PERSONPROFIL

Esben Buchwald

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Allerød

Single 3 børn

V

Esben Buchwald (V) er byrådsmedlem i Allerød Kommune. Han er medlem af Kultur- og Idrætsudvalget.

Esben Buchwald er uddannet kandidat i organisation og afsætningsøkonomi fra Copenhagen Business School. Han underviser til dagligt i politik, økonomi og offentlig forvaltning på Lyngby Handelsskole. Han er desuden aktiv i foreningslivet bl.a. som hovedkasserer for Lynge-Uggeløse IF og som bestyrelsesmedlem for Lynge Håndbold.

Privat er Esben Buchwald bosat i Lynge. Han er far til tre.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 252 Venstre in total 2721
KV 2013 Personlige stemmer 106 Venstre in total 2528

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Jeg engagerer mig i min kommune og mit lokalområde, fordi det interesserer mig, og jeg mener, at man bør bidrage når man kan. Nærhed og troværdighed er altafgørende for mig. Jeg arbejder for helheden i samarbejde med foreninger og engagerede borgere.
1. Allerød Kommune bør have den bedste ældrepleje, hvor der kan vælges tilbud fra både offentlige og private leverandører.
2. Nye anlæg er godt, men vi skal først og fremmest sikre en god drift af de anlæg vi har i dag.
3. Vi skal bevare et aktivt forretningsliv i Lillerød og Lynge. Derfor skal lokale butikker og virksomheder have de bedste vilkår og mulighed for udvikling. Nye butikker skal etableres i bycentrene.
4. Fritidsområdet i Lynge grusgrav skal fortsat udbygges til gavn for rekreation og aktiv fritid, i samarbejde med lokale foreninger.
5. Lige adgang til ungdomsuddannelser. Det skal være let at komme til uddannelsessteder i Hillerød, med bus direkte fra Lynge.
6. Allerød Ungdomsskole skal opprioriteres, især efter skolereformens nye opgaver. Jeg vil styrke skolens vigtige arbejde med at forberede alle unge til videre uddannelse.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skolerne har brug for ro efter den organisatoriske sammenlægning

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke bygge i grønne områder, men kan naturligvis som hidtil bygge på landbrugsjord.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for begge dele.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Affaldssortering er vigtig for miljøet. Men det er afgørende at sikre at det samlede miljøregnskab er positivt, og ikke kun det enkelte projekt. Spildopmagerne udfører et vigtigt arbejde på dette område.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen bruger mange penge, men pengene kan i høj grad bruges bedre. Idrætsforeningernes tilfredshed med kommunen er ifølge DIF's analyse meget lav.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen yder i forvejen store tilskud til fx Mungo Park.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerød har ikke store udfordringer på dette område, og løser opgaven tilfredsstillende.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et problem, men en økonomisk udfordring. Flygtninge skal hjælpes til at blive selvforsørgende.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Undersøgelser viser at man kan opnå forbedringer ved at inddrage private aktører.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hurtigere genoptræning kan være en god investering, så det ikke bliver nødvendigt, at spare på andre områder.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I forlængelse af den ændrede skolestruktur, skal der arbejdes på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerød har landets laveste arbejdsløshed. Men vi kan blive bedre til at få de sidste i arbejde. Der bliver brug for dem.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når det kan gøres uden serviceforringelser, ved at drive kommunen mere rationelt. Sammenligning med andre kommuner viser et potentiale.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at alle områder bliver tilgodset.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan være behov for en prioriteret indsats i enkelte områder. Men det kan gøres med det nuværende budget.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er behov for cykelsti på Uggeløse Bygade og mellem Lynge og Hillerød og mellem Lynge og Bastrup.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Naturområderne er en vigtig del af vores kommune. Tidligere erhvervsområder som fx grusgrave kan inddrages som naturområde.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan være et behov for en øget indsats i enkelte områder.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Integrationen er vigtig, men det faldende antal flygtninge betyder at der ikke er behov for flere penge.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når man har betalt skat hele livet, bør man også have den samme service.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kender ikke til, at der skulle være et særligt behov.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal drive kommunen mere effektivt, så der bliver råd til flere varme hænder.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der ydes allerede i dag en god indsats, som betyder at der er mange arbejdspladser i kommunen.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundskylden i Allerød er 22,8 hvilket er højere end Hørsholm og Furesø, men lavere end Rudersdal.

Politiske hverv

2017 - nu

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Venstre
Medlem af Kultur- og Idrætsudvalget. Allerød Kommune, Venstre

Tillidsposter

2014 - nu

Bestyrelsesmedlem Superbrugsen Lynge

2012 - nu

Bestyrelsesmedlem Allerød Kommunes Ungdomsskole

Uddannelse

Cand.merc Business Administration, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

Underviser Lyngby Handelsskole
V

Politiske hverv

2017 - nu

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Venstre
Medlem af Kultur- og Idrætsudvalget. Allerød Kommune, Venstre

Tillidsposter

2014 - nu

Bestyrelsesmedlem Superbrugsen Lynge

2012 - nu

Bestyrelsesmedlem Allerød Kommunes Ungdomsskole

Uddannelse

Cand.merc Business Administration, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

Underviser Lyngby Handelsskole

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet