PERSONPROFIL

Claus Bo Larsen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Roskilde

Født 16. oktober 1962 Gift 2 børn

A

Claus Larsen (S) er byrådsmedlem i Roskilde Kommune. Han er formand for Kultur- og Idrætsudvalget. Han har været byrådsmedlem siden 2009. Han blev første gang valgt til Gundsø Byråd i 1997, hvor han var byrådsmedlem indtil 2005.

Han er uddannet elektriker, og til daglig arbejder han som halinspektør. Privat er Claus Larsen gift med Charlotte, og sammen har parret to børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 408 Socialdemokratiet in total 22771
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 764 Socialdemokratiet in total 18579

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Kultur, idræt og fritid

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Joy Mogensen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er en god idé at anlægge en ny svømmehal i Viby Sj.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Befolkningsunderlaget for en svømmehal i Viby og omegn, er ikke stort nok til at kunne drive en svømmehal.

3 Kommunen har søgt om en af-fredning af Vikingeskibsmuseet. Det er en god idé at rive det ned og bygge et nyt.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt med gode og tidssvarende rammer for en aktiv fritid I Roskilde kommune har vi et efterslæb på vedligeholdelsen af vores idrætsfaciliteter, både ude og inde.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det tvivler jeg på, da de arbejder efter samme kvalitetsstandarder som vores kommunale ældrepleje. Kan dog godt forestille mig, at der kan være færre skift i antallet af personer der kommer hos den ældre.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at holde de unge væk fra bandemiljøet og anden kriminalitet, da der er store menneskelige omkostninger både for de unge, men ligeså meget for familien og samfundet.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vigtigste er, at få lavet sikre cykelstier til skoler og fritidsinstitutioner, samt idrætsanlæg Så børnene kan cykle sikkert til skole og fritidsaktiviteter.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke betales for visterede ydelser, men gerne mulighed for tilkøb i mindre omfang.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forskningen viser, at en tidlig indsats er vigtig for barnets udvikling og sociale relationer til andre børn og voksne.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2009 - nu

Byrådsmedlem Roskilde Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Formand for Kultur- og Idrætsudvalget Roskilde Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Formand for Skole-og Børneudvalget Roskilde Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Medlem af Sundheds-og Omsorgsudvalget Roskilde Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Elektriker, J. Pihl & Co

Erhvervserfaring

2011 - nu

Halinspektør Jyllingehallerne
A

Politiske hverv

2009 - nu

Byrådsmedlem Roskilde Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Formand for Kultur- og Idrætsudvalget Roskilde Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Formand for Skole-og Børneudvalget Roskilde Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Medlem af Sundheds-og Omsorgsudvalget Roskilde Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Elektriker, J. Pihl & Co

Erhvervserfaring

2011 - nu

Halinspektør Jyllingehallerne

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet