PERSONPROFIL

Christian Hauge Lundgaard

Liberal Alliance

Spidskandidat i Allerød
Kandidat til regionsrådsvalget i Hovedstaden

Født 27. december 1976 i Hørsholm I et forhold 1 barn

I

Christian Hauge Lundgaard var i år 2017 kandidat forLiberal Alliance til kommunalvalget i Allerød kommune. Christian Hauge Lundgaard blev ikke valgt ind.

Han har været bosat i Allerød Kommune i mere end 30 år, hvor han har gået på Lillerød Skole samt Allerød Gymnasium. Han er udlært sælger hos Merlin og arbejder til daglig som konsulent i IT-branchen.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 66 Liberal Alliance in total 367
KV 2013 Personlige stemmer 50 Liberal Alliance in total 417

Mærkesager

  • Skat
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

1) Effektivisering i kommunen og regionen!!
Bureaukratiet skal reduceres og effektiviteten højnes i kommunen og regionen. Jeg vil arbejde for færre kolde, men flere varme hænder. Vi skal have mere borgernær service.

2) Vedligehold fremfor lade stå til!!
Det er bedre og billigere at vedligeholde end at lade stå til og bygge nyt. Jeg vil arbejde for, at kommunen og regionen sørger for passende løbende vedligeholdelse af de offentlige bygninger og veje.

3) Respekt for borgernes penge!!
Kommunekassen er ikke en opsparing til forbrugsfest. Jeg vil arbejde for, at de kommunale indtægter og udgifter er afbalanceret, så der kun opkræves de nødvendige skatter samt bruges penge på det, som borgerne har ret til og ønsker. Borgernes penge skal ikke bruges til politiske eftermæler. De skal bruges til det nødvendige service og anlægs niveau. Det er en tillidssag, at sidde med folks penge!!
I regionen skal pengene udnyttes mest effektivt specielt i forhold til sundhedsvæsenet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kæmpe skoler giver ikke nødvendigvis bedre skoler. Der bør være forskellige løsninger, som forældre frit kan vælge imellem. Så vil man tilpasse udbuddet til efterspørgslen

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jørgen har arbejdet på et fastsat mandat, da han blev borgmester mod at leve op til en aftale lavet uden om ham. Så han har gjort et hæderligt stykke arbejde på trods af disse forhold.

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vækst er vigtig, hvis vi skal opretholde kernevelfærden. Men det bør være muligt uden at inddrage vores skove i kommunen. Der skal være gode vurderinger og faglige argumenter på plads, hvis man skal inddrage grønne områder frem for at kigge på de områder, som er i brug eller, hvis private grundejere vil sælge.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerød er en typisk bil kommune med mange pendlere. Der bruges allerede ca. 15 millioner på bustrafik, som ikke benyttes særligt meget af borgerne. Så er det bedre, at sikre ordentlige forhold for bilisterne, som pt. ikke er tilfredsstillende. Specielt ikke i myldretiden.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen har en fin genbrugsplads og et godt samarbejde med Spildopmagerne om indhentning af aviser, pap og flasker. De fleste forsøg viser, at yderligere kildesortering af husholdningsaffald ikke giver den ønskede effekt, men kun kun påfører borgerne ekstra udgifter og besvær.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idrætsområdet har fået rigeligt i de forgange år. Penge skal bruges på kerneopgaver og ikke prestigeprojekter!

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke en kommunal kerneopgave, at skabe kulturelle tilbud - det er de kulturelle institutioners eget ansvar. Så der må aktive borgere og foreninger selv trække i arbejdstøjet og samle sponsorpenge. Kommunen kan så overveje at hjælpe med udlån af lokaler eller lukning af vejområder, hvis det er.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De socialt udsatte er generelt "overset" i dagens Danmark. Det bør dog være muligt at finde flere ressourcer ved effektivisering af administrationen og ved at rydde op i bureaukratiet.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Allerød har vi mange hændelser, hvor flygtninge fra Sandholmlejren ikke opfører sig i henhold til dansk lovgivning og mentalitet. Dette ødelægger forretningslivet i byen samt er årsag til mange indbrud tæt ved lejren. Mange af disse bør håndteres via ordensmagten, så de ikke ødelægger det for hverken borgerne i kommunen eller for de flygtninge, som er her med "rent mel i posen". Så kan man også bedre fokuserer på, at gøre de lovlydige flygtninge til en positiv ressource for samfundet.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence er altid godt for forbrugerne - også i forhold til ældrepleje. Kommunen skal så bare sikre sig, at vilkårene er veldefineret i forhold til alle aktørere. Det giver også borgerne en bedre mulighed for frit valg mellem løsningerne, som der udbydes.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning er vigtig for at få folk tilbage i "form". Men det bør kunne gøres uden yderligere skattebyrde, men ved bl.a. bedre prioriteringer.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

"Kæmpe skoler" er ikke nødvendigvis en fordel, så kommunen bør give skolerne frihed til at kunne lave forskellige tilbud til borgerne - heriblandt klasser med færre elever. Så kan borgerne selve frit vælge mellem tilbuddene.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerød har blandt landets laveste arbejdsløsheds procent, så dem der er i kommunen er der fokus på. Men reglerne generelt kan optimeres, så flere kommer i arbejde.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danskerne betaler for meget i skat, så lad os få optimeret udgifterne i kommunen samt se på, hvad der bruges penge på og endeligt få frigjort kolde hænder fra dokumentation og anden bureaukrati, så skatten kan sænkes.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det drejer sig ikke om at fordele pengene efter yderområder eller ej. Kommunens penge skal bruges på kerneområderne - infrastruktur og dennes vedligeholdelse, vedligehold af bygninger, børne- og ungeområdet samt ældreområdet. Det er de vigtigste udgifter.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen bør hjælpe familier og evt. boligforeninger i belastede områder til at få startet aktiviteter op, så det ikke ender med, at der løber børn og unge rundt på gaderne eller at de ender i kriminalitet

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi snakker cykelstier på hovedtrafikårerne rundt i kommunen og i forhold til skoledistrikterne. Måske der ikke skal bygges nye supercykelstier, men en renovation af de eksisterende samt opdeling af vejbanerne nogle steder kunne være godt.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg syntes, at man har fint fokus på dette område i Allerød og at man primært udstykker private grunde til erhverv frem for at tage af skov og eng områder.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke en kommunal kerneopgave, at skabe kulturelle tilbud - det er de kulturelle institutioners eget ansvar. Så der må aktive borgere og foreninger selv trække i arbejdstøjet og samle sponsorpenge. Kommunen kan så overveje at hjælpe med udlån af lokaler eller lukning af vejområder, hvis det er.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen bør hjælpe familier og evt. boligforeninger til at få startet aktiviteter op, så det ikke ender med, at der løber børn og unge rundt på gaderne eller at de ender i kriminalitet

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sidste års regnskab viste, at der var brugt færre penge på dette område en budgetteret, da der kom færre flygtninge til byen. Så nej, der skal ikke bruges flere penge på dette område.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt uenig!! Alle borgere har betalt deres del via skatten, så de velhavende skal ikke straffes yderligere.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sindslidende er generelt et overset område, som der bør være mere fokus på. Som udgangspunkt mener jeg dog, at der sagtens kan findes penge til dette i det eksisterende budget ved effektivisering af administrationen og bureakratiet

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror på, at man ved at kigge på de regler og dokumentationskrav, som daginstitutionerne udsættes for, så kan man ændre justere på disse, så man kan frigive flere kolde hænder til varme hænder. Men der skal bestemt holdes fokus på området, da det er et af de kerneområder, som kommunen skal levere til borgerne.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er altid godt, at få nye virksomheder til kommunen og dermed få arbejdspladser og skatte indtjening. Men ligefrem at bruge flere penge på reklamefremstød - det finder jeg ikke vigtigt pt.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundskyld er endnu en skjult skat, som brandbeskatter de skatteplage dansker. Så jo flere skatter og afgifter, som kan fjernes eller reduceres, jo bedre

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 219 Liberal Alliance in total 39948

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

1) Effektivisering i kommunen og regionen!!
Bureaukratiet skal reduceres og effektiviteten højnes i kommunen og regionen. Jeg vil arbejde for færre kolde, men flere varme hænder. Vi skal have mere borgernær service.

2) Vedligehold fremfor lade stå til!!
Det er bedre og billigere at vedligeholde end at lade stå til og bygge nyt. Jeg vil arbejde for, at kommunen og regionen sørger for passende løbende vedligeholdelse af de offentlige bygninger og veje.

3) Respekt for borgernes penge!!
Kommunekassen er ikke en opsparing til forbrugsfest. Jeg vil arbejde for, at de kommunale indtægter og udgifter er afbalanceret, så der kun opkræves de nødvendige skatter samt bruges penge på det, som borgerne har ret til og ønsker. Borgernes penge skal ikke bruges til politiske eftermæler. De skal bruges til det nødvendige service og anlægs niveau. Det er en tillidssag, at sidde med folks penge!!
I regionen skal pengene udnyttes mest effektivt specielt i forhold til sundhedsvæsenet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Hovedstaden er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Hovedstaden bør sikre, at alle borgere får adgang til medicin, selvom prisen kan være høj og være på bekostning af andre behandlinger.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bruges for mange penge på administration og ledelse i Region Hovedstaden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen - ligesom staten og kommunerne - er blevet en administrativ supertanker. Alt for mange kolde hænder på bekostning af varme hænder. Ryd op i bureaukratiet og vi flytte tiden og ressourcerne over på de varme hænder

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Lokalformand for vælgerforening
Medlem af storkredsbestyrelse

Uddannelse

Sælger Mesterlære hos Merlin A/S

Erhvervserfaring

Senior Operations Consultant Privat IT virksomhed
I

Politiske hverv

Lokalformand for vælgerforening
Medlem af storkredsbestyrelse

Uddannelse

Sælger Mesterlære hos Merlin A/S

Erhvervserfaring

Senior Operations Consultant Privat IT virksomhed

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet