nok sengepladser, så de ikke driver rundt og gør sig selv og andre ondt, når de har det svært. Vi skal hjælpe de svageste og mest sårbare danskere.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej! Og kravet er nu pga. DFs vedvarende indsats afskaffet. Sundhedsvæsnet skal tilføres flere penge.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her må vi lytte til eksperterne fra sag til sag.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er både godt og skidt. Godt for dem, der har råd til dem. Mens de der ikke har, aldrig må stilles dårligere som følge af dem.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der mangler på ingen måde vækst i de store byer. Huspriserne buldrer derud af, så lad os hellere jævne væksten lidt ud og samtidig gøre det muligt for almindelige mennesker at kunne bo i København også i fremtiden.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må bero på en vurdering fra sag til sag.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle borgere skal have adgang til en god buslinje, men selvfølgelig skal vi da se på, hvor der er mest brug for flest busser.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke detailstyre ungdomsuddannelserne, men må gribe ind, hvis de ikke fungerer efter hensigten.

Politiske hverv

2019 - nu

Kandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget Københavns Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Hovedstaden, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Sundhedsudvalget Region Hovedstaden, Dansk Folkeparti

Tillidsposter

Medlem af Psykiatriudvalget Region Hovedstaden
Medlem af Erhvervs- og vækstudvalget Region Hovedstaden
Medlem af Miljø- og trafikudvalget Region Hovedstaden

Uddannelse

Ejendomsmægler

Erhvervserfaring

Konsulent Selvstændig
O

Politiske hverv

2019 - nu

Kandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget Københavns Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Hovedstaden, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Sundhedsudvalget Region Hovedstaden, Dansk Folkeparti

Tillidsposter

Medlem af Psykiatriudvalget Region Hovedstaden
Medlem af Erhvervs- og vækstudvalget Region Hovedstaden
Medlem af Miljø- og trafikudvalget Region Hovedstaden

Uddannelse

Ejendomsmægler

Erhvervserfaring

Konsulent Selvstændig

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet