PERSONPROFIL

Dorthe Bøgh Madsen

Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Greve

Født 12. februar 1968 i Vallensbæk I et forhold 2 børn

V

Dorthe Bøgh Madsen var i år 2017 kandidat for Venstre til kommunalvalget i Greve kommune. Dorthe Bøgh Madsen blev ikke valgt ind.

Dorthe Bøgh Madsen er uddannet merkonom og arbejder som økonomiansvarlig for et værkstedkonstruktionsfirma. Hun har haft flere ledende stillinger og var i en periode selvstændig.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 91 Venstre in total 9951

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Jeg har tre fokusområde!

Ældre
Børn
Miljø

Vi skal sikre os, at vores ældre har en værdig alderdom. Vi skal bygge flere ældreboliger og lidt større så ægtepar sammen kan nyde deres alderdom, alt for ofte bliver ægtepar skilt ad fordi der simpelthen ikke er plads nok i en typisk ældrebolig. Vi skal hele tiden have fokus på ældreplejen og hele tiden tænke på, kan vi gøre det her lidt bedre.
Vi skal tænke nyt, måske der vi har et plejehjem som har ledige lokaler, her kunne man eks. placere en børnehave. Børn og ældre har utrolig glæde af hinandens samvær.

På børneområdet har vi en gruppe af svage elever, børn med en diagnose. eks. autisme, ordblindehed. Disse børn bliver alt for ofte glemt i systemet, dem skal der meget mere fokus på. Der skal sættes midler af, til at hjælpe denne gruppe af børn. Ekstra ressourcer i skolerne, så vi ikke taber disse børn i skolesystemet.

Vores miljø skal der også mere fokus på, vi skal eks. sikre en bedre affaldssortering i det private hjem. Helt lavpraktisk skal der flere skraldespande op i kommunen, så borgerne bliver bedre til at bruge dem.

Greve kommune er en rigtig god kommune at bo i, men vi kan altid gøre tingene bedre. Vi skal hele tiden være oppe på tæerne for at se om der inden for ældreplejen, skoleområdet eller miljøområdet er noget vi kan ændre og gøre bedre.

Jeg vil knokle for at indfri mine mærkesager!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Greve Kommune bør fortsat bruge penge på iPads til skoleelever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Greve Kommune bør prioritere renovering af nedslidte skoler i stedet for skattelettelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Pernille Beckmann har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Greve Kommune, Venstre

Uddannelse

1997 - 2000

Merkonom Handelsskole

Erhvervserfaring

2014 - nu

Økonomiansvarlig Thanex A/S
V

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Greve Kommune, Venstre

Uddannelse

1997 - 2000

Merkonom Handelsskole

Erhvervserfaring

2014 - nu

Økonomiansvarlig Thanex A/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet