PERSONPROFIL

Cecilia Lonning-Skovgaard

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i København

Født 21. november 1975 Gift 3 børn

V

Cecilia Lonning (V) er Beskæftigelses- og Integrationsborgmester i Københavns Kommune. Hun har været medlem af Borgerrepræsentationen, siden hun i 2008 som suppleant overtog pladsen fra Søren Pind, som forlod posten i utide.

Cecilia Lonning har haft flere ledende stillinger i store firmaer som Carlsberg, Codan og Dong. Privat er hun gift med Anders, og sammen har parret tre børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2592 Venstre in total 23652
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 963 Venstre in total 31442

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Integration

Med kandidatens egne ord

Vælgerne skal stemme på mig og Venstre, fordi jeg – og Venstre – er et ambitiøst blåt alternativ til det årelange røde flertal på byens rådhus. Mange borgere, erhvervslivet og besøgende efterlyser forandring, og dén forandring vil vi gerne stå i spidsen for.

Vi er stolte af hovedstaden og vil styrke Københavns position som attraktiv by. Vi vil gerne have en grøn by med kant, men vi er ikke fanatiske og vil først og fremmest have en by, der fungerer i dagligdagen. Fremtidens København er for os en by med arbejdspladser – både de etablerede og nye. En by med gode folkeskoler. En by med høj mobilitet og fremkommelighed – for både cykler og biler. En grøn by – som folk kan bo i. En sikker, tryg og ren by. Og en by uden ghettoer og parallelsamfund.

Personligt har jeg 15 års ledererfaring fra dansk erhvervsliv og er vant til at stå i spidsen for store afdelinger og komplekse projekter. Desuden har jeg i 10 år været medlem af Borgerrepræsentationen og kender derfor Rådhuset og forvaltningerne indefra.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2008 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Venstre

2017 - nu

Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Københavns Kommune, Venstre

Uddannelse

1995 - 2001

Master's Degree Political Science, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2015 - nu

Sr. Director, Performance & Reward DONG Energy
V

Politiske hverv

2008 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Venstre

2017 - nu

Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Københavns Kommune, Venstre

Uddannelse

1995 - 2001

Master's Degree Political Science, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2015 - nu

Sr. Director, Performance & Reward DONG Energy

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet