PERSONPROFIL

Christine Dal

Venstre

Folketingskandidat i Københavns Omegns Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Frederiksberg
Valgt ved Regionsrådsvalget i Hovedstaden

Født 18. januar 1991 i Gentofte I et forhold Bor i Frederiksberg Kommune

V

Christine Dal (R) er regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden. Hun er medlem af Sundhedsudvalget samt Erhvervs-, Vækst- og Forskningsudvalget.

I 2017 var hun kandidat til kommunalvalget i Frederiksberg kommune, hvor hun ikke blev valgt ind.

Hun arbejder som vikar på Hvidovre Hospital, i socialpsykiatrien på Frederiksberg Hospital og for personalegruppen på et plejehjem. Hun fremhæver selv, at hun vil bruge erfaring som sundhedsprofessionel og pårørende til at udvikle en sundhedspolitik for patienterne.

Kandidaten på de sociale medier

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 220 Venstre in total 3748
KV 2013 Personlige stemmer 193 Venstre in total 0

Mærkesager

  • Sundhed
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

REGION HOVEDSTADEN:

✔ En ansvarlig økonomi i Region Hovedstaden og bekæmpelse af ventelister skal sikre patienter og ansatte den bedste behandling, en værdig sygepleje, og ordentlige arbejdsforhold.
 
✔ En ny ungdomspsykiatri for de 18-30 årige.

✔ Flere hospicepladser og fokus på den værdige afsked med livet.
 
✔ AKUT-funktion og skadestue på Frederiksberg

FREDERIKSBERG:

✔ Værdig ældrepleje for både de ældre og de ansatte på Frederiksberg.
 
✔ Flere sundhedsplejersker, da en god forebyggende indsats starter tidligt, vores børn og unge er Frederiksbergs fremtid.

✔ Styrkelse af Frederiksberg rehabilitering. Et nyt rehabiliteringscenter på hospitalsgrunden med enkeltværelser og plads til pårørende.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Private investorer skal overtage den tomme grund ved Frederiksberg Hospital.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig skal vi have private aktører ind over Hospitalsgrunden, men en del af grunden skal også udvikles af kommunen. Jeg ønsker et sundhedshus med specialister, en akutklinik og et nyt rehabiliteringscenter.

2 Jørgen Glenthøj har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener dog at Jan E. Jørgensen kan gøre det endnu bedre!

3 Frederiksberg Kommune bør arbejde for at etablere en metroforbindelse langs Fasanvej og ud til Bispebjerg.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men vi skal sikre parkeringspladser i kommunen for kommunens borgere. Disse gerne under overfladen!

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det skal være nemt og tilgængeligt.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal prioritere at understøtte bevægelsen i folkeskolereformen - dette kræver gode og rigtige anlæg og et godt samarbejde med de private idrætsklubber.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør dog have det private erhvervsliv tænkt mere ind i dette område.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På Frederiksberg er vi danmarksmestre i at få flygtninge i arbejde så de er en ressource og en del af vores samfund! Det skal vi blive ved med.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At de ældre i eget hjem har mulighed for at vælge mellem flere madordninger giver leverendøren et incitament for at levere af højeste kvalitet!

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge pengene korrekt og sikre at Frederiksbergs rehabilitering har de bedste vilkår og de rigtige faciliteter. Det vil give bonus i økonomien på længere sigt at give den bedste genoptræning så ældre kan blive længere i eget hjem og folk kan komme hurtigere tilbage til deres arbejde.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan svært snakke om udkantsfrederiksberg.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er netop derfor Venstre har sat penge af i årets budget til mere forebyggende SSP arbejde.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have lavet sikre skoleveje og cykelstier på alle store trafikveje på Frederiksberg.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det er voldsomt begrænset hvad Frederiksberg har af fri natur. Vi skal dog sikre at Frederiksberg stadig er en grøn kommune med masser af træer og parker.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en række områder, der skal tilgodeses i den kommende periode af flere årsager. Kriminalitetsforebyggende, antiradikalisering og tilgængelighed for gangbesværede.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge skal i job. Den bedste måde at blive en del af det danske samfund på er at blive en del af et arbejdsfællesskab, det er også mere motiverende at lære sproget på en arbejdsplads med kollegaerne end på en voksen skolebænk.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med den skat vi og de har betalt et helt liv, skal der ikke forskelsbehandles.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Derfor stemte vi for dette ved årets budget! Vores børn er fremtiden og skal have god adgang til kvalificerede voksne i vores dagtilbud.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal overvejende bruge vores penge rigtigt og inddrage erhvervslivet i beslutningerne i højere grad!

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundskylden er blevet sænket de seneste par år og folketinget har vedtaget en ny lov der tilgodeser dette område. Jeg ønsker at prioritere skat på arbejde ved det kommende budget.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2383 Venstre in total 127808

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

REGION HOVEDSTADEN:

✔ En ansvarlig økonomi i Region Hovedstaden og bekæmpelse af ventelister skal sikre patienter og ansatte den bedste behandling, en værdig sygepleje, og ordentlige arbejdsforhold.
 
✔ En ny ungdomspsykiatri for de 18-30 årige.

✔ Flere hospicepladser og fokus på den værdige afsked med livet.
 
✔ AKUT-funktion og skadestue på Frederiksberg

FREDERIKSBERG:

✔ Værdig ældrepleje for både de ældre og de ansatte på Frederiksberg.
 
✔ Flere sundhedsplejersker, da en god forebyggende indsats starter tidligt, vores børn og unge er Frederiksbergs fremtid.

✔ Styrkelse af Frederiksberg rehabilitering. Et nyt rehabiliteringscenter på hospitalsgrunden med enkeltværelser og plads til pårørende.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Hovedstaden er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhedsvæsenet er det vigtigste region H skal bruge penge på!

2 Region Hovedstaden bør sikre, at alle borgere får adgang til medicin, selvom prisen kan være høj og være på bekostning af andre behandlinger.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bliver nødt til at skabe balance i medicinudgifterne, jeg mener vi skal kigge til den svenske model, hvor man i højere grad får indhentet bedre priser og laver opgørelse over virkning af medicinen.

3 Der bruges for mange penge på administration og ledelse i Region Hovedstaden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Siden 2013 er udgifterne til administration steget med over 1 milliard i region H - penge der burde bruges på varme hænder og bedre behandling.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men vi skal indføre et gebyr for udeblivelse.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre vi kan dække hele regionen med læger!

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nedsættelse af ventelister redder menneskeliv!

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver den bedste behandling af patienterne - men vi skal have kommunerne mere ind over forebyggende behandling for at undgå unødvendige indlæggelser.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have den bedste service til den bedste pris, så vi kan bruge pengene på personale og behandling.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pengene skal tages fra administration!

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge krudt på sundhedsvæsenet nu!

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have flere pladser og udvikle en ny ungdomspsykiatri for de 18-30 årige!

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kravet er heldigvis blevet fjernet efter hårdt politisk pres!

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis mennesker ønsker at bruge egne ressourcer på forsikringer giver det blot mere overskud i det offentlige.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal stadig sikre at udkantsområder har adgang til offentlig transport.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er selvejende institutioner - regionen skal ikke detailstyre men bakke op med praktikpladser og sparring!

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Københavns Omegns Storkreds, Venstre

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Hovedstaden, Venstre

2018 - nu

Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Forskningsudvalget Region Hovedstaden, Venstre

2018 - nu

Medlem af Sundhedsudvalget Region Hovedstaden, Venstre

2018 - nu

Medlem af Miljøudvalget i Danske Regioner Venstre

2018 - nu

Medlem af Sundhedskoordinationsudvalget Venstre

2014 - 2016

Medlem af kommunalbestyrelsen Frederiksberg Venstre

2014 - 2016

Rådmand og medlem af Sundhedsudvalget Frederiksberg Venstre

Tillidsposter

2014 - nu

Medlem af skolebestyrelsen Frederiksberg Gymnasium

2014 - 2019

Medlem af kommunebestyrelsen Venstre Frederiksberg

Uddannelse

2015 - 2018

Professionsbachelor Sygeplejerske, Professionshøjskolen Metropol

Erhvervserfaring

2016 - nu

Sygeplejerske og klinisk vejleder Hvidovre Hospital Gastroenheden
V

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Københavns Omegns Storkreds, Venstre

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Hovedstaden, Venstre

2018 - nu

Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Forskningsudvalget Region Hovedstaden, Venstre

2018 - nu

Medlem af Sundhedsudvalget Region Hovedstaden, Venstre

2018 - nu

Medlem af Miljøudvalget i Danske Regioner Venstre

2018 - nu

Medlem af Sundhedskoordinationsudvalget Venstre

2014 - 2016

Medlem af kommunalbestyrelsen Frederiksberg Venstre

2014 - 2016

Rådmand og medlem af Sundhedsudvalget Frederiksberg Venstre

Tillidsposter

2014 - nu

Medlem af skolebestyrelsen Frederiksberg Gymnasium

2014 - 2019

Medlem af kommunebestyrelsen Venstre Frederiksberg

Uddannelse

2015 - 2018

Professionsbachelor Sygeplejerske, Professionshøjskolen Metropol

Erhvervserfaring

2016 - nu

Sygeplejerske og klinisk vejleder Hvidovre Hospital Gastroenheden

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet