PERSONPROFIL

Charlotte Lund

Enhedslisten

Valgt ved kommunalvalget i København

Født 15. maj 1982 i Aalborg I et forhold 1 barn

Ø

Charlotte Lund (EL) er medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Hun er medlem af Økonomiudvalget samt Socialudvalget.

Hun går ind for social, kønslig og etnisk ligestilling, hvilket bl.a. kom til udtryk gennem femte udgave af bogen “Kvinde Kend Din Krop”, som hun var med redaktør på. Hun er universitetsuddannet inden for journalistik og arbejder som kommunikationsmedarbejder i LivaRehab - Center for rehabilitering af mennesker med prostitutionsskader. Chalotte Lund har også arbejdet som journalist på Mediesyndikatet Monsun, ScandMedia og som blogger på siden Modkraft.

Valgresultater

KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 430 Enhedslisten in total 53672
KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1040 Enhedslisten in total 55241

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Fordi jeg arbejder på at skubbe byen i en retning, hvor den bliver for de mange. Ikke for de få. Størsteparten københavnerne vælger bedre byrum og blød trafik over parkeringspladser.
Fordi vi ved at en ulige by er en utryg by, derfor er det pinedød nødvendigt at vi med al politik tænker I hvad kan modvirke at byen knækker sammen på midten. Lighed skabes mange steder: I byplanlægningen, i daginstitutioner og i på jobcentrene.
Fordi kommunen skal være til for borgerne. Ikke omvendt.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Langt størsteparten - 91 procent - bruger andre transportformer end bil. Det er på tide at budgettet begynder at afspejle dette.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke mindst klubidrætten

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ville være fedt med en progressiv kulturpolitik, men ikke på bekostning af kernevelfærden.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uligheden og fattigdommen er i eksplosiv stigning, og det skaber en utryg by for alle. Lad os gå den anden vej.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis en privat aktør skal tjene penge - og det skal de - er det de ældre, de syge og alle os andre der skal punge ud. det er ikke godt købmandskab for borgerne. Derudover viser den alarmerende høje konkursrate at det er en meget usikker pengeanbringelse. Lad os i stedet bruge krudtet på at lave den bedst mulige offentlige hjemmepleje.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning er vigtigt, men det kan være fatalt at sælge ud af andre områder.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, særligt med fokus på de områder af byen med størst ulighed i sundhed. Ikke mindst Bispebjerg, Sydhavnen og Amager

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forebyggelse og sociale tiltag skal forebygges i langt højere grad. Det er alt for dyrt - menneskeligt såvel som økonomisk - at lade være-.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velfærd er universel og burde ikke forringes af brugerbetaling. Men enig i at vi skal sætte større fokus på de fattige pensionister - ikke mindst brøkpensionister.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Området er er vigtigt og bør opprioriteres, men det kan være fatalt at sælge ud af andre områder i den ombæring.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2014 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Enhedslisten
Medlem af Socialudvalget Københavns Kommune, Enhedslisten
Medlem af Økonomiudvalget Københavns Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

2004 - 2010

Cand. Comm Journalistik og Geografi, Roskilde Universitetscenter / RUC

Erhvervserfaring

Medarbejder LivaRehab - Center for rehabilitering af mennesker med prostitutionsskader
Ø

Politiske hverv

2014 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Enhedslisten
Medlem af Socialudvalget Københavns Kommune, Enhedslisten
Medlem af Økonomiudvalget Københavns Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

2004 - 2010

Cand. Comm Journalistik og Geografi, Roskilde Universitetscenter / RUC

Erhvervserfaring

Medarbejder LivaRehab - Center for rehabilitering af mennesker med prostitutionsskader

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet