PERSONPROFIL

Eva Guldfred

Kristendemokraterne

Folketingskandidat i Sjællands Storkreds
Spidskandidat i Greve
Spidskandidat i Region Sjælland

Bor i Greve Kommune

K

Eva Guldfred (Kristendemokraterne) er folketingskandidat til valget i 2019.
Hun var kandidat til Greve byråd og regionsrådet i Region Sjælland ved valget 2017, men blev ikke valgt ind.

Til daglig arbejder hun for Ørelægen i Faxe.

Mærkesager

  • Beskæftigelse
  • Ældreområdet
  • Hospitaler og sundhed
  • Skole og uddannelse
  • Flygtninge og indvandrere

Med kandidatens egne ord

Børn, ældre og syge mennesker er mine prioriteringer. En god barndom varer hele livet. Vi skal have sunde og robuste både fysiske og psykiske mennesker i alle alder.90 procent af danske små børn går i institution, små børn har kun brug for mor og far i de første 3 år. Barsels skal være på 18 mdr. og fordeles mellem forældrene. Arbejdstiden skal være mere fleksibelt efter behov. Lange skoledage skal afskaffes, mere frivilligt arbejde. Uddannelserne skal gøres kortere og oprettelse af flere pladser inklusive praktikpladser. Der skal ikke være karakter i skolen, men optagelsesprøve. Vi mangler læger og sygeplejersker samt varme hænder i ældreplejen.Det skal være nemt at blive iværksætter. Sundhedsvæsen skal have frie hænder til at planlægge deres dagligdag. Pensionsalder skal forblive 65 år med rig mulighed for at fortsætte hvis ønske eller behov.De ældre skal have en værdig alderdom. Jeg går meget op i alle slags genbrug. Jorden skal efterlades i bedre stand til de kommende generationer

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være en indtjening på 800.000kr eller derovre før man skal betale topskat

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan være risiko for flere social udsatte børnefamilier

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Ringsparken i Slagelse, Motalavej i Korsør og Agervang i Holbæk for at bekæmpe ghettodannelse

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er vigtigere, at den kollektive trafik bliver bedre, end at der bygges en motorvej på tværs af Sjælland – fra Kalundborg til Rønnede via Næstved

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

45 Nogle af de små sygehuse i Region Sjælland bør genåbnes – også selvom det betyder, at der skal spares andre steder i sundhedsvæsnet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 54 Kristendemokraterne in total 76

Kandidaten på de sociale medier

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 230 Kristendemokraterne in total 1235

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sjællands Storkreds, Kristendemokraterne

2016 - nu

Formand for lokalforening KD Køge Bugt Kristendemokraterne

2016 - nu

Medlem HB Organisation Udvalget Kristendemokraterne

2016 - nu

Medlem af hovedbestyrelsen Kristendemokraterne

2015 - nu

Medlem af bestyrelsen Sjælland Storkreds Kristendemokraterne

Uddannelse

1987 - 1991

Elektronikmekaniker Frederiksberg Tekniske Skole

1994 - 1995

Elektroniktekniker Elektronikmekaniker, Frederiksberg Tekniske Skole

Erhvervserfaring

2013 - nu

Ansat Ørelægen i Faxe
K

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sjællands Storkreds, Kristendemokraterne

2016 - nu

Formand for lokalforening KD Køge Bugt Kristendemokraterne

2016 - nu

Medlem HB Organisation Udvalget Kristendemokraterne

2016 - nu

Medlem af hovedbestyrelsen Kristendemokraterne

2015 - nu

Medlem af bestyrelsen Sjælland Storkreds Kristendemokraterne

Uddannelse

1987 - 1991

Elektronikmekaniker Frederiksberg Tekniske Skole

1994 - 1995

Elektroniktekniker Elektronikmekaniker, Frederiksberg Tekniske Skole

Erhvervserfaring

2013 - nu

Ansat Ørelægen i Faxe

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet