PERSONPROFIL

Christian Bülow

Dansk Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Vallensbæk

Født 23. april 1999 Single

O

Christian Bülow var i år 2017 kandidat for Dansk Folkeparti ved Kommunalvalget i Vallensbæk kommune. Christian Bülow blev ikke valgt ind.

Han er 18 år og går til dagligt på Solrød Gymnasium. Christian har været politisk aktiv i Dansk Folkeparti, siden han var 14 år og er i dag hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Folkepartis Ungdom.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 85 Dansk Folkeparti in total 771

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

UNGE SKAL PRIORITERES I STØRRE GRAD END I DAG.
De unge er i for lang tid blevet svigtet og underprioriteret af kommunen, og det skal ændres. De unge mangler en stemme i byrådet, og den stemme vil jeg være.

Helt konkret så vil jeg arbejde for, at vi får etableret et ungeråd, at vi får sikret flere studieboliger til kommenen, og at vi får udlignet de store niveauforskelle på kommunens folkeskoler.

TRYGHEDEN OG SIKKERHEDEN SKAL TILBAGE I VALLENSBÆK.
En af kommunens fornemmeste opgaver skal uden tøven være at sikre borgerens tryghed. Hvis ikke dette gøres, vil borgerne tab sin tillid til kommunen og dens politikere. I øjeblikket er Vallensbæk den kommune i landet med flest indbrud i private hjem, og det skal der gøres noget ved.

Derfor vil jeg kæmpe for en hårdere bekæmpelse af kriminalitet i kommunen, øget overvågning og en større investering i private vagtværn.

PRIORITER BORGERE OG VELFÆRD I KOMMUNEN.
Vi skal stoppe med at investere i en endeløs række af prestigeprojekter, og i stedet bruge pengene på de områder, som virkelig kan gøre en forskel i borgernes hverdag.

Derfor foreslår jeg, at vi som kommunen skal prioritere flere penge til ældreplejen og et øget initiativ imod støj både i nord og syd. Derudover mener jeg, at vi skal inddrage kommunens borgere i langt højere grad bl.a. ved flere lokale folkeafstemninger.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vallensbæk Kommune skal investere 10 millioner kroner i at nedsætte støjbelastningen for borgere, der er ramt af støj.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Vallensbæk skal udstykke nye byggegrunde til bolig og erhverv, så kommunen kan vækste.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Henrik Rasmussen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - nu

Kommunalvalgskandidat Vallensbæk Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

Studerende Solrød Gymnasium

Erhvervserfaring

Hovedbestyrelsesmedlem Dansk Folkepartis Ungdom
O

Politiske hverv

2017 - nu

Kommunalvalgskandidat Vallensbæk Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

Studerende Solrød Gymnasium

Erhvervserfaring

Hovedbestyrelsesmedlem Dansk Folkepartis Ungdom

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet