PERSONPROFIL

Christian Plank

Socialistisk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Lejre

Født 25. februar 1976 Gift 2 børn

F

Christian Plank (SF) er kommunalbestyrelsesmedlem i Lejre Kommune. Han er formand for Job- og Arbejdsmarkedsudvalget, og så er han samtidig gruppeformand for SF's kommunalbestyrelsesmedlemmer i Lejre.
Christian Plank stillede op til valg for første gang i 2005, og siden 2009 har han været kommunalbestyrelsesmedlem for SF i Lejre Kommune. Ved folketingsvalget i 2011 stillede han ligeledes op for SF i Køgekredsen, dog uden at blive valgt ind. Udover dette er han medstifter af netværket "Børn med særlige behov" i Lejre Kommune.

Til daglig arbejder Christian Plank som teamleder på den private døgninstitution Søholm i Lejre Kommune, hvor han har været ansat som pædagogisk medarbejder i over 10 år. Herudover er han selvstændig kognitiv behandler, som han har uddannet sig til på Kognitiv Center Fyn i 2011.
Christian Plank bor i Hvalsø på Midtsjælland. Han er gift og har sammen med sin kone to sønner.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 218 Socialistisk Folkeparti in total 2874
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 135 Socialistisk Folkeparti in total 5677
KV 2009 Personlige stemmer 343 Socialistisk Folkeparti in total 0
KV 2005 Personlige stemmer 56 Socialistisk Folkeparti in total 0

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2009 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Socialistisk Folkeparti
Formand for Job- og Arbejdsmarkedsudvalget Lejre Kommune, Socialistisk Folkeparti

2011 - 2011

Folketingskandidat Folketinget, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2009 - 2017

Arbejdsmiljørepræsentant Bo- og aktivitetstedet Søholm

2012 - nu

Formand Socialistisk Folkeparti - Lejre

Uddannelse

2009 - 2011

Erhvevsuddannelse Kognitiv psykoterapi, Kognitiv Center Fyn

Erhvervserfaring

2006 - 2017

Teamleder og pædagogisk medhjælper Bostedet Søholm

2002 - 2005

Pædagogisk medhjælper

1998 - 2002

Pædagogisk medhjælper Hvalsø Ungdomsskole
F

Politiske hverv

2009 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Socialistisk Folkeparti
Formand for Job- og Arbejdsmarkedsudvalget Lejre Kommune, Socialistisk Folkeparti

2011 - 2011

Folketingskandidat Folketinget, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2009 - 2017

Arbejdsmiljørepræsentant Bo- og aktivitetstedet Søholm

2012 - nu

Formand Socialistisk Folkeparti - Lejre

Uddannelse

2009 - 2011

Erhvevsuddannelse Kognitiv psykoterapi, Kognitiv Center Fyn

Erhvervserfaring

2006 - 2017

Teamleder og pædagogisk medhjælper Bostedet Søholm

2002 - 2005

Pædagogisk medhjælper

1998 - 2002

Pædagogisk medhjælper Hvalsø Ungdomsskole

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet