PERSONPROFIL

Cecilia Catharina Buchtrup

Liberal Alliance

Spidskandidat i Gentofte

Født 25. september 1991 i Solrød I et forhold 1 barn

I

Cecilia Catharina Buchtrup var i år 2017 kandidat for Liberal Alliance til kommunalvalget i Gentofte kommune. Cecilia Catharina Buchtrup blev ikke valgt ind.

Cecilia Catharina Buchtrup har været engageret i politik siden hun var 15 år, og hun har er bl.a. tidligere lokalforeningsformand i et ungdomsparti. Hun var opstillet for Venstre i Solrød Kommune som valgets yngste kandidat i 2013, hvor hun blev valgt som 1. suppleant for partiet. Hun var kommunalbestyrelsesmedlem som suppleant fra september til december 2010, hvor hun bl.a. deltog i Solrød Kommunes budgetforhandlinger.

Cecilia Catharina Buchtrup er uddannet serviceøkonom, og hun arbejder til daglig som kunderådgiver for virksomheden Carglass. Privat er samboende med sin kæreste. Sammen har parret en søn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 178 Liberal Alliance in total 757

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skat

Med kandidatens egne ord

Jeg er liberal helt ind til benet, og går ind for en lavere men mere effektiv kommunal instans. Jeg tror på pengene har det bedst i borgernes lommer, og vi alle er selvstændige individer, der kan træffe vores egne valg om hvad der er rigtigt og forkert, for netop vores tilværelse. Jeg vil arbejde benhårdt for en langt større erhvervsvenlighed i kommunen, og at huske på, hvad der er kernevelfærd og prioriterer dette langt over alt andet. Jeg tror på et godt samarbejde og i langt højere grad vidensdeling, med borgerne som faktisk har erfaring på specifikke områder. Vi har det godt i kommunen, men vi kan få det langt bedre med en øget erhvervsvenlighed og større samarbejde instanserne imellem.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gentofte Kommune skal bygge ungdomsboliger til de ca. 500 unge på venteliste. Boligerne skal bygges på adresserne Ved Sløjfen, Ved Stadion og på en adresse øst for Charlottenlund Station.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal lave plads til vores unge mennesker, der gerne vil bo i kommunen. Vi skal værne om vores unge og være med til at hjælpe dem godt ind i de voksnes rækker når de første gang skal flyve fra reden.

2 Det er en god idé, at flygtninge er placeret på 60 forskellige adresser i kommunen frem for i et enkelt center.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Hans Toft har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hans Toft er en dygtig mand - han har styr på mange ting i kommunen. Jeg mener man skal anerkende hinandens gode værdier, også på tværs af partier - også selvom man ikke er enige om alt. Vi går til valg på et godt samarbejde, og at trække kommunen i en mere liberal retning.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må igen være et spørgsmål om brugerfladen for de forskellige transportformer.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja - vi skal passe bedre på vores ressourcer. Vi skal selvfølgelig gøre det så nemt og ligetil som muligt for vores borgere at sortere affaldet mere, så det bliver en naturlig del af ens hverdag.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et så godt idræts- og foreningsmiljø i Gentofte som vi i den grad kan være stolte af. Vi bliver år efter år kåret som årets idrætskommune, og derfor bør der ikke nødvendigvis bare afsættes flere penge - igen kommer det an på, om der er projekter der står til at skulle bruges penge på. Jeg mener man på tage projekterne først, og så se på finansieringen og ikke omvendt ved blot at dele penge ud til alting, uanset om der er projekter på området eller ej.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej det skal der ikke! Kultur er noget vi som (lokal)samfund selv skaber. Hvis der er nok mennesker til at bruge de forskellige kulturinstanser, vil de også kunne løbe økonomisk rundt. Det kan ikke være vores opgave som kommunalbestyrelsesmedlemmere at benytte os af smagsdommeri, og vælge ud hvilke projekter der fortjener kommunalstøtte og hvilke der ikke gør. Det er borgerne selv der vælger dette, netop ved at benytte de tilbud de finder mest attraktive. Dette er ikke en kommunal opgave.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe vi ikke har et stort problem at løse, mener jeg ikke vi nødvendigvis skal give flere penge. Vi skal lige huske på, at det er borgernes penge vi bruger. Det må være op til borgerne d. 21/11 og stemme på de politikere, som de mener forvalter kommunen og deres skattekroner på bedst mulig vis.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig udgør andres menneskers tilstedeværelse ikke i sig selv et problem, så længe den kan finde ud af at opfører sig ordentligt og begå kriminalitet.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, selvfølgelig vil det det. Det bør det i hvert fald. Vi har jo desværre haft et par sager i den sidste tid, hvor de private aktører heller ikke har kunne løfte opgaven tilstrækkeligt. Derfor må vi finde nogle nye og bedre aktører, som kan løfte opgaven og skabe konkurrence på området, for så senere at beslutte om det er en opgave der skal løses af det privat eller det offentlige.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg syntes vi skal prioritere de områder, hvor vi har størst udfordringer.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener vi skal være bedre til at lytte til uddannelsesinstitutionerne. Det er dem der ved bedst, og dem der arbejder med klasserne til hverdag. Det er heller ikke nødvendigvis det samme på en folkeskole og et gymnasium - udfordringerne kan være forskellige, og derfor skal behovene også opfyldes forskelligt.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Min opfattelse er, at vi i Gentofte gør rigtig meget for at få jobsøgende ud på arbejdsmarkedet igen, hvorfor vi også ligger under landsgennemsnittet ift. fuldtidsledige. Derved ikke sagt vi ikke kan gøre det bedre - for selvfølgelig kan vi det.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Blot fordi vi i forvejen har en lav nominelskat, skal vi selvfølgelig hele tiden arbejde for at få skatten bragt længere ned. Pengene har det bedst i borgernes lommer.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen - lad os finde ud af hvilke udfordringer og projekter vi står overfor, og prioritere dem, i stedet for blot at fordele pengene i ligestore bider til alle områder. Det gavner ingen.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke alt bare kan løses med en ekstra pose penge. Det handler om hvordan vi forvalter de penge vi har, ikke blot hvordan vi bruger flere. Der ligger en stor opgave hos både samfund, forældre og kommunen vi skal løfte i flok, for at få vores unge mennesker væk fra kriminalitet og bander. Vi bør i samarbejde finde ud af, hvordan vi på bedste vis kan sikre disse unge mennesker en beskæftigelse og en følelse af ejerskab over noget, det gør det attraktivt at blive afkriminaliseret.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør tilgodese alle transport former, og ikke forfordele nogle frem for andre.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har mange dejlige naturområder i Danmark - til gengæld gør vi ikke ret meget for vores erhvervsliv. Det skal der laves om på. Vi må have som mål at være den mest erhvervsvenlige kommune i verden. Det behøver ikke være modstridende med at bevare vores naturområder.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Se ovenstående svar.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener det starter med at være en nationalopgave, og før de har fundet ud af præcis hvad de ønsker vi skal gøre på Christiansborg, er det svært at agere efter hvad vi tror der skal ske med flygtningene i kommunen.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De skal i hvert fald have muligheden for valget om selvbetalte ydelser.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg syntes vi skal prioritere de områder, hvor vi har størst udfordringer.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er min forståelse at vi i kommunen har en temmelig fornuftig normering, men hvis der er problemer på området må vi selvfølgelig se løsningsorienteret på dem, og se hvorfor det er pengene ikke bliver brugt på varme hænder.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sætte dækningsafgiften ned. Jeg mener det er direkte pinligt, at vi beskatter vores virksomheder 250% mere end landsgennemsnittet ift. dækningsafgiften. Vi skal være en kommune i vækst og en kommune der kan tiltrække virksomheder til kommunen. Vi ligger på en 54. plads i DI's nyeste undersøgelse ift. erhvervsvenlighed. Det er ikke godt nok, og vi har al mulighed for at blive bedre!

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pengene har det bedst i borgernes lommer.

Politiske hverv

2013 - 2017

1. suppleant Solrød Kommune, Venstre

Uddannelse

Serviceøkonom Nørrebro

Erhvervserfaring

Kunderådgiver Carglass
I

Politiske hverv

2013 - 2017

1. suppleant Solrød Kommune, Venstre

Uddannelse

Serviceøkonom Nørrebro

Erhvervserfaring

Kunderådgiver Carglass

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet