PERSONPROFIL

Daniel Baes

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Vallensbæk

Født 7. december 1985 Gift 2 børn

C

Daniel Baes var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti ved Kommunalvalget i Vallensbæk kommune. Daniel Baes blev ikke valgt ind.

Han har læst iværksætteri på KEA (Københavns Erhvervsakademi) og arbejder i dag som direktør i firmaet Baes Data, hvilket han har gjort siden 2010.
Ligeledes kan han kalde sig far til to.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 44 Det Konservative Folkeparti in total 4319

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Politiske mærkesager

Erhvervspolitik
Vallensbæk skal en være kommune hvor det både er muligt at bo og arbejde. Vi har allerede gode erhvervsvirksomheder i kommunen og Deltapark skaber rammerne for yderligere arbejdspladser kan komme til Vallensbæk.
Vallensbæk har i dag et godt fokus på virksomheder, men de små og mellemstore virksomheder har ikke alle gode vækst vilkår i Vallensbæk.
Rammerne for produktionsvirksomheder i kommunen er gode, men ”kontor” virksomhedernes muligheder er begrænset for de mindre virksomheder.
Virksomheder med blot 1 og op til 10 ansatte har ikke mange muligheder i Vallensbæk indenfor f.eks. muligheden for at finde erhvervslejemål.
De små iværksættere starter ofte virksomhederne hjemme, men når virksomheden skal ud af privatboligen er mulighederne i Vallensbæk minimale.
Der skal skabes fokus på, at der ikke kun skabes muligheder for, at der bygges erhvervsfaciliteter som Deltapark til store virksomheder, men også rammer for opstartsvirksomheder som mere har brug for kontorhoteller eller lign. så vi kan sikre at nye virksomheder ikke forlader Vallensbæk når virksomhederne vokser. Vækstvirksomhederne er også vores kommunes fremtid.
Kommunen og dennes vækst virksomheder skal kunne bruge kommunen og jobcenteret som en aktiv samarbejdspartner. Jobcenterets samarbejde med virksomhederne bør styrkes således at f.eks. kandidater til virksomheder bliver håndteret og sorteret i jobcentret. Det vil kunne gøre jobcentrets samarbejde med virksomhederne værdiskabende.

Børne-, unge- og skoleområdet
Børneområdet
Det skal sikres at der er sammenhæng mellem dagtilbuddene i kommunen.
Der foregår rigtig meget godt arbejde for kommunes børn i de enkelte tilbud, men det skal sikres at det tværgående arbejde kommer videre til næste tilbud.
Vores integrerede institutioner gør et stort arbejde for børnene og har gode forudsætninger for internt i institutionerne, at følge børnene fra f.eks. vuggestue til børnehave.
Det skal sikres, at de ting der arbejdes m...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vallensbæk Kommune skal investere 10 millioner kroner i at nedsætte støjbelastningen for borgere, der er ramt af støj.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Traffikstøj er et stort problem i store dele af Vallensbæk Kommune og det skal prioriteres. Hele opgaven med støjproblemerne kan ikke løses af kommunen, men det er nødvendigt at se kommunen som en del af løsningen.

2 Vallensbæk skal udstykke nye byggegrunde til bolig og erhverv, så kommunen kan vækste.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vallensbæk kommune har brug for vækst for at kunne holde det høje serviceniveau

3 Henrik Rasmussen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der afsættes i det nyeste budgetforlig penge til nye faciliteret til en del af idrætsområdet, så prioriteringen er tilstede.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vallensbæk er og skal forblive et naturskønt område, men i de tæt bebyggede områder må der bygges tættere til f.eks. erhverv for at vores natur bibeholdes.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelse

2012 - nu

Iværksætteri, KEA - Københavns Erhvervsakademi

Erhvervserfaring

2013 - nu

Direktør Baes Data Aps
C

Uddannelse

2012 - nu

Iværksætteri, KEA - Københavns Erhvervsakademi

Erhvervserfaring

2013 - nu

Direktør Baes Data Aps

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet