PERSONPROFIL

Christa Stæger

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Allerød

Født 29. maj 2020 i København Gift 6 børn

C

Christa Stæger var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget i Allerød kommune. Christa Stæger blev ikke valgt ind.

Hun har boet i Allerød kommune i mere end 30 år med sin familie og indgået som en del af lokallivet i alskens sammenhænge, såsom musikskole, idrætsliv, spejder og aftenskole m.m.

Hun drev sammen med sin mand en IT-virksomhed i byen, men har nu forladt den branche og påbegyndt teologistudiet, hvor hun er på overbygningen.
Christa Stæger så gerne, at der kom flere grønne mødesteder i kommunen, der kunne minde om vild natur imellem de bebyggede boligområder.

Christa Stæger så gerne, at der kom flere grønne mødesteder i kommunen , der kunne minde om vild natur imellem de bebyggede boligområder.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 20 Det Konservative Folkeparti in total 3144

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Mine mærkesager er:
- At tale de stille stemmers sag. Lytte til de mennesker, som ofte ikke blive hørt af mange forskellige grunde.
- At skabe mere natur både i nærområderne og generelt.
- At opfordre til at genoverveje, om vækst i sig selv er godt, om penge altid er løsningen til bedre vilkår, og om beslutninger måske tages for hurtigt og på utilstrækkeligt grundlag. Altså sæt tempoet ned og giv tid og rum til flere synspunkter og respektfulde debatter.
- En mærkesag for mig er også at tale om værdierne for vores samfund som vi har arvet dem, nu og i fremtiden.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et ret svært spørgsmål, som fordrer en længere samtale om hvorfor så mange bliver socialt udsatte.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Natur er ubeskriveligt vigtig for menneskets sundhed. Der er for lidt natur i DK. Både på landet og i byerne. Erhvervslivet skulle hellere tilstræbe at anvende de mange tomme bygninger, der allerede er bygget.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelse

2016 - nu

Kandidatstuderende

2011 - 2016

Bachelor Teologi, Københavns Universitet
M.Sc. Biologi, Københavns Universitet

1980 - 1985

Musikvidenskab, Københavns Universitet
C

Uddannelse

2016 - nu

Kandidatstuderende

2011 - 2016

Bachelor Teologi, Københavns Universitet
M.Sc. Biologi, Københavns Universitet

1980 - 1985

Musikvidenskab, Københavns Universitet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet