PERSONPROFIL

Colette Brix

Venstre

Folketingskandidat i Københavns Omegns Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Gentofte

Født 7. juni 1950 i København Bor i Gentofte Kommune

V

Mærkesager

  • Skattepolitik
  • Beskæftigelse
  • Flygtninge og indvandrere
  • Bureaukrati
  • Økonomi

Med kandidatens egne ord

Det er vigtigt, at vi stadig har danske arbejdspladser, og at virksomhederne er her i Danmark og bliver her, og derfor skal vi sørge for, at virksomhederne skal have de rammebetingelser som er nødvendige for, at skabe vækst og økonomiske overskud, til glæde for Snabelkassen, til al den velfærd på alle de forskellige områder, for har vi ingen penge i kassen, så er der ingen velfærd!
Guldet kommer fra virksomhederne, og dem skal vi gøre alt for, at beholde 🇩🇰👍😃

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har jo den der ( danske model) og så længe vi har den, giver det jo sig selv😃

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer da i høje grad an på, hvor der mangler folk, og om der gør, vi skal have nogle flere over i den private sektor, det er der pengene ligger😃👍

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror vi har presset citronen på beskæftigelsesområdet til det yderste, vi skal jo ikke have folk på langvarende sygeorlov, det er ikke meningen, at folk bliver syge af alle de regler, ro på, vi er kommet langt😃👍

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence er altid godt😃

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kunne godt omfordele lidt på sundhedsområdet, hvis vi f. eks. betale en 100-200 kr. ved lægebesøg, så kunne det jo være,at vi kunne få de der hundedyre tandlægeregninger skal ned, der er så mange, der ikke går til tandlægen, på grund af prisen! Men kronisk syge, må holdes fri for betaling, og pensionister😃

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er nødt til, at prioritere, for hvis vi blot giver los, går det grueligt galt! Hvor skal pengene komme fra?

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, hvis der er lavet grov kriminilitet, så må det være, tak for denne gang, vi kan ikke have det, og vil ikke have det i Danmark🇩🇰

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror, at det er bedst vi beholder de regler, der er, men at man kan give dispensation i visse tilfælde🇩🇰

9 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den er helt fin, så længe det bare er Inger Støjberg, der sidder for bordenden, kan vi danskere være helt trygge, hun kan det bare, super dygtig, og står altid på mål, for ændringer på området! Godt gået Inger, der skulle være flere af hendes slags i folketinget, ingen mellemregninger, klar tale🇩🇰👍😃

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er det mest lige land i verden, og vi hjælper de svageste, men selvfølgelig skal vi hjælpe de danskere, der ikke kan klare sig selv🇩🇰

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Næh næh, behold nu endelig det loft, se hvor mange, der er kommet i job, til glæde for folk på kontanthjælp og deres familier, og for snabelkassen😃👍

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ah jeg tror nu på, at de, der kan, vil, jeg tror ikke det er så sjovt, at stå udenfor fællesskabet, de bliver jo totalt isoleret! Men selvfølgelig er der undtagelser☹️

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Stop det ræs, vi skal ikkevære verdensmestre i alt mellem himmel og jord, og tolvtallerne skal rasle ind, hvad pokker er der i vejen med at være BR. 2, det går nok😃

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De børn bliver alt alt for trætte, og de bliver jo ikke dygtigere i skolen, og jeg tror at mange af de poder sidder og drømmer og snorksover sidst på dagen, ud og dyrk idræt, ud i frisk luft 😃🐴🏈🏀⚽️

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det fungerer bare ikke, der er alt alt for mange ulykkelige sager, det er jo børn vi taler om☹️

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er meget mere sunde og friske idag, så vi kan godt nappe et par år mere i job! Men de der er nedslidte, skal slippe👍

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, de ældre har betalt kassen til det samfund vi har idag, så hold nu op med det bras

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Altså jeg synes der bliver gjort rigtig meget, og vi hører kun om alt bøvlet, det kan være vi skal til, at tage Jahatten på👍😃

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Momsen skal ned på alle varer, så vi ikke skal skæve til priserne som lande tæt omkring os har😃🇩🇰

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja der skal ikke sendes flere kroner, jeg bor i Gentofte kommune, og folk knokler en vis del ud af bagdelen, og de betaler tårnhøje ejendomsskatter, og indkomstskatter, så det er rigeligt med det beløb, der sendes, vær glad for det I får😃

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der bliver råderum til, at få den fjernet, ville det være rigtig godt😃men det bliver partierne aldrig enige om, det er sangen fra de varme lande, vi tager fra de fattige, og giver til de rige, så den er skyllet væk med badevandet😃

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nu må den offentlige sektor klare sig med det de får, og cheferne må på banen, og gøre den offentlige sektor til en moderne virksomhed, og gøre tingene nemmere, og mindre bureaukratisk, det er det de faktisk får løn for👍

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ligger vist meget fint som det ligger, folk betaler jo det meste i skat, afgifter, og husleje, der er ikke mange gryn tilbage👍

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Især de små virksomheder, er tynget af for høje udgifter☹️👎

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er fint som det er

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej 16 år er fint

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det skal ske, så skal skatten sættes ned, familier, der arbejder, og betaler til børnehaver og vuggestuer, betaler kassen, og de knokler, så nej☹️

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror den linje vi har lagt er helt ok👍

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men vi bør nøje holde øje med hvor pengene futter hen, korruption er en grim ting, og pengene skal jo ikke gå op i røg til administration☹️

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke røres ved de forbehold

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men vi skal selvfølgelig have steder for utilpassede unge, der begår kriminelle handlinger, det handler om, at få dem tidligt væk fra kriminalitet 🇩🇰👍

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal koste, at begå hård kynisk vold, stakkels ofre👎☹️

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer helt an på sagen

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal genbruge noget mere, det er godt for miljøet, og det er vi nødt til at tænke over🍔🐴🦆🐂

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De skal betale til al den velfærd, de betaler rigeligt i skatter og afgifter, vi vil så gerne have at de bliver her lidt længere👍

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal tid til, at få det her projekt ind under huden på alle folk🚙🚗

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det kan lade sig gøre🇩🇰

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU skal ikke blande sig i alt mellem himmel og jord, vi kan godt selv styre Danmark

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den skal bevares, det er nødvendigt, og det er godt med Inger Støjberg ved roret👍

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men vi skal nøje følge udliciteringen, og passe på til hvem der får licitationen, der har desværre været svipsere især på ældreområdet, det skal undgåes👍

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alt alt for stift, man henvender sig meget nødig, og det skal være nødvendigt for at gøre det, man orker jo ikke at blive sendt videre i øst og vest, det er bureaukratisk📞☹️👎

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men som på alle arbejdspladser i Danmark, er der jo nok et par bommerter hist og pist😃

43 Der skal sendes færre penge fra Øst- til Vestdanmark i kommunal udligning

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke sendes flere penge fra Øst til Vest, der sendes rigeligt med penge😃

44 Det er vigtigere at anlægge en Motorring 5 rundt om København for at lette trafiktrængsel end at investere yderligere i kollektiv trafik

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Det skal prioriteres højere end tidligere at afsætte penge til at nedbringe trafikstøj fra motorveje og ringveje i beboelsesområder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De mennesker, der bor de steder, lever i et støj helvede☹️

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 11 Venstre in total 2649
KV 2013 Personlige stemmer 59 Venstre in total 3782

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2007 - 2011

Folketingsmedlem Sjællands Storkreds, Dansk Folkeparti

2001 - 2007

Folketingsmedlem Storstrøms Amtskreds, Dansk Folkeparti
Folketingskandidat Københavns Omegns Storkreds, Venstre

Tillidsposter

1997 - 2018

Formand Dansk Erhvervssammenslutning (DESA)

Erhvervserfaring

1986 - nu

Formand Desa Amagertorv 9, 2. sal, 1160 København K

1975 - 1986

Prokurist C.M. Møbler

1968 - 1974

Fuldmægtig Vekselererkontor
V

Politiske hverv

2007 - 2011

Folketingsmedlem Sjællands Storkreds, Dansk Folkeparti

2001 - 2007

Folketingsmedlem Storstrøms Amtskreds, Dansk Folkeparti
Folketingskandidat Københavns Omegns Storkreds, Venstre

Tillidsposter

1997 - 2018

Formand Dansk Erhvervssammenslutning (DESA)

Erhvervserfaring

1986 - nu

Formand Desa Amagertorv 9, 2. sal, 1160 København K

1975 - 1986

Prokurist C.M. Møbler

1968 - 1974

Fuldmægtig Vekselererkontor

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet