PERSONPROFIL

Erik Lund

Det Konservative Folkeparti

Folketingskandidat i Nordsjællands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Allerød
Kandidat til regionsrådsvalget i Hovedstaden

Født 19. august 1948 i Søborggård sogn Gift 4 børn Bor i Allerød Kommune

C

Erik Lund (K) er byrådsmedlem og tidligere borgmester i Allerød Kommune, hvor han er valgt for Det Konservative Folkeparti. Han er medlem af Økonomiudvalget. Erik Lund har været byrådsmedlem i Allerød Kommune siden 1994. Han blev borgmester efter valget i 2007, hvor han sad frem til valget i 2013.

Erik Lund har siden 2016 også været indsuppleret regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden, hvor han er medlem af flere udvalg bl.a. Forretningsudvalget og Erhvervs- og vækstudvalget. Erik Lund har været opstillet for Det Konservative Folkeparti i Region Hovedstaden siden regionsrådsvalget i 2009, og ved seneste valg blev han valgt som suppleant. Erik Lund er desuden bl.a. medlem af Skatteankenævnet og bestyrelsesmedlem i HMN Naturgas.

Erik Lund er uddannet fra forvaltningsskolen, og han har tidligere arbejdet som bl.a. chef for inddrivelse ved Skat København. Erik Lund bor i Allerød på Nordsjælland. Han er gift, og har fire børn.

Mærkesager

  • Retspolitik
  • Skole og uddannelse
  • Ældreområdet
  • Skattepolitik
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Jeg er en ærlig og ordholdende politiker, der kæmper for mine mærkesager.

SKAT tilbage på sporet.
Siden Staten i 2005 har overtaget skattekontrol og inddrivelse fra kommunerne, har der stort set ikke været nogen skattekontrol overhovedet, og inddrivelsen af danskernes gæld har været en kæmpe skandale.
Danskernes tillid til, at ALLE betaler deres skat og øvrige gæld til tiden skal genoprettes.
Som det første skridt på vejen kan vi tilbageføre inddrivelsen til de kommunale pantefogeder, der hurtig vil kunne inddrive mange af de milliarder som danskerne skylder til det offentlig.

Klima- og miljø
Vi skal tage grundig fat på de klimaudfordringer som vi alle ved er dybt alvorlige, og vi skal værne om vores grundvand så også vores børn og børnebørn kan få rent drikkevand i fremtiden.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er vigtigere at udvide motorveje til Hillerød, Frederikssund og Helsingør end at investere yderligere i kollektiv trafik

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Der skal sendes færre penge fra Øst- til Vestdanmark i kommunal udligning

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Den kommende Kronprinsesse Marys Bro ved Frederikssund skal betales over skatten i stedet for ved brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 425 Det Konservative Folkeparti in total 3144
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1702 Det Konservative Folkeparti in total 3853
KV 2009

Valgt ind

Personlige stemmer 901 Det Konservative Folkeparti in total 0
KV 2005

Valgt ind

Personlige stemmer 184 Det Konservative Folkeparti in total 0
KV 2001

Valgt ind

Personlige stemmer 206 Det Konservative Folkeparti in total 0

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Kultur og idrætsområdet er også kernevelfærd for mig.
Et rigt og sundt kultur- og idrætsliv skaber sunde mennesker og giver dem en livskvalitet, der holder dem sunde og raske igennem hele livet.

Ældreområdet skal prioriteres højt.
Vores ældre, der har behov for pleje, skal kunne mærke, at vi mener det, når vi siger, at vi vil styrke ældreplejen.

Vores folkeskoler skal fortsat være helt i top.
De lange skoledage med unyttige UU-timer og tvunge lektiecaféer, skal afløses af kortere skoledage og frivillige lektiecaféer, så vores vørn selv kan bestemme over deres fritid.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerøds fire folkeskoler (seks matrikler) skal bevares, da vi får rigelig brug for dem alle.

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jørgen Johansen har virkeligt forsøgt det brede samarbejde, men desværre har flere partier helt meldt sig ud af samarbejdet, hvilket bl.a. har resulteret i, at de årlige budgetforlig ikke har været så brede som i tidligere byrådsperioder, hvor stort set alle var stod bag budgettet.

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerød er en grøn kommune, hvor vi skal bevare de grønne områder, der i dag kendetegner vores dejlige kommune.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerøds borgere affaldssorterer allerede i stor udstrækning, bl.a. fordi vi har Spildopmagerne, der udfører en stor frivillig indsats.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerød har i dag nogle gode idrætsfaciliteter og flere kommer til (bl.a. ny tennishal, udbygning af Blovstrød svømmehal samt varmtvandsbassin). Vi har i næste års budget givet Allerødordningen et lille tiltrængt løft. Det skal vi fastholde og gerne løfte yderligere i de kommende års budgetter. Det har vores frivillige ledere fortjent.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Egentlig flygtninge udgør ikke et problem, men de kriminelle elementer ødelægger det for helheden og bør omgående udvises af landet.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke spille hassard med vores ældres pleje. Vi har set grumme eksempler på, at private aktører ikke kan løfte opgaven og går konkurs. En kommunal hjemmepleje er klart at foretrække.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerød har i dag en rigtig god genoptræning, der i.l.a. 2018 flyttes til nye og moderne lokaler, med bl.a. varmtvandsbassin og meget mere.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Elevtallet i Allerød er allerede på et rimeligt og godt fagligt niveau. Vi skal fastholde elevtallet på det niveau som vores fagfolk (lærerne) finder fagligt rigtigt.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For fire år siden satte Allerød kommuneskatten ned med historiske 1%. Vi kan sagtens sætte skatten ned igen, og stadig give den service som Regeringen fastsætter i de årlige servicerammer.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle områder tilgodeses allerede i det kommunale budget.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerøds cykelstinet er udvidet og optimeret inden for de seneste 5-8 år, hvor vi bl.a. har fået to supercykelstiruter i Allerød (Allerødruten og Farumruten). Vi skal fortsætte den gode udvikling og sørge for en god vedligeholdelse af det veludviklede cykelstinet som vi allerede har.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores smukke naturområder skal ikke plastres til med erhvervsejendomme.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Allerød har vi ingen socialt udsatte boligområder.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De ældre har igennem et langt arbejdsliv betalt deres skat, med forventning om, at "få noget tilbage" når de blev ældre. Det skal vi ikke lave om på.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I det netop vedtagne budget har vi netop afsat 2 mio. kr. til højere normeringer i daginstitutionerne.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerød har i dag flere indpendlere end udpendlere, så vi har allerede rigtig mange virksomheder i kommunen (også private virksomheder)

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundskylden i Allerød er alt for høj, og bør nedsættes. Det kan sagtens lade sig gøre, da vi så samtidig vil skulle betalt mindre i udligning til landets 89 såkaldt fattige kommuner,

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 2766 Det Konservative Folkeparti in total 103772
RV 2013 Personlige stemmer 1892 Det Konservative Folkeparti in total 94747
RV 2009 Personlige stemmer 1071 Det Konservative Folkeparti in total 0

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

Kultur og idrætsområdet er også kernevelfærd for mig.
Et rigt og sundt kultur- og idrætsliv skaber sunde mennesker og giver dem en livskvalitet, der holder dem sunde og raske igennem hele livet.

Ældreområdet skal prioriteres højt.
Vores ældre, der har behov for pleje, skal kunne mærke, at vi mener det, når vi siger, at vi vil styrke ældreplejen.

Vores folkeskoler skal fortsat være helt i top.
De lange skoledage med unyttige UU-timer og tvunge lektiecaféer, skal afløses af kortere skoledage og frivillige lektiecaféer, så vores vørn selv kan bestemme over deres fritid.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Hovedstaden er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regeringens sparekrav overfor sundhedsområdet i Regionerne må stoppe. Borgerne har krav for et ordentligt og velfungerende sundhedsvæsen.

2 Region Hovedstaden bør sikre, at alle borgere får adgang til medicin, selvom prisen kan være høj og være på bekostning af andre behandlinger.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle borgere skal selvfølgelig have adgang til medicin, men det må ikke være på bekostning af andre behandlinger. Regeringen må simpelthen tilføre flere midler til området.

3 Der bruges for mange penge på administration og ledelse i Region Hovedstaden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hele tiden have fokus på at vores penge anvendes mest optimalt. Det gælder på alle områder, også administration og ledelse: Vi skal have den administration og ledelse der er brug for. Hverken mere eller mindre.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De flere og dyrere behandlinger må finansieres ved øget tilskud fra Staten.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Besøg hos praktiserende læge skal være gratis, men vi skal tilskynde patienterne til kun at opsøge læge, hvis der er behov.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal tilskynde læger til også at søge ud i yderområderne.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror ikke, at kvaliteten bliver bedre ved et tættere samarbejde med privathospitaler, men det er altid godt med et frit valg.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De nye supersygehuse vil betyde højere faglighed til gavn for patienterne.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlicitering skal afløses af smartlicitering, hvor vi skal løse opgaverne, hvor det er bedst og billigst, uanset om det er i privat eller offentlig regi.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ville være rart, hvis vi kunne finde penge til disse undersøgelser, men for mig har sundhedsområdet førsteprioritet.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg så gerne, at der blev etableret S-togs forbindelser på tværs af de nuværende nord-sydgående forbindelser. Den første tværgående S-togs forbindelse bør etableres fra Høvelte til Farum.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ungdomsuddannelserne skal ligge, hvor der er størst søgning og hvor fagligheden er størst. Så må vi sørge for gode offentlige transportmuligheder fra de tyndt befolkede områder til ungdomsuddannelserne.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionens opgaver bør på sigt løses af statslige/kommunale fællesskaber eller andre konstruktioner.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal selvfølgelig efterleve regeringens krav, men vi skal arbejde på at få dem ændret, så vi kan få et endnu bedre sundhedsvæsen.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhedskronerne skal primært anvendes på syge mennesker.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvom de store byer kan være lokomotiv for væksten i hele regionen, må vi ikke glemme, at der også bor folk i de mindre byer og i vores landområder.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Region Hovedstaden har vi bl.a. i Nordsjælland allerede mange råstofudvindinger. Vi har ikke brug for flere råstofudvindinger i Nordsjælland. Derfor sagde jeg også nej, da man ville tildele nye områder i Vindekilde og Uggeløse Nord.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En nedprioritering af buslinjer med få passagerer skal afløses af Movia's flextrafik, hvor borgere for meget få penge kan blive transporteret fra et sted til et andet. I Allerød har vi gode erfaringer med at nedlægge buslinjer med få passagerer og så samtidig indfører flextrafik.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi må have tiltro til, at uddannelsesinstitutionerne selv kan styre ungdomsuddannelserne. Det synes jeg, at vi allerede har gode erfaringer med.

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Nordsjællands Storkreds, Det Konservative Folkeparti

2018 - 2019

Folketingsmedlem Konservative

2016 - 2017

Regionrådsmedlem Region Hovedstaden, Det Konservative Folkeparti

2016 - 2017

Medlem, Forretningsudvalget Region Hovedstaden, Det Konservative Folkeparti

2016 - 2017

Medlem, Erhvervs- og vækstudvalget Region Hovedstaden, Det Konservative Folkeparti

2016 - 2017

Medlem, It- og afbureaukratiseringsudvalget Region Hovedstaden, Det Konservative Folkeparti

2013 - 2017

Formand, Klima- og Miljøudvalget Allerød Kommune, Det Konservative Folkeparti

2013 - 2017

Medlem, Kultur- og Idrætsudvalget Allerød Kommune, Det Konservative Folkeparti

2013 - nu

Medlem, Økonomiudvalget Allerød Kommune, Det Konservative Folkeparti

2008 - 2013

Borgmester Allerød Kommune, Det Konservative Folkeparti

1994 - nu

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

2014 - nu

Medlem Skatteankenævnet
Bestyrelsesmedlem HMN Naturgas
Gruppeformand Det Konservative Folkeparti, Allerød

Uddannelse

1973 - 1978

Bachelor Pantefoged, skatteligning og arbejdsgiverkontrol, Forvaltningshøjskolen

Erhvervserfaring

2018 - 2019

Folketingsmedlem Folketinget

2008 - 2013

Forhenværende borgmester Allerød Kommune

2008 - 2008

Fagchef (Erhvervsligning) SKAT København

2005 - 2008

Fagchef (Inddrivelse) SKAT København

1993 - 2005

Kontorchef (Inkassochef) Københavns Kommune

1989 - 1993

Kontorchef (Inkassochef) Helsingør kommune
C

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Nordsjællands Storkreds, Det Konservative Folkeparti

2018 - 2019

Folketingsmedlem Konservative

2016 - 2017

Regionrådsmedlem Region Hovedstaden, Det Konservative Folkeparti

2016 - 2017

Medlem, Forretningsudvalget Region Hovedstaden, Det Konservative Folkeparti

2016 - 2017

Medlem, Erhvervs- og vækstudvalget Region Hovedstaden, Det Konservative Folkeparti

2016 - 2017

Medlem, It- og afbureaukratiseringsudvalget Region Hovedstaden, Det Konservative Folkeparti

2013 - 2017

Formand, Klima- og Miljøudvalget Allerød Kommune, Det Konservative Folkeparti

2013 - 2017

Medlem, Kultur- og Idrætsudvalget Allerød Kommune, Det Konservative Folkeparti

2013 - nu

Medlem, Økonomiudvalget Allerød Kommune, Det Konservative Folkeparti

2008 - 2013

Borgmester Allerød Kommune, Det Konservative Folkeparti

1994 - nu

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

2014 - nu

Medlem Skatteankenævnet
Bestyrelsesmedlem HMN Naturgas
Gruppeformand Det Konservative Folkeparti, Allerød

Uddannelse

1973 - 1978

Bachelor Pantefoged, skatteligning og arbejdsgiverkontrol, Forvaltningshøjskolen

Erhvervserfaring

2018 - 2019

Folketingsmedlem Folketinget

2008 - 2013

Forhenværende borgmester Allerød Kommune

2008 - 2008

Fagchef (Erhvervsligning) SKAT København

2005 - 2008

Fagchef (Inddrivelse) SKAT København

1993 - 2005

Kontorchef (Inkassochef) Københavns Kommune

1989 - 1993

Kontorchef (Inkassochef) Helsingør kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet