PERSONPROFIL

Christina Rittig Falkberg

Radikale Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Gladsaxe

Født 14. maj 1975 i Søborg I et forhold 2 børn

B

Christina Rittig Falkberg (R) er ny byrådskandidat for Radikale Venstre i Gladsaxe Kommune ved det kommende kommunalvalg. Hun blev valgt ind men fratrådte i april 2018.

Christina Rittig Falkberg er uddannet skuespiller og cand.mag. i Retorik ved Københavns Universitet. Til daglig arbejder hun som selvstændig kommunikationsrådgiver og historiefortæller. Hun har tidligere arbejdet som klummeskribent ved dagbladet BT og som journalist og tilrettelægger i DR.

Privat bor hun sammen med Mads i Søborg. Hun er mor til to og 'bonusmor' til to børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 511 Radikale Venstre in total 2353

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Gladsaxe Kommune skal være borgernes kommune. Vi skal alle mærke, at vi har en plads i vores fantastiske fællesskab.

1. Vores børn og deres lærere
Det vigtigst vi har, er vores børn. De træder mange af deres barndoms år i folkeskolen. Dygtige, glade lærere kan give dem en stærk tro på sig selv. Præcis som min yndlinglærer Annie fra Bagsværd Skole gav mig hver eneste dag. Jeg vil give vores lærere de allerbedste arbejdsbetingelser. Engagerede lærere kan bryde social arv og giver livsglade børn.
2. Plant 10.000 grønne træer
Grønt er ikke bare godt for øjet. Træer er livsnødvendige for, at vi kan trække vejret. Træer renser luften. Vi planter
ét nyt træ for hver ny borger. Grønne, levende byrum.

3. Styrk vores foreninger
I Gladsaxe kan du dyrke karate, gymnastik, spille teater og musik. Efterspørgslen på fællesskabet i Gladsaxes farverige foreninger vokser. Men der er ventelister og haller og idrætsanlæg er meget slidte. Jeg vil investere i foreninger, haller og anlæg. Gladsaxe skal kendes for at være en kreativ idræts- og kulturkommune.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gladsaxe Kommune bør udlicitere mere kommunalt arbejde til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som udgangspunkt har vi politikere ansvaret for serviceniveauet i Gladsaxe. Det er os, der skal sørge for, at vi er effektive, ansvarlige og retfærdige. Det bliver sværere, at holde overblikket, i det øjeblik vi udliciterer. Der kan også være fare for, at vi med private aktører misser lige adgang for alle. Men giver det mening at udliciterer, skal det offentlige heller ikke partout sidde på opgaverne. Bestemt ikke.

2 Selvom det kan gå ud over serviceniveauet, skal Gladsaxe Kommune bruge færre penge på administration.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hele tiden holde et vågent øje mellem de kolde hænder på rådhuset og de varme hænder i ældreomsorgen og i folkeskolen. Det er der, at pengene skal være flest.

3 Trine Græse har været en god borgmester, siden hun overtog posten tidligere i år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dertil er min indsigt for begrænset, da jeg endnu ikke sidder i Byrådet.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når ikke den kollektive trafik fungere, tager vi bilen. Derfor skal vi stille en velsmurt, stabil og hurtig kollektiv trafik til rådighed, så den reelt bliver et alternativ til bilen.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan og skal altid forbedre os, når det gælder sortering og genbrug. Vi har gode sorteringscontainere i Gladsaxe, men som sagt, kan vi naturligvis forbedre os. Til gavn for vores miljø, vores penge og vores børns fremtid.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores anlæg er slidte, og med det voksende indbyggerantal, kommer vi til at halte bagefter i forhold til haltider.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kultur giver os identitet, selvforståelse og selvværd. Uden kultur bliver vi fattige. At kunne udtrykke sig, er essentielt for mennesker. I gennem kulturelle begivenheder for vi et tilhørsforhold og mærker, at vi er del af et fællesskab.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores fornemmeste opgave er altid, at tage os af de, der har brug for det. Et samfund måles på dets evne til at tage sig af de svageste.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Gladsaxe har vi ikke modtaget mange flygtninge. De udgør ikke et generelt problem.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældrepleje er vores kommunale ansvar. Det skal vi holde hånd i hanke med. Vi mister overblik og indsigt, i det øjeblik vi udliciterer. Og når først det går galt, er det for sent. Det kan vi ikke være bekendt. Vi må stå på mål for en ordentlig pleje.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Gladsaxe er et nyt Sundhedshus på trapperne. Her vil der fx være fokus på genoptræning.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enten skal der færre elever eller også skal der være to lærere i mere fast ordning. 28 forskellige elever er godt nok mange for én enkelt lærer!

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den er pt fornuftig. Hverken for høj eller for lav til at vi kan holde et godt serviceniveau.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vi nød til. Særligt i Gladsaxe har vi desværre et kriminelt netværk omkring Værebro, som vi skal infiltrere og stoppe tilgangen til.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jo mere vi cykler, jo bedre helbred får vi - det betyder lavere offentlige udgifter på sundshedsområdet. Jo mere vi cykler, jo mindre CO2 udleder vi. Jo bedre cykelstier der er, jo tryggere er vi ved at sende vores børn alene ud på gaderne.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gladsaxe er en lille kommune rent geografisk på 25 km2. Vores befolkningstæthed er noget højere end de omkringliggende kommuner. Vi bliver samtid 600-700 flere borgere om året. Vi skal til enver tid beskytte grønne områder og sikre naturen.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gladsaxe havde engang kulturelle fyrtårn som 2860 TV-Byen og Gladsaxe Teater. I dag er vi ret fattige på kultur. Vi mangler fx en fast scene. Telefonfabrikken kan ikke huse større koncerter og/eller teaterstykker, flotte udstillinger etc.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pt drejer det sig om at stoppe tilgangen til bander og kriminalitet.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

ALLE har et udbytte af, at flygtninge hurtigt kommer i arbejde. Det er alfa omega. Også selvom de ikke mestrer sproget. De skal være selvforsørgende hurtigst muligt. Det er anstændigt for dem selv og helt naturligt for alle. Ingen kommer hertil med en forventning om at blive forsørget.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er socialliberal. Det betyder, at de der kan, skal klare sig selv. De der ikke kan, skal have hjælp. Har du mange penge, er det naturligt, at du bruger nogle, på ældrepleje. Hvorfor ikke? De der ingen har, skal vi hjælpe. Det giver et lige samfund.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Min indsigt er på nuværende tidspunkt for spinkel til at jeg kan give et kvalificeret svar.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I min datters vuggestue er der fire små børn til én voksen. Hvis alle voksne er på arbejde, vel at mærke. Det er ikke imponerende. Det kan vi gøre bedre.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikke uenig i, at vi skal tiltrække private virksomheder. Det skal vi. Og det gør vi. Men vi er helt automatisk attraktive grundet vores beliggenhed tæt på motorvej og København. Vi skal bare sørge for, at holde det gode serviceniveau over for virksomhederne, som vi har i dag. Og sikre ordentlige trafikforhold.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skatten i Gladsaxe er hverken alarmerende høj, eller bemærkelsesværdig lav.

Politiske hverv

Bestyrelsesmedlem Radikale Gladsaxe

Uddannelse

2003 - 2009

Cand.Mag Speech Communication and Rethoric, Københavns Universitet

1999 - 2002

Erhvervsuddannelse Skuespiller, School of Stage Arts

Erhvervserfaring

Selvstændig Falkberg Kommunikation
B

Politiske hverv

Bestyrelsesmedlem Radikale Gladsaxe

Uddannelse

2003 - 2009

Cand.Mag Speech Communication and Rethoric, Københavns Universitet

1999 - 2002

Erhvervsuddannelse Skuespiller, School of Stage Arts

Erhvervserfaring

Selvstændig Falkberg Kommunikation

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet