PERSONPROFIL

Christian Buje Tingleff

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Gentofte

Født 11. december 1987 I et forhold

C

Christian Buje Tingleff (K) var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget i Gentofte kommune. Christian Buje Tingleff blev ikke valgt ind.

Christian Buje Tingleff var medlem af Gentofte Kommunalbestyrelse 2013. Han var næstformand i Byplanudvalget samt medlemsposter i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Christian er uddannet cand.jur og arbejder til daglig som jurist. Han er født og opvokset i Dyssegård og gået på Øregård Gymnasium samt boet i ungdomsboligerne ved Ørnegårdsparken samt P. Carl Petersens Kollegium i Skovshoved. Nuværende bopæl er Hellerupvej.

Valgresultater

KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 271 Det Konservative Folkeparti in total 19930
KV 2017 Personlige stemmer 112 Det Konservative Folkeparti in total 23506

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

1. Vedvarende bevarelse af vores unikke kulturarv

Som næstformand i Byplanudvalget har jeg de seneste fire år bl.a. været med til fortsat at sikre en bevarelse af bevaringsværdige ejendomme – eksempelvis ved en helhedsplan for området Ermelundshusene tegnet af Mogens Black-Petersen og Viggo Møller-Jensen.

2. Fortsat styrkelse af udskolingen

Som medlem af Børne- og Skoleudvalget har jeg været med til at introducere samarbejdet mellem folkeskoler og gymnasier. Denne brobygning skal videreudvikles, således unge føler sig bedre rustet til en ungdomsuddannelse.

3. Endnu lavere ledighed

Som medlem af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har jeg sammen med mine borgerlige kollegaer taget ansvar for at få sænket ledigheden med helt konkrete tiltag. Det lykkedes. Men vi skal endnu længere ned.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gentofte Kommune skal bygge ungdomsboliger til de ca. 500 unge på venteliste. Boligerne skal bygges på adresserne Ved Sløjfen, Ved Stadion og på en adresse øst for Charlottenlund Station.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er nødvendigt, at vi etablerer ungdomsboliger i Gentofte Kommune, da vi som omegnskommune til eksempelvis Københavns Universitet samt DTU skal kunne tilbyde ordentlige ungdomsboliger, som der er stor efterspørgsel efter.

2 Det er en god idé, at flygtninge er placeret på 60 forskellige adresser i kommunen frem for i et enkelt center.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vigtigt, at der sker spredning så meget som muligt.

3 Hans Toft har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerede i dag sker der affaldssortering.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i Gentofte Kommune mange lokale kulturtilbud. Vi har andre opgaver i kommunen, som jeg hellere vil prioritere.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vi Gentofte hele tiden får defineret, hvem der er sårbare således, vi får koncenteret vores indsats.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Naturligvis vil antallet udgør en risiko. Omvendt, er det vigtigt, at vi får udarbejdet en strategi, således flygtninge eksempelvis kommer hurtigt i job.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ingen religionssag for mig, om det er privat eller offentligt. Det offentlige kan i mange tilfælde være et ligeså godt tilbud som det private.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ingen videnskabelig sammenhæng mellem højt elevantal og lavere indlæring.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i Gentofte kommune en af landets laveste kommuneskatter. Vi skal dog hele tiden sørge for, at der tilstrækkelig midler til eksempelvis vores skolesystem samt ældrepleje. Grundet stor udligning pt. kr. 2.8. mia., kan vi ikke uden videre nedsætte kommuneskatten.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har generelt etableret mange cykelstier i kommunen herunder supercykelstier. Cykelstier er således allerede højt prioriteret i kommunen.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har I Gentofte mange naturområder, vi skal værne om. Derfor ser jeg ikke, at der er naturområder i komunen, der skal tilsidesættes i forhold til erhverv.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gentofte Kommune er på mange måder en fuldt udbygget kommune. Vi skal dog hele tiden sørge for at gøre det attraktivt for private virksomheder at etablere sig i kommunen.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede den laveste grundskyld, vi må have i følge loven.

Politiske hverv

2013 - 2017

Næstformand, Byplanudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2013 - 2017

Medlem, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2013 - 2017

Medlem, Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

2008 - 2014

Cand.jur. Københavns Universitet

2004 - 2007

STX Øregård Gymnasium

Erhvervserfaring

2017 - nu

Cand.jur Estate Holm & Holst

2014 - nu

Vice Chairman & founder Pivotal Business Society
C

Politiske hverv

2013 - 2017

Næstformand, Byplanudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2013 - 2017

Medlem, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

2013 - 2017

Medlem, Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

2008 - 2014

Cand.jur. Københavns Universitet

2004 - 2007

STX Øregård Gymnasium

Erhvervserfaring

2017 - nu

Cand.jur Estate Holm & Holst

2014 - nu

Vice Chairman & founder Pivotal Business Society

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet