PERSONPROFIL

Christopher Røhl Andersen

Radikale Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 13. november 1990 i Kolding I et forhold

B

Christopher Røhl Andersen var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre ved Kommunalvalget i København kommune. Christopher Røhl Andersen blev ikke valgt ind.

Han er desuden medlem af partiets hovedbestyrelse. Christopher Røhl Andersen var opstillet til kommunalvalget for Radikale Venstre i Kolding Kommune ved valget i 2009, og ved folketingsvalget i 2011 var han opstillet for partiet i Sydjyllands Storkreds. Christopher Røhl Andersen er desuden tidligere landsformand for Radikal Ungdom.

Christopher Røhl Andersen er nyuddannet kandidat i fysik fra Københavns Universitet. Han arbejder til daglig som konsulent for IT-firmaet Netcompany. Privat er Christopher Røhl Andersen bosat på Nørrebro i København.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 1009 Radikale Venstre in total 26725

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

København var et naturligt valg for en jysk student, der drømte om storbylivet.

Byens mange tilbud, hvor mangfoldighed betyder, at du kan finde andre, der ligner dig uanset din interesse, religion eller baggrund. Byen, hvor parkerne er så store, at det grønne kan forsvinde i horisonten som havet ved kysten - som skoven i Amager fælled eller ved Damhusengen i Vanløse. Byens arkitektur, der bærer historie tilbage fra middelalderen i Indre by eller historie, som vi skaber lige nu i Nordhavn.

Det er også en by med udfordringer. For jeg flyttede selv herover og startede studiet med 6 forskellige adresser på et år. Jeg følges med pendlerne i os og larm fra bilerne. Jeg har venner, der har stået op og ned af et bandeskyderi.

Mit kommunalvalg handler om at gøre noget radikalt anderledes og sætte en retning for byen. Det skal være Danmarks grønne åndehul, når regeringen svigter. Europas bedste by at læse i, når universiteterne er her. Verdens fokus, når kunst og design sættes i verden.
København skal være radikalt i ordets oprindelige betydning.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cyklerne og busserne kommer i første række, men der skal også være plads til biltrafik i et vidst omfang.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal frede det bevaringsværdige område, men vi kan godt bygge på f.eks. campingpladsområdet.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Frank Jensen er en stabil overborgmester, men jeg savner de store visioner og en løsning på problemet med studieboliger.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi affaldssortere allerede en del i hjemmet, men vi bør i højere grad gøre det i gadebilledet.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer an på, hvordan vi fordeler flygtninge. Det skal ikke være under ghettolignende forhold, men gerne i f.eks. venligboliger.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre fritidstilbud og byudvikling i de socialt udsatte boligområder for bl.a. at undgå rekruttering til bander og for at alle kan få en fair mulighed i tilværelsen.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Kandidat til Kommunalvalget
Tidl. Landsformand for Radikal Ungdom

Tillidsposter

Hovedbestyrelsesmedlem Radikale Venstre

Uddannelse

Cand. Scient i Fysik Københavns Universitet

Erhvervserfaring

IT-Konsulent Netcompany A/S
B

Politiske hverv

Kandidat til Kommunalvalget
Tidl. Landsformand for Radikal Ungdom

Tillidsposter

Hovedbestyrelsesmedlem Radikale Venstre

Uddannelse

Cand. Scient i Fysik Københavns Universitet

Erhvervserfaring

IT-Konsulent Netcompany A/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet