PERSONPROFIL

Evan Lynnerup

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Roskilde
Valgt ved Regionsrådsvalget i Sjælland

Født 8. oktober 1950 i Valsgård ved Hobro Gift 2 børn

V

Even Lynnerup (V) er byrådsmedlem i Roskilde Kommune. Han er medlem af Kultur- og Idrætsudvalget.

Evan Lynnerup også regionsrådsmedlem i Region Sjælland. de politiske udvalg er han medlem af Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling samt
Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde.

Evan Lynnerup er mangeårig Venstremand. Han blev valgt til kommunalbestyrelsen første gang i 1994 i den daværende Gundsø Kommune, og fra 2002 til 2007 var han borgmester i Gundsø Kommune. Siden da har han været medlem af kommunalbestyrelsen i Roskilde Kommune og fra 2013 også regionsrådsmedlem. I sit politiske liv har han bl.a. arbejdet for bedre sundhedspleje og flere arbejdspladser i region og kommune.

Evan Lynnerup er bankuddannet, og ved siden af sit politiske virke har han i mange år bl.a. været finansrådgiver og filialchef ved Sparekassen SDS og Jyske Bank. Han arbejder i dag som selvstændig erhvervskonsulent, ligesom han bestyrer Helmer Lynnerups Fond, og han er medlem af flere bestyrelser bl.a. for Fonden Gimle.

Evan Lynnerup bor i Jyllinge på Midtsjælland. Han er gift og har to børn, hvoraf den ene - Line Lynnerup - stiller op for Venstre i Ringsted Kommune.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 482 Venstre in total 9189
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 984 Venstre in total 11174

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Jeg har 24 år politisk erfaring fra byråd og 8 år fra Regionsrådet. Heraf fem år som borgmester.
Vil som byråds- og regionskandidat arbejde for at overgangen mellem region og kommune bliver meget bedre. Specielt ved udskrivning fra hospitalet.
Vil arbejde for flere ældreegnede boliger i alle bysamfund, så man også kan tilbringe sin alderdom i kendte omgivelser.
Har fokus på at kulturen spiller en stor rolle for borgernes velbefindende. Når der er aktiviteter at gå til og være involveret i, så har man ikke tid til at tænke på sygdom.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Joy Mogensen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er en god idé at anlægge en ny svømmehal i Viby Sj.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når i nu er gået i gang med den store byudviklingsplan for Viby, så vil der også være et reelt behov for en svømmehal.

3 Kommunen har søgt om en af-fredning af Vikingeskibsmuseet. Det er en god idé at rive det ned og bygge et nyt.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nye ordning som lige er indført skal lige implementeres. Så må vi se om der fremover er behov for yderligere.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger i forvejen mange penge på området. Det er et spørgsmål om at få omprioriteret en del af de penge vi bruger i dag.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I den sidste ende behøver det ikke at handle om flere penge. En hurtig og målrettet genoptræning vil betyder store besparelser for kommunen og livskvalitet for borgeren.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Min opfattelse er den, at skolereformen nu skal have lov til at virke. Tilpasninger inden for loven bør foretages af den enkelte skoleledelse.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal strammes op, så fokus bliver på den enkelte arbejdsløse og dennes situation. Fokus skal være på et blivende job og ikke udsigtsløse jobprøvninger og praktikpladser.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan godt gøres uden at der skal bruges væsentlig flere penge end i dag.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er også behov for en renovering af mange af de eksisterende cykelstier. Derfor skal der laves en prioriteret plan, da vi ikke kan lave det hele på en gang.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig skal der tages naturhensyn ved udstykning til nye erhvervsejendomme. Men Roskilde har et markant behov for erhvervsudvikling. F.eks. arealerne ved Risø - Risø Park.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Roskilde har musklerne til at få endnu mere ud af turistevents, herunder også store begivenheder.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Visse ydelser kunne godt være indkomstbestemt.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal tage os godt af dem som har det værst. Derfor kan jeg gå ind for at der i andre tilfælde ses på egenbetaling.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen har ikke en markanterhvervspolitik. En erhvervspolitik, som er fast forankret i det administrative og politiske system. Politisk har vi for mange som tror de har forstand på erhvervspolitik.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2521 Venstre in total 108209
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 3790 Venstre in total 127987

Mærkesager

  • Regional udvikling
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

Jeg har 24 år politisk erfaring fra byråd og 8 år fra Regionsrådet. Heraf fem år som borgmester.
Vil som byråds- og regionskandidat arbejde for at overgangen mellem region og kommune bliver meget bedre. Specielt ved udskrivning fra hospitalet.
Vil arbejde for flere ældreegnede boliger i alle bysamfund, så man også kan tilbringe sin alderdom i kendte omgivelser.
Har fokus på at kulturen spiller en stor rolle for borgernes velbefindende. Når der er aktiviteter at gå til og være involveret i, så har man ikke tid til at tænke på sygdom.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Sjælland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Ansatte på Region Sjællands hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gebyr området bør drøftes og justeres.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke alene penge der gør det. Det skal også være attraktivt at arbejde i yderområderne.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Supersygehuset er en godløsning når det gælder det højt specialiserede område. Til gengæld skal vi styrke den primære sundhed med lokale sundhedscentre, såde simple opgave kan løses i nærområdet.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det behøver ikke at gå ud over det gennerelle niveau.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger de penge som vi får af staten. Skal der flere penge til - hvilket er en rigtig god ide - så er det staten som skal på banen.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionerne kunne med fordel løse endnu flere opgaver. F.eks. kunne de overtage de mere specialiserede opgave om autisme og hjerneskade. Relationerne til vore naboer Sverige og Tyskland burde også kunne styrkes gennem regionerne I mange tilfælde kan regionen indtage en koordinerende rolle hvilket har givet gode resultater på den regionale udviklingsplan.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Psykiatrien skal have mere opmærksomhed. Specielt ved udskrivninger, skal der være et bedre samarbejde mellem regionen og kommunen, så vi indgår genindlæggelser.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selv om 2% ravet fjernes, skal der fortsat være fokus på at gøre tingene så hensigtsmæssige som muligt.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Region Sjælland er pt selvforsynende. Det samme bør region hovedstaden arbejde for.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal sikres et sammenhængende busnet, så også de tyndt befolkede områder får betjening. F.eks. ved mindre busser o.l.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Byrådsmedlem Roskilde Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem af Kultur- og Idrætsudvalget. Roskilde Kommune, Venstre

2014 - nu

Regionrådsmedlem Region Sjælland, Venstre

2018 - nu

Medlem af Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde Region Sjælland, Venstre

2018 - nu

Medlem af Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling Region Sjælland, Venstre

2014 - 2017

Næstformand for Kultur- og Idrætsudvalget Roskilde Kommune, Venstre

2014 - 2017

Medlem af Udvalget for Internationalt samarbejde Region Sjælland, Venstre

2014 - 2017

Medlem af Udvalget for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse​ Region Sjælland, Venstre

2002 - 2007

Borgmeste Gundsø Kommune, Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Fonden Gimle

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

2000 - nu

Selvstændig Erhvervsrådgivning og bestyrelsesarbejde

1975 - 2001

Filialchef og erhvervsrådgiver Sparekassen SDS og Jyskebank
V

Politiske hverv

Byrådsmedlem Roskilde Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem af Kultur- og Idrætsudvalget. Roskilde Kommune, Venstre

2014 - nu

Regionrådsmedlem Region Sjælland, Venstre

2018 - nu

Medlem af Udvalget for Femern Bælt, Greater Copenhagen og internationalt samarbejde Region Sjælland, Venstre

2018 - nu

Medlem af Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling Region Sjælland, Venstre

2014 - 2017

Næstformand for Kultur- og Idrætsudvalget Roskilde Kommune, Venstre

2014 - 2017

Medlem af Udvalget for Internationalt samarbejde Region Sjælland, Venstre

2014 - 2017

Medlem af Udvalget for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse​ Region Sjælland, Venstre

2002 - 2007

Borgmeste Gundsø Kommune, Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Fonden Gimle

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

2000 - nu

Selvstændig Erhvervsrådgivning og bestyrelsesarbejde

1975 - 2001

Filialchef og erhvervsrådgiver Sparekassen SDS og Jyskebank

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet