PERSONPROFIL

Chris Nowak

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 4. august 1989 i Holbæk I et forhold

C

Chris Nowak var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti ved Kommunalvalget i København kommune. Chris Nowak blev ikke valgt ind.

Chris Nowak har arbejdet med juridiske elementer i byggebranchen, og har et godt kendskab til embedsværket gennem sin uddannelse og sit arbejde.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 255 Det Konservative Folkeparti in total 16792

Mærkesager

  • Trafik
  • Skat

Med kandidatens egne ord

København har brug for en politiker på Rådhuset, der vil sikre, at byens erhvervsliv kan trives. I dag er Københavns Kommune en af de mest fjendtligt indstillede overfor Erhvervslivet, som særligt kommer til udtryk ved lange sagsbehandlingstider og særskat på de erhvervsdrivende. De store virksomheder mærker ikke særskatten, men dagligdagens butikker og andre små erhvervsdrivende mærker konsekvenserne. Butikkernes overlevelseschancer mindskes ved, at Københavns Kommune kræver særbeskatning, og samtidig spilder pengene på dårlig forvaltningsførelse:

En del af pengene til at sikre erhvervslivets kår, skal komme fra det unødvendige spild af skattekronerne, der bruges på ligegyldige arrangementer, som brugerne i bund og grund burde betale for selv - der betales for gratis mad til fester og der er ingen entréopkrævning til Distortion. Ligeledes skal København ikke stjæle brødet ud af munden på almindelige københavnske borgere, der driver egen forretning. Seneste eksempel, er den dårlige forvaltning af skattekronerne, hvor Københavns Kommune kastede sig ud i et bycykelprojekt, som i bund og grund spildte skattekroner på at tilbyde et produkt, som allerede eksisterede. Det er uhensigtsmæssig kommunal forvaltning, og det skal stoppes.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ene skal ikke være på bekostning af det andet. Cykelstier er en del af trafikken på lige vilkår som vejbanen, se på Frederiksberg - der er plads til alle!

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommer an på flere elementer. Finansieringen af metroen skal findes, men det er ikke givet, at boligerne skal ligge lige dér, hvor der er god natur - omvendt afviser jeg det dog heller ikke, hvis vi ikke kan finde nogle fornuftige løsninger.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Han har gennemført for mange dårlige ting for København, især foranlediget af venstrefløjen.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Metroen skal udbygges, men de sædvanlige krav om projektering af f.eks. P-pladser skal selvfølgelig overholdes

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Såfremt det giver mening, så ja.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi mangler forfærdeligt idrætsfacilliteter i København.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kultur bør kunne løbe rundt selv, ikke være på "støtten"

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er åben for inputs, men har ikke aktivt taget stilling.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge skal arbejde og forsørge sig selv - hobes de op i ghettoer, så bliver det et problem.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke nødvendigvis - vi skal se på det samlede billede ifm. udbudsrunder.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen, er det ikke i udganspunktet en regionsopgave?

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Til at starte med skal kommunen sørge for klasselokaler, så der ikke skal skiftes til at blive undervist udenfor, som tilfældet er idag.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kræver mere oplysning fra min side af.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Se på Frederiksberg.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Særskatten på at have butikslokaler skal væk. Den kollektive transport skal styrkes gennem mere metro - især til ydreområderne. Endelig skal der selvfølgeliv være pænt, som iøvrigt gælder for hele København.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror det må være vejen frem - SSP-arbejdet!

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ene skal ikke ske på bekostning af det andet.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være grønne oaser, men jeg afviser ikke idéen udfra et principielt synspunkt. Byg gerne metrolinjer til nabokommunerne, så bliver rækkevidden større ift. boligmangel og boligbehov.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke afvisende, men i udgangspunktet bør der være en efterspørgsel, som jo modsvarer udgifterne til arrangementet.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Styrk SSP-arbejdet, men ødsel ikke pengene væk på håbløse projekter som f.eks. at lære invandrekvinder at cykle...

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtningene skal afsætte mere tid til at blive en del af samfundet. Der findes fint med foreninger, arbejdspladser m.v., som man kan beskæftige sig med. Ikke alt er en kommunal opgave - det kræver noget af én. Der er dog også forskel på, om man er flygtning eller invandrer - hvem har tænkt sig at blive, hvem har tænkt sig at finde lidt fred, indtil hjemlandet er sikkert igen?

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg går ikke ind for straf ift. at have aktiver - man er blevet beskattet rigeligt i løbet af arbejdslivet. Alene den dag, hvor man indfører mere differentierede skattesystemer, kunne det komme på tale - f.eks. frihed til at spare meget op, mod en lavere skatteprocent. Det idag batter ikke synderligt.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det forekommer mig som en regionsopgave?

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er åben for forslag.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er der ikke brug for - sænk særskatten for de erhvervsdrivende istedet, og sørg for ordentlig sagsbehandlingstid - så vokser virksomhederne frem som svampe i skoven.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den er urealistisk høj, og presser familier fra hus og hjem.

Uddannelse

Cand.jur/jurist Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2017 - nu

Fuldmægtig Energistyrelsen
C

Uddannelse

Cand.jur/jurist Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2017 - nu

Fuldmægtig Energistyrelsen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet