PERSONPROFIL

Fanny Broholm

Alternativet

Valgt ved kommunalvalget i København

Født 29. april 1988 i København I et forhold

Å

Fanny Broholm (AL) er medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Hun er medlem af Teknik- og Miljøudvalget.
Hun har siden 2015 været ansat hos Alternativet som politisk assistent samt som klima-, energi- og miljørådgiver for folketingsmedlem Christian Poll. Desuden er Fanny Broholm også projektleder for økonomisk politikudvikling.

Hun har en master i Environmental Policy and Regulation fra London School of Economics.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1940 Alternativet in total 31553

Mærkesager

  • Trafik
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Jeg er stiller op til kommunalvalget, fordi jeg personligt og fagligt brænder for at gøre det lettere at være grøn københavner. Det vil jeg først og fremmest gøre ved at arbejde for en grøn og smart mobilitet i København, som gør det lettest at vælge cyklen eller el-bussen. Vi halter nemlig meget bagud i forhold til at reducere drivhusgasudledninger fra transportsektoren, og så er der så mange positive synergieffekter ved at gå fra fossile personbiler til supercykelstier og eldrevet fællestransport: Mindre trængsel (!), ren luft, mere sundhed, færre personlige udgifter og mere plads til natur fremfor parkering – og hermed klimatilpasning. Så har jeg et lille hjertebarn, og det er at få afskaffet plastikindkøbsposerne i København, ligesom de har gjort i hele Frankrig. Der er rigtig gode bionedbrydelige alternativer.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Alternativet

2017 - nu

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget Københavns Kommune, Alternativet

Uddannelse

2013 - 2014

Master Environmental Policy and Regulation, London School of Economics

Erhvervserfaring

Politisk rådgiver Alternativet
Å

Politiske hverv

2017 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Alternativet

2017 - nu

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget Københavns Kommune, Alternativet

Uddannelse

2013 - 2014

Master Environmental Policy and Regulation, London School of Economics

Erhvervserfaring

Politisk rådgiver Alternativet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet