PERSONPROFIL

Dina Wildt

Socialistisk Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Gentofte

Gift 1 barn

F

Dina Wildt var i år 2017 kandidat for Socialistisk Folkeparti til kommunalvalget i Gentofte kommune. Dina Wildt blev ikke valgt ind.

Hun er uddannet psykolog og har i mange år arbejdet dels inden for psykiatrien, dels i Kræftens Bekæmpelse. Senest privatpraktiserende psykolog.
Har været tillidsmand på sin arbejdsplads og har siddet i Dansk Psykolog Forenings bestyrelse.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 70 Socialistisk Folkeparti in total 1231

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Det overordnede mål er et godt liv for mennesker og miljø.
Jeg vægter hensynet til miljø højt, både i kommunens affaldssortering, forbrug og indkøbspolitik - dvs. cirkulær økonomi (fra forbrug til genbrug).
Jeg vil arbejde for etablering af praktikpladser og grundig erhvervsvejledning, så Gentoftes unge opdager håndværksfagene.
Ro på - vi bør bremse effektivitetspresset på kommunens arbejdspladser og karakterpresset i de store skoleklasser.
Jeg vil arbejde for gratis psykologhjælp til unge - og på længere sigt til alle.
Det er grotesk, at mange ældre er mere bange for at komme på plejehjem end for at dø. Jeg vil arbejde for tilstrækkelige og velnormerede plejehjem, på længere sigt steder, hvor man har lyst til at bo sammen med andre, mens man stadig er mere velfungerende.
Fordi fællesskab er vigtigt, vil jeg arbejde for kulturhuse/forsamlingshuse i kommunen.
I det hele taget støtte initiativer, der øger livskvaliteten og omsorgen for det miljø, vi skal leve i.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gentofte Kommune skal bygge ungdomsboliger til de ca. 500 unge på venteliste. Boligerne skal bygges på adresserne Ved Sløjfen, Ved Stadion og på en adresse øst for Charlottenlund Station.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er enig i, at der bør bygges ungdomsboliger, men ikke alle de nævnte adresser er hensigtsmæssige.

2 Det er en god idé, at flygtninge er placeret på 60 forskellige adresser i kommunen frem for i et enkelt center.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vigtigste er, at boligløsningen er langtidsholdbar, så flygtningene endelig kan komme i gang med at planlægge deres liv. For mange vil det være bedst at bo spredt - men ikke for alle, så begge muligheder bør eksistere.

3 Hans Toft har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dele af kommunen har ikke mulighed for at affaldssortere tilstrækkeligt. Gentofte bør være i toppen miljømæssigt.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gerne i form af medborger- eller kulturhuse, hvor det kan foregå.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange flygtninge er ressourcefyldte mennesker, som kan tilføre vores samfund meget - hvis de får rammer , hvor ressourcerne kan udfoldes. Det sidste er vores ansvar.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De private aktører er ikke altid ok - og de kan gå konkurs, hvis de har budt for lavt i forhold til opgaverne, så de ældre står på herrens mark.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sådan kan man ikke stille spørgsmålet op. Genoptræning er vigtigt, men eventuelle øgede udgifter kunne dækkes på mange måder.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør være flere lærere og pædagoger i forholdet til antallet af børn, som kan organiseres i større eller mindre grupper med færre eller flere elever/voksne - ikke nødvendigvis klassevis.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er for svært at være arbejdsløs - de fleste arbejdsløse ønsker faktisk arbejde - men arbejdspladserne mangler.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for hver en øre til at løse kommunens opgaver.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt er yderområderne ikke forfordelt, men der er behov for bedre busdækning, og der kan være brug for støtte til konkrete opgaver eller problemløsninger.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen underligt at forudsætte, at udgifterne skal dækkes af et bestemt andet område - hvorfor ikke se på kommunen som en helhed med dens indtægter og udgifter?

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan alligevel ikke konkurrere med Khb. Men vi kunne skabe meget mere lokalt, f.eks. ved at indrette medborgerhuse som kulturelle centre og anden samvær, f.eks. spise sammen. Der er stort behov for fællesskab i kommunen!

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Op til en vis grænse - mad og bolig bør betales, hvis muligt, men sundheds- og plejeydelserne bør være gratis for alle.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hjælp til sindslidende er vigtigt - men hvorfor nødvendigvis på bekostning af sundhedsområdet?

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De tidlige år er livsvigtige, følelsesmæssigt og intellektuelt. Børn har brug for langt mere kontakt og omsorg, end de kan få nu. Og pædagogerne bør være uddannede.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kunne i stedet lette papirarbejdet eller give miljø- eller anden rådgivning.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har så meget mere brug for pengene til at løse kommunens opgaver!

Uddannelse

Cand.psych. Psykologi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Psykolog Dansk Psykolog Forening
F

Uddannelse

Cand.psych. Psykologi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Psykolog Dansk Psykolog Forening

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet