PERSONPROFIL

Erik Hestbæk

Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Lejre

Født 30. april 1966 i Sevel Gift 1 barn

V

Erik Hestbæk var i år 2017 kandidat for Venstre ved Kommunalvalget i Lejre kommune. Erik Hestbæk blev ikke valgt ind.

Til daglig er han ansat som account manager i Barrique Vin - en stilling han har bestredt siden 2014. Herudover har han også tidligere været ansat som bl.a. IT chef i DGI-Byen. Hans uddannelsesbaggrund tæller en gymnasieeksamen fra Skive Gymnasium og HF.

Privat er han gift med Vibeke og bosat i Ejby.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 63 Venstre in total 4162

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Lejre kommune skal gøre det nemt at starte virksomhed eller flytte virksomhed til Lejre. Med flere lokale arbejdspladser vil det give mulighed for at flere borgere arbejde lokalt, med en mindre stressende hverdag til følge (kortere transport). Der skal ligeledes arbejdes for at tiltrække mellemstore virksomheder til kommunen. Lejres kommune skal have en mere robust økonomi for at have frihed og mulighed til at servicere borgerne bedre. Vi skal være bedre til at bruge pengene klogt og ingen køer er hellige. Kommunen skal være der for borgernes skyld og ikke omvendt. Kommunens administration er dyrere end landsgennemsnittet. Gjorde vi det ligeså godt som de bedste, ville der være 43 mio kr. årligt til mere frihed.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis ikke det giver mulighed for at prioritere Lejres nuværende borgere, skal det gøres med omtanke.

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med den plan der træder i kraft 1. januar 2018, er vi godt på vej.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lejre har et stort efterslæb på idræts området. Der skal findes penge til at vi får vores faciliteter op på højde med det forventede. Der bør ligeledes etableres lokale teams til daglig service og vedligehold.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lejre kommune er ikke gode nok til at integrere de flygtninge der kommer til kommunen.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I det omfang det er muligt skal skatten ned. Pengene hører hjemme i borgernes lommer.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for flere arbejdspladser i Lejre kommune. En meget stor del af vores borgere pendler ud af kommunen. Flere lokale arbejdspladser vil være med til at give en mindre stressende hverdag for især bærnefamilier.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke bruges/afsættes flere penge. Vi skal bruge pengene bedre end vi gør i dag.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal kigges på nomineringer på de enkelte institutioner. Om det skal være pædagoger eller medhjælpere kan være forskelligt fra sted til sted.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelse

Skive Gymnasium & HF

Erhvervserfaring

2014 - nu

Account Manager Barrique Vin
V

Uddannelse

Skive Gymnasium & HF

Erhvervserfaring

2014 - nu

Account Manager Barrique Vin

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet