PERSONPROFIL

Claus Jørgensen

Socialistisk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Lejre

Født 2. juni 1969 i Tåstrup Gift 3 børn

F

Claus Jørgensen (SF) er kommunalbestyrelsesmedlem i Lejre Kommune, hvilket han har været siden 2013.
Han er formand for Kultur- og Fritidsudvalget. Desuden er han bestyrelsesmedlem og kasserer for SF Lejre.

Claus Jørgensen er kandidat i miljøplanlægning fra Roskilde Universitet, og arbejder til daglig som projektchef i Forbrugerrådet TÆNK. Herudover er han formand for Kemikalieforum under Miljøministeriet, medlem af en lang række miljøråd som eksempelvis Kosmetikrådet og Miljømærkenævnet.

Claus Jørgensen bor i Højby. Han er gift og har sammen med sin kone tre børn. Fritiden bruges mest på motion såsom løb og badminton.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 213 Socialistisk Folkeparti in total 2874
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 142 Socialistisk Folkeparti in total 5677

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

SAMARBEJDE OG ØKONOMISK ANSVARLIGHED
SF vil samarbejdet, og det er lykkedes at samle hele KB om de årlige budgetter – undtagen lige valgåret '13. Vi har altså lavet SF politik i Lejre i 8 år, som alle partier i kommunalbestyrelsen bakker op om! Det er en kæmpe sejr, og det skal vi være stolte af. Vi skal holde næsen i sporet, og have styr på finanserne. Borgerne skal vide, at en stemme på SF, er en stemme på økonomisk ansvarlighed.

LEJRE, DEN ØKOLOGISKE KOMMUNE
Det er et brand, som hele Danmark kender, og som skal udbygges i de kommende fire år. SF har vist, at det er muligt at løfte økologien uden at bruge de store ressourcer, så det skal prioriteres endnu højere i den kommende periode. FNs 17 verdensmål for bæredygtighed bør være en stærk ledetråd for Lejre, hvor borgerne går meget op i at mennesker og miljø trives sammen.

KULTUR, FRITID OG IDRÆT
Jeg mener, vi skal prioritere er kultur-, fritids- og idrætsområdet højere. Jeg har haft området tæt på kroppen de sidste 4 år, og faktisk er det nok det område, der fylder mest i Lejre borgernes hverdag, efter de er kommet hjem fra arbejde, skoler og institutioner – for hvad kan man lave i Lejre, når man har fri? Det skal vi sætte fokus på og styrke i den kommende periode.

FOKUS PÅ BØRN OG ÆLDRE
Børn former fremtiden, og vi skal give dem de bedste forudsætninger for et godt liv. Institutioner og skoler skal derfor prioriteres højt. Vi skal have flere voksne per barn i institution-erne, færre elever i klasserne, to voksne per klasse de første år, og vi skal se på skoledagens længde.
Vi skal også skabe en værdi alderdom med plads til forskellige boformer og ressourcer nok til at løfte den vigtige kerneopgave. Lejre er også Vores Sted i den tredje alder.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi fortsætter den gode udvikling.

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lejre er præget af mange ejerboliger, hvilket gør det svært for fx enlige og unge at finde steder at bo i kommunen. Det er vi ved at lave op på, og det skal vi selvfølgelig fortsætte efter valget.

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Carsten har videreført den politik, som SF har siddet for bordende for i de første tre år af denne periode og de fire år før det. Men vi skal have SF tilbage ved roret, således at vi kan få endnu mere fokus på mennesker og miljø.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen, vi skal kunne både og.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke pt., men på sigt, hvis der ellers er råd til det, så kan vi sætte skatten ned, men det er der ikke nu og nok heller ikke fremadrettet. Måske tværtimod.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det går meget godt i Lejre!

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Basis-ydelserne skal vær for alle, men det kan være, at det skal være muligt for dem, der har råd, at de kan tilkøbe sig ekstra. Men det skal ikke gå ud over basisydelserne.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal finde midler til at gøre begge dele.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere hænder per barn er et must.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre gode vilkår for virksomheder, der er med på visionen om vores sted!

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2013 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Socialistisk Folkeparti
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Lejre Kommune, Socialistisk Folkeparti
Bestyrelsesmedlem og Kasserer Lejre Lokalafdeling, Socialistisk Folkeparti (Lejre)

Tillidsposter

2017 - nu

Formand Kemikalieforum

Uddannelse

1994 - 2000

Kandidat Environment, Technology and Social Sciences, Roskilde Universitetscenter / RUC

1991 - 1992

Bachelor Sprog og økonomi, Copenhagen Business School

1989 - 1991

Gymnasial uddannelse HF, Vallensbæk HF

Erhvervserfaring

2014 - 2017

Projektchef Forbrugerrådet TÆNK

2004 - 2017

Politisk rådgiver Forbrugerrådet

2003 - 2004

Miljøkonsulent Informationscenter for miljø og sundhed

1998 - 2002

Miljøkonsulent Grøn Information
F

Politiske hverv

2013 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Socialistisk Folkeparti
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Lejre Kommune, Socialistisk Folkeparti
Bestyrelsesmedlem og Kasserer Lejre Lokalafdeling, Socialistisk Folkeparti (Lejre)

Tillidsposter

2017 - nu

Formand Kemikalieforum

Uddannelse

1994 - 2000

Kandidat Environment, Technology and Social Sciences, Roskilde Universitetscenter / RUC

1991 - 1992

Bachelor Sprog og økonomi, Copenhagen Business School

1989 - 1991

Gymnasial uddannelse HF, Vallensbæk HF

Erhvervserfaring

2014 - 2017

Projektchef Forbrugerrådet TÆNK

2004 - 2017

Politisk rådgiver Forbrugerrådet

2003 - 2004

Miljøkonsulent Informationscenter for miljø og sundhed

1998 - 2002

Miljøkonsulent Grøn Information

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet