PERSONPROFIL

Dorte Kiilerich

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Lejre
Kandidat til regionsrådsvalget i Sjælland

Født 5. april 1963 i Århus Gift

C

Dorte Kiilerich var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti ved Kommunalvalget i Lejre kommune, og kandidat til Regionsrådet i Region Sjælland. Dorte Kiilerich blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Hun er bestyrelsesmedlem for De Konservative i Lejre Vælgerforening. Derudover sidder hun i bestyrelsen i Sagnlandet Lejre og Sydvestjyske Museer.

Dorte Kiilerich er stifter af et firma, der tilbyder strategiudvikling inden for dansk turisme. Derudover driver hun bloggen www.dortekiilerich.dk. Privat er hun gift.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 43 Det Konservative Folkeparti in total 1491

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Igen, igen og igen vil jeg sætte fokus på dannelse og “genindføre” dannelse som en grundlæggende værdi i og præmis for vores fællesskab.

Anvende en større andel af lokalt producerede og gerne

økologiske fødevarer og råvarer i regionens og kommunens institutioner og organisationer.

Arbejde for en decentral opgave- og ansvarsfordeling.

Sætte fokus på det hele menneskes behandling ved at øge og styrke samarbejdet mellem sundhedsvæsenet og kommunernes rehabilitering og hjemmepleje.

Stille sprøgsmål ved hvorfor vores sundhedsvæsen ikke er forpligtet til at samarbejde med de autoriserede alternative behandlere før, under og efter en sygehusindlæggelse.

Fremme vores natur- og kulturarv som en væsentlig del af vores selvforståelse og mulighed for at dele vores særkende med andre.

Styrke Sjællands tiltrækningskraft som rejsemål for danske og udenlandske gæster.

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 174 Det Konservative Folkeparti in total 26913

Mærkesager

  • Regional udvikling
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Igen, igen og igen vil jeg sætte fokus på dannelse og “genindføre” dannelse som en grundlæggende værdi i og præmis for vores fællesskab.

Anvende en større andel af lokalt producerede og gerne

økologiske fødevarer og råvarer i regionens og kommunens institutioner og organisationer.

Arbejde for en decentral opgave- og ansvarsfordeling.

Sætte fokus på det hele menneskes behandling ved at øge og styrke samarbejdet mellem sundhedsvæsenet og kommunernes rehabilitering og hjemmepleje.

Stille sprøgsmål ved hvorfor vores sundhedsvæsen ikke er forpligtet til at samarbejde med de autoriserede alternative behandlere før, under og efter en sygehusindlæggelse.

Fremme vores natur- og kulturarv som en væsentlig del af vores selvforståelse og mulighed for at dele vores særkende med andre.

Styrke Sjællands tiltrækningskraft som rejsemål for danske og udenlandske gæster.

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Sjælland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Administrationen skal forenkles, der skal mere fokus på det faglige frem for mere kontrol og administration. Mere tillid mindre system. Mere fokus få den lægefaglige ledelse og mindre på den administrative ledelse.

2 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer an på om der er alternative muligheder og hvor ruten går til og fra.

3 Ansatte på Region Sjællands hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja for mange administrative opgaver.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er trygt at bo i hele regionen.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja til opgaver hvor der er specialister, der er bedre til at løse opgaven til den samme eller en bedre pris. Ja hvis der er opgaver, der er langt fra det lægefaglige.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være trygt at bo i hele vores region i hele vores lille land.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja det er dog vigtigt at drøfte på hvad.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er godt at mange mennesker på arbejdsmarkedet er hurtigt tilbage på job igen.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

By og land hænger sammen. Hvad er en restaurant uden fødevarer. Hvad er en cykeltur uden natur. Hvad er en by uden rent luft.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer dog an på hvor bussen går til og fra samt om der er alternative muligheder.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Det Konservative Folkepartis vælgerforening i Lejre

2015 - nu

Bestyrelsesmedlem Sanglandet Lejre
Bestyrelsesmedlem Sydvestjyske Museer

Uddannelse

Akademiøkonom i international afsætning tilsvarende BBA Niels Broch Handelsakademi i København

2012 - 2012

Fengshui-uddannelsen Feng Shui Instituttet

2003 - 2006

Sommerskole Corporate Communication, Handelshøjskolen i København (Copenhagen Business School)

Erhvervserfaring

2013 - nu

Indehaver og direktør Living Concepts Aps
C

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Det Konservative Folkepartis vælgerforening i Lejre

2015 - nu

Bestyrelsesmedlem Sanglandet Lejre
Bestyrelsesmedlem Sydvestjyske Museer

Uddannelse

Akademiøkonom i international afsætning tilsvarende BBA Niels Broch Handelsakademi i København

2012 - 2012

Fengshui-uddannelsen Feng Shui Instituttet

2003 - 2006

Sommerskole Corporate Communication, Handelshøjskolen i København (Copenhagen Business School)

Erhvervserfaring

2013 - nu

Indehaver og direktør Living Concepts Aps

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet