PERSONPROFIL

Charlotte Libach

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 15. januar 1985 Single

C

Charlotte Libach Johansen (K) var i 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti ved Kommunalvalget i København kommune. Charlotte Libach Johansen blev ikke valgt ind.
Hun er kandidat til Europaparlaments valget i 2019.

Hun læser statskundskab på Københavns Universitet og har et studiejob i Københavns Kommune. Charlotte Libach Johansen bor på Østerbro.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 146 Det Konservative Folkeparti in total 16792

Mærkesager

  • Sundhed
  • Børn
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde for fysisk og psykisk sundhed for københavnerne.

Samfundet er i dag, kun i meget ringe grad i stand til at imødekomme de udfordringer, man står med, når en i familien bliver ramt af en psykisk lidelse.

Jeg er selv pårørende. Jeg er pårørende til min ene forælder som er hjerneskadet i en trafikulykke og min anden forælder som er alvorlig psykisk syg. Psykisk sygdom har defineret mit liv. Jeg har været anbragt som barn og har haft en lang historik som en sag i systemet. Min familie har haft det meget svært.

I dag er jeg 32 år og min verden ser meget anderledes ud end da jeg var barn. Jeg er snart færdiguddannet kandidat i statskundskab ved Københavns Universitet. Jeg konkurrerer i IRONMAN konkurrencer. Jeg holder foredrag og jeg er politisk aktiv på flere platforme.

Jeg er kommet ud på den anden side. Min baggrund og personlige erfaringer giver mig et solidt fundament at tale ud fra.

Jeg vil arbejde for bedre vilkår for familier ramt af psykiske lidelser, lighed i sundhed for mennesker ramt af psykiske lidelser og et stærkt og inddragende foreningsliv for sunde fællesskaber.

Det er min hjertesag at ingen andre familier skal gå det samme igennem som min. Jeg vil bruge min erfaring, og min uddannelse, til at tale højt, bryde tabu og forbedre systemet, så vi bedre kan støtte familier ramt af psykisk sygdom.

Jeg ved hvad det handler om - simple as that!

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Kandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Det Konservative Folkeparti
Kandidat til Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

2011 - 2015

Statskunskab, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2013 - nu

Studiemedhjælper Københavns Kommune
C

Politiske hverv

2019 - nu

Kandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Det Konservative Folkeparti
Kandidat til Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

2011 - 2015

Statskunskab, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2013 - nu

Studiemedhjælper Københavns Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet