PERSONPROFIL

Erling Petersen

Blovstrød Listen

Valgt ved kommunalvalget i Allerød

Født 12. juli 1945 i Avedøre

R

Erling Petersen er byrådsmedlem i Allerød Kommune for lokallisten Blovstrød Listen. Han er medlem af Økonomiudvalget, Teknik-, Plan-, Erhverv- og Miljøudvalget samt Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 398 Blovstrød Listen in total 703
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 352 Blovstrød Listen in total 708

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Vi er lokal liste, så det lokale ligger mig meget på sinde.

Tryghed og sikkerhed i hverdagen.

Ægte omsorg for de ældre

Mådehold med borgernes penge:

Kollektiv trafik skalstyrkes

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så skal det være 2 skoler til fordel for en ny

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har været meget tilfreds med Jørgen ,indtil de sidste 3 måneder hvor der gik valg kamp i det

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bevar vores grønne kiler

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når brugerne skal lave alt selv ,hvorfor skal vi så have personale

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er en kommune med lav arbejdsløshed

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Blovstrød Listen
Medlem af Økonomiudvalget Allerød Kommune, Blovstrød Listen
Medlem af Teknik-, Plan-, Erhverv- og Miljøudvalget Allerød Kommune, Blovstrød Listen
Medlem af Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget Allerød Kommune, Blovstrød Listen

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

Pensionist
R

Politiske hverv

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Blovstrød Listen
Medlem af Økonomiudvalget Allerød Kommune, Blovstrød Listen
Medlem af Teknik-, Plan-, Erhverv- og Miljøudvalget Allerød Kommune, Blovstrød Listen
Medlem af Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget Allerød Kommune, Blovstrød Listen

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

Pensionist

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet