PERSONPROFIL

Elisabeth Grüner

Socialdemokratiet

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 8. november 1951 i Amager Gift

A

Elisabeth Grüner var i år 2017 kandidat for Socialdemokratiet ved Kommunalvalget i København kommune. Elisabeth Grüner blev ikke valgt ind.

Hun er uddannet cand.polit og arbejder til daglig som direktør, i firmaet Scorpio Invest & Consulting.
Elisabeth Grüner er tidl. specialist og leder i Datacentralen, tidl. vicedirektør i Erhvervsministeriet, tidl. direktør i Symbion og i sit eget firma, hvor hun har arbejdet med strategi og forretningsudvikling i organisationer og offentlige- og private virksomheder.

Privat er hun samlevende og gift med Vibeke i over 30 år.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 379 Socialdemokratiet in total 82819

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Fordi jeg har masser af erfaring fra et langt og forskelligartet erhvervsliv. Jeg har arbejdet som del af det politiske system, men ikke som levebrødspolitiker. Jeg tror vi skal inddrage Københavnerne med i en samskabelsesproces, så vi får et bredere fælleskab om løsningerne.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug fro at kunne komme rundt med biler også, men ikke all og ikke for en hver pris. Vi har gode offentlige transportmidler i byen.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg holder også meget af naturen, men jeg synes vi skal kunne planlægge i en storby som København, og det er det vi har gjort. Nu står vi så med en regning på 2 mia. fordi de øvrige partier det eller bakkede op om byggeriet har trukket sig - det er ikke en god situation for København, og det er ikke en situation vi får flere boliger af. Vi mangler almennyttige boliger her smuttede der 600 af slagsen.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sjovt spørgsmål! Nå, men Frank er ikke den mest markante overborgmester København har haft - MEN han er rigtig godt til at skabe enighed og kompromisser, så der bliver skabt nogle gode løsninger for alle Københavnere - og det er en meget vigtig egenskab som overborgmester!

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, vi skal affaldssortere, men jeg tror ikke, det er optimalt af den enkelte borger ene har ansvaret for sorteringen. Jeg ville hellere løse sorterings, genbrug og cirkulær anvendelse ved at benytte andre og nye innovative metoder til at nå i mål.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge er et problem, når vi ikke formår at integrere dem - og meget at den integration handler om at skaffe dem arbejde, så de bliver en del af vores samfund.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bliver nødt til at bruge de penge, vi har klogt, så det er et spørgsmål, hvor vi får mest sundhed for pengene. det er nogle rimelige niveauer i dag, så skal der omfordeles, eller er der lidt overskur - så må det bero på et skøn over hvad vi får ud af det.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror det er vigtigt at man vurdere fra sag til sag, antallet af elever er ikke kun et problem men nogle steder er det et problem.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ønsker en CO2 neutral by, så må vi også gøre det attraktivt for det 50% der cykler, så vi kan få endnu flere med på vognen også af sundhedsmæssige årsager - motion er godt, og rigtigt fint, når den har et godt formål. Jeg går dog ikke ind for at indskrænke arealerne til fodgængere, og disse skal være separerede fra cykelstier.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I dag betales der for mange af ydelserne - og de der har formuer/penge betaler mere end de der ikke har - det er et godt princip

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror ikke ,det er penge, der gør det i forhold til hvor private arbejdspladser lokaliserer sig. De vælger hovedstaden, hvis de har behov for det, og betaler så det, det koster fro at være her.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelse

Cand polit Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Direktør Scorpio Invcest & Consulting
A

Uddannelse

Cand polit Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Direktør Scorpio Invcest & Consulting

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet