PERSONPROFIL

Christian Fjeldsted Andersen

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Lejre

Født 9. august 1983 i Osted Single

V

Christian Fjeldsted Andersen (V) er kommunalbestyrelsesmedlem i Lejre Kommune. Han har været bestyrelsesmedlem i Venstre i Lejre siden 2010. Han er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Christian Fjeldsted Andersen er uddannet teknisk designer fra Roskilde Tekniske Gymnasium og har siden 2005 været ansat som salgs- og markedskoordinator, teknisk designer og CAD-koordinator hos Oluf Jørgensen A/S - Rådgivende Ingeniørfirma.

Derudover er han tilknyttet hovedbestyrelsen i Osted Idrætforening, hvor han blandt andet har været med til at planlægge og afholde Sankt Hans arrangementer, Skovtur, bingo samt juletræsfest, loppemarked og fester.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 223 Venstre in total 4162

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Trafik

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valget af økologi skal være en enkelte borgers. Kommunen skal i stedet bruge penge på kerneopgaver.

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Andelsboliger ja, almene boliger nej. Lejre Kommune har i forvejen mange almene boliger mens der er stor mangel på private andels- og lejeboliger.

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Kommunalbestyrelsemedlem Lejre Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Lejre Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget Lejre Kommune, Venstre

Uddannelse

Teknisk Designer Roskilde Tekniske Gymnasium

Erhvervserfaring

2005 - nu

Teknisk Designer. CAD-Koordinator Oluf Jørgensen A/S - Rådgivende Ingeniørfirma
V

Politiske hverv

2018 - nu

Kommunalbestyrelsemedlem Lejre Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Lejre Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget Lejre Kommune, Venstre

Uddannelse

Teknisk Designer Roskilde Tekniske Gymnasium

Erhvervserfaring

2005 - nu

Teknisk Designer. CAD-Koordinator Oluf Jørgensen A/S - Rådgivende Ingeniørfirma

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet