PERSONPROFIL

Carsten Helles Rasmussen

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Lejre

Født 23. februar 1952 i Allerød Gift 3 børn

V

Carsten Helles Rasmussen (V) er kommunalbestyrelsesmedlem i Lejre Kommune. Han er medlem af Børn- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Carsten Helles Rasmussen har været opstillet for Venstre i Lejre flere gange, og han har været kommunalbestyrelsesmedlem siden valget i 2013. I sit poltiske liv har Carsten Helles Rasmussen bl.a. arbejdet med kommunal økonomi.

Carsten Helles Rasmussen er uddannet landbrugstekniker ved Nordisk Landboskole og revisor ved Niels Brock. Han har mange års erfaring som revisor og fra forskellige lederstillinger i branchen. I dag arbejder han som markedschef for rådgivningsvirksomheden Vkst, hvor han bl.a. arbejder med økonomisk rådgivning.

Privat er Carsten Helles Rasmussen bosat i Højby ved Lejre på Midtsjælland med sin kone.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 219 Venstre in total 4162
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 142 Venstre in total 4975
KV 2009 Personlige stemmer 92 Venstre in total 0

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Det liberale menneskesyn er for mig helt afgørende, fordi det bygger på, at ethvert menneske har ret, men også en pligt til at tage ansvar for sit eget liv og et medansvar for fællesskabet.
Derfor skal borgerne have så stor indflydelse som muligt i alle kommunens institutioner, bestyrelser og udvalg - det tror jeg fuldt og fast på giver de bedste og mest holdbare løsninger.
Med denne politiske grundholdning, er det for mig helt naturligt at være medlem af og politisk aktiv for Venstre.
Mine tre vigtigste mærkesager er:
- Lokaldemokratiet skal styrkes, så Lejres borgere føler sig hørt og forstået. Den direkte dialog med borgerne er afgørende for, at der bliver ejerskab til og at kvaliteten af de politiske beslutninger bliver så god som mulig.
- Det skal være attraktivt at drive virksomhed i Lejre, så vores kommune er det naturlige valg for nye virksomheder og iværksættere. Virksomhederne fortjener en kommune, som servicerer dem til det yderste. Det betyder nem adgang til kommunens folk og hurtig og professionel sagsbehandling.
- Fagligheden i skolen skal styrkes, så flest unge bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle kræfter skal sættes ind på, at den nye skolereform bliver implementeret bedst muligt. Dermed får vi hævet fagligheden, styrket trivslen og støtttet elevernes læring generelt.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har intet imod økologiske fødevarer/ initiativer, men det skal som udgangspunkt være markedsdrevet.

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er blevet og bliver bygget mange almene boliger i Lejre i disse år, så jeg vil gerne holde igen med denne boligform og i stedet fremme byggerier af andels- og ejerboliger.

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er særdeles vigtigt, at kommunen og lokalsamfundet sammen gør en aktiv indsats for at integrationen lykkes. Endvidere er det også afgørende, at der er virksomheder, som vil ansætte flygtninge - det er det bedste middel til integration

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som det ser ud nu, bliver der afsat en passende sum, men borgerne i de enkelte landsbysamfund, skal i langt højere grad end det er tilfældet i dag have større indflydelse på anvendelsen af disse penge.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som det ser ud nu, bliver der afsat en passende sum til integration af flygtninge

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men vil ældre medborgere tilkøbe flere ydelser, skal dette være muligt

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2013 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Venstre
Medlem af Børn- og Ungdomsudvalget Lejre Kommune, Venstre
Medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Lejre Kommune, Venstre

2013 - 2017

Medlem, Økonomiudvalget Lejre Kommune, Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Køge-kredsens Valgbestyrelse
Bestyrelsesmedlem Valgbestyrelsen for kommunale valg

Uddannelse

1988 - 1992

Erhvervsuddannelse Revisor, Niels Brock

1982 - 1984

Erhvervsuddannelse Landbrugstekniker, Nordisk Landboskole

Erhvervserfaring

2013 - nu

Markedschef Landboforeningen Gefion

2009 - 2013

Skattechef og souschef Lanboforeningen Gefion

2006 - 2009

Kontorleder Landbocentrum

2001 - 2006

Souschef Landbocentrum

1998 - 2001

Økonomikonsulent Roskilde Landbocenter
V

Politiske hverv

2013 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Venstre
Medlem af Børn- og Ungdomsudvalget Lejre Kommune, Venstre
Medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Lejre Kommune, Venstre

2013 - 2017

Medlem, Økonomiudvalget Lejre Kommune, Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Køge-kredsens Valgbestyrelse
Bestyrelsesmedlem Valgbestyrelsen for kommunale valg

Uddannelse

1988 - 1992

Erhvervsuddannelse Revisor, Niels Brock

1982 - 1984

Erhvervsuddannelse Landbrugstekniker, Nordisk Landboskole

Erhvervserfaring

2013 - nu

Markedschef Landboforeningen Gefion

2009 - 2013

Skattechef og souschef Lanboforeningen Gefion

2006 - 2009

Kontorleder Landbocentrum

2001 - 2006

Souschef Landbocentrum

1998 - 2001

Økonomikonsulent Roskilde Landbocenter

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet