PERSONPROFIL

Else-Marie Madsen

Dansk Folkeparti

Spidskandidat i Allerød

I et forhold Bor i Allerød Kommune

O

Else-Marie Madsen var i år 2017 kandidat for Dansk Folkepart til kommunalvalget i Allerød kommune. Else-Marie Madsen blev ikke valgt ind.

Hun er Lokalforeningsformand for Dansk Folkeparti i Allerød Kommune.
Else-Marie Madsen er efterlønsmodtager.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 183 Dansk Folkeparti in total 539
KV 2013 Personlige stemmer 28 Dansk Folkeparti in total 592

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Vi skal have Danmark tilbage.
Vores kernevelfærd er under pres. Skal vi have råd til velfærd skal der spares på flygtninge. Det er vores børn, syge og ældre der betaler prisen. Derfor er politisk styring og økonomisk ansvarlighed vigtigt for mig. Ældre skal prioriteres mere – der skal stilles krav om flere ressourcer i ældre plejen.
Vores skoler skal renoveres. Vedligeholdes løbende så de til enhver tid lever om til nutidens krav om en moderne skole. Måske, skal der bygges en ny moderne skole.
Flygtninge er ikke vores nye borgere. De er her midlertidig og skal hjem igen. Der skal udarbejdes en handlingsplan for netop repatriering, en hjemsendelses politik. Allerød kommune skal aktivt motivere personer på lovligt ophold til at vende tilbage til deres hjemlande.
I Dansk Folkeparti, mener vi ikke at religiøse forskrifter har noget at gøre i den offentlige sektor. Ønsker man at arbejde for kommunen, så er det af med tørklædet så længe man er på arbejde.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2015 - nu

Formand Dansk Folkeparti - Allerød, Dansk Folkeparti

Tillidsposter

2015 - nu

Formand for Dansk Folkeparti i Allerød

Uddannelse

Direktionssekretær/studiesekretær, Handelsskolen København
O

Politiske hverv

2015 - nu

Formand Dansk Folkeparti - Allerød, Dansk Folkeparti

Tillidsposter

2015 - nu

Formand for Dansk Folkeparti i Allerød

Uddannelse

Direktionssekretær/studiesekretær, Handelsskolen København

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet