PERSONPROFIL

Carsten Oddershede

Enhedslisten

Valgt ved kommunalvalget i Greve
Kandidat til regionsrådsvalget i Sjælland

Født 2. december 1974 i Køge Gift 2 børn

Ø

Carsten Oddershede (EL) er byrådsmedlem i Greve Kommune. Han er medlem af Økonomiudvalget samt Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget. Til regionsrådsvalget i 2017 stillede han op som regionsrådsmedlem i Region Sjælland, men han blev ikke valgt ind.

Carsten Oddershede er uddannet kandidat i pædagogisk filosofi fra Aarhus Universitet. Han er desuden uddannet tømrer, faglærer og folkeskolelærer. Han arbejder i dag som selvstændig, og han har tidligere bl.a. arbejdet som lærer på Krogårdsskolen og som faglærer på Roskilde Tekniske Skole. Privat er Carsten Oddershede bosat i Greve. Han er gift, og han har to børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 229 Enhedslisten in total 1102
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 2010 Dansk Folkeparti in total 988

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

DEN SOCIALE KOMMUNE

Enhedslistens vision er at skabe en social kommune, hvor enhver borger føler sig tryg og har mulighed for at leve et liv i frihed, uanset indtægt og status. Det kræver et tillidsfuldt forhold mellem borgerne indbyrdes og deres forhold til kommunen.

Ordentligt arbejde

I Greve kommune presser man i særlig grad kontanthjælpsmodtagere hårdt og forlanger, at de skal arbejde fuld tid i forskellige aktiveringsindsatser for kontanthjælpssats. Det får ikke borgeren tættere på et regulært job, fordi virksomhedspraktik og nytteindsats er social dumping, hvor virksomheder kan få borgere til en timeløn ned til 13 kr./t – Enhedslisten står fast på, at alle skal have tilbudt et ordentligt job på overenskomstvilkår

En god start på livet

Enhedslisten kæmper for en skole, der står for livsoplysning og ikke kun faglighed. Vi vil sikre, at Greves lærere har overskud og kompetence til at arbejde med elever på forskelligt niveau, og at alle elever gennem mødet med lærer og andre elever får lyst til at modtage den gave, uddannelse er.
Enhedslisten bakker op om BUPL’s krav om minimumsnormeringer med højst 3 børn pr. voksen i vuggestuer og højst 6 børn pr. voksen i børnehaver.

Naturen er livsvigtig

Bæredygtighed forudsætter, at der er fokus på klima og miljø. Den luft, vi indånder, og det vand, vi drikker, skal være rent. Det kræver indsatser. Kommunens bygninger skal energiforbedres, og bilparken udskiftes til cykler og elbiler, så vi ikke forurener vores luft. Vi har desuden et ansvar for, at vi nedbringer CO2 udledningen, så vi ikke forværrer klodens klima yderligere.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Greve Kommune bør fortsat bruge penge på iPads til skoleelever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Greve Kommune bør prioritere renovering af nedslidte skoler i stedet for skattelettelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Pernille Beckmann har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idrætsområdet har generelt de sidste mange år fået tilført store summer til anlæg. Nu er der behov for at andre områder prioriteres før idrætsområdet. Der skal selvfølgelig sættes penge af til den løbende vedligeholdelse.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Portalen og Greve museum leverer et godt tilbud til borgeren. Vi har desuden Arken tæt på.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle mennesker har ret til en ordentlig tilværelse og der skal vi i fællesskab sikre. Desuden har alle mennesker resurser og kan bidrage med hver deres erfaringer og være med til at kulturberige.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er alt for mange eksempler på private virksomheder der enten går konkurs eller bruger underbetalt arbejdskraft. Der skader både kommunens økonomi, skaber ringere service hos borgeren og underminerer arbejdsmarkedet.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen må det pointeres at den rette indsats så tidlig som muligt vil mindske behovet for hjælp senere. Så den rette genoptræning vil ikke nødvendigvis øge behovet for penge til området.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arbejdsløse piskes gennem meningsløse aktiveringstiltag. De skal have et ordinært job - altså en kommunal jobgaranti.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har landets 3. laveste (delt placering) skatteniveau. Vi har tværtimod behov for at hæve skatten, så vi kan finansierer en ordentlig kvalitet på velfærdsområderne.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hele kommunen skal tilgodeses ikke blot en enkelt del af kommunen.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal passe på den sparsomme natur kommunen råder over og som hver dag er under pres.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har Portalen som er god til at tiltrække store og populære kunstnere. Vi har også et glimrende museum. Vi kunne måske godt have behov for et lidt breder udbud med kunst og litteraturbegivenheder. Vi ligger dog tæt på Arken.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge skal, som alle andre borgere, sikres en bolig og et ordentligt job (på overenskomst). Derudover skal der tages hensyn til deres sædvaner i de kommunale tilbud, herunder mad og sprogtræning (modersmålsundervisning).

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle borgere skal have tilbudt ordentlig hjemmepleje - uanset om de er rige eller fattige. Det er en væsentlig del af vores universelle velfærdsmodel.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At sindlidende får bedre hjælp vil ikke nødvendigvis medfører øget udgifter. En tidlig indsats og den nødvendige støtte fra starten vil mindske behovet for støtte senere i livet.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et væksthus som servicerer virksomheder og iværksættere. Det er et fint tilbud, som vi vil opretholde. Greve kommune har ingen problemer med at tiltrække private virksomheder og har kun få erhvervsgrunde tilbage, så der er ikke behov for at øge indsatsen.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den er landets 2. laveste!

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 147 Enhedslisten in total 26041

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

DEN SOCIALE KOMMUNE

Enhedslistens vision er at skabe en social kommune, hvor enhver borger føler sig tryg og har mulighed for at leve et liv i frihed, uanset indtægt og status. Det kræver et tillidsfuldt forhold mellem borgerne indbyrdes og deres forhold til kommunen.

Ordentligt arbejde

I Greve kommune presser man i særlig grad kontanthjælpsmodtagere hårdt og forlanger, at de skal arbejde fuld tid i forskellige aktiveringsindsatser for kontanthjælpssats. Det får ikke borgeren tættere på et regulært job, fordi virksomhedspraktik og nytteindsats er social dumping, hvor virksomheder kan få borgere til en timeløn ned til 13 kr./t – Enhedslisten står fast på, at alle skal have tilbudt et ordentligt job på overenskomstvilkår

En god start på livet

Enhedslisten kæmper for en skole, der står for livsoplysning og ikke kun faglighed. Vi vil sikre, at Greves lærere har overskud og kompetence til at arbejde med elever på forskelligt niveau, og at alle elever gennem mødet med lærer og andre elever får lyst til at modtage den gave, uddannelse er.
Enhedslisten bakker op om BUPL’s krav om minimumsnormeringer med højst 3 børn pr. voksen i vuggestuer og højst 6 børn pr. voksen i børnehaver.

Naturen er livsvigtig

Bæredygtighed forudsætter, at der er fokus på klima og miljø. Den luft, vi indånder, og det vand, vi drikker, skal være rent. Det kræver indsatser. Kommunens bygninger skal energiforbedres, og bilparken udskiftes til cykler og elbiler, så vi ikke forurener vores luft. Vi har desuden et ansvar for, at vi nedbringer CO2 udledningen, så vi ikke forværrer klodens klima yderligere.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2014 - nu

Byrådsmedlem Greve Kommune, Enhedslisten
Medlem af Økonomiudvalget Greve Kommune, Enhedslisten
Medlem af Integrations-, Beskæftigelses og Ungdomsudvalget Greve Kommune, Enhedslisten

Tillidsposter

2011 - 2014

Formand Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling

Uddannelse

2015 - 2017

Kandidat Pædagogisk Filosofi, Aarhus Universitet
Professionsbachelor Lærer og faglærer, University College Sjælland
Erhvervsuddannelse Tømrer, Københavns Tekniske Skole

Erhvervserfaring

Selvstændig CODorganic

2012 - 2015

Folkeskolelærer Krogårdsskolen

2007 - 2010

Faglærer Roskilde Tekniske Skole
Ø

Politiske hverv

2014 - nu

Byrådsmedlem Greve Kommune, Enhedslisten
Medlem af Økonomiudvalget Greve Kommune, Enhedslisten
Medlem af Integrations-, Beskæftigelses og Ungdomsudvalget Greve Kommune, Enhedslisten

Tillidsposter

2011 - 2014

Formand Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling

Uddannelse

2015 - 2017

Kandidat Pædagogisk Filosofi, Aarhus Universitet
Professionsbachelor Lærer og faglærer, University College Sjælland
Erhvervsuddannelse Tømrer, Københavns Tekniske Skole

Erhvervserfaring

Selvstændig CODorganic

2012 - 2015

Folkeskolelærer Krogårdsskolen

2007 - 2010

Faglærer Roskilde Tekniske Skole

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet