PERSONPROFIL

Carsten Andersen

Radikale Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Allerød

Født 1. august 1967 i Gladsaxe Kommune

B

Carsten Andersen var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre (R) til kommunalvalget i Allerød kommune. Carsten Andersen blev ikke valgt ind.

Carsten Andersen er uddannet cand.mag i fransk ved Københavns Universitet, og han har siden efteruddannet sig i political science ved Science Po i Paris og business ved Copenhagen Business School. Carsten Andersen arbejder til daglig som senior projektleder ved DSB. Han har tidligere bl.a. haft flere projektlederstillinger i det private erhvervsliv. Privat er Carsten Andersen bosat i Lynge.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 7 Radikale Venstre in total 915

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Integration

Med kandidatens egne ord

Mine mærkesager til kommunalvalget i Allerød Kommune tirsdag 21. november er.
1) Integration af flygtninge og indvandrere
2) Værn om det naturskønne Allerød
3) Investering i uddannelse

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nuværende 2 + 2 struktur for de 4 skoler i Lillerød har vist sig ikke at fungere. Det vil være bedre at lukke den ene skole, således at der er 3 skoler i Lillerød. Skolerne i Lynge og Blovstrød skal naturligvis bevares.

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være en ligelig prioritering imellem kollektiv trafik og privatbilisme. Jeg anerkender dem ikke som modsætninger.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nuværende flertal bruger alt for mange penge på at bygge nye og tomme idrætshaller, som borgerne ikke benytter sig af.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerød Kommune er allerede i den heldige situation, at vi har et teater Mungo Park. Der er mange fine kulturtilbud i Hovedstadsområdet, som jeg ikke mener, at kommunen bør konkurrere med.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældre mennesker, der genoptrænes til at klare sig selv, koster samfundet færre udgifter efterfølgende. Det er en investering og ikke en udgift.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelse

1993 - 1994

Cand.Mag Business, Copenhagen Business School

1991 - 1992

Cand.Mag Political science, Science Po

1988 - 1993

Master of Arts Fransk, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2013 - nu

Senior projektleder DSB
B

Uddannelse

1993 - 1994

Cand.Mag Business, Copenhagen Business School

1991 - 1992

Cand.Mag Political science, Science Po

1988 - 1993

Master of Arts Fransk, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2013 - nu

Senior projektleder DSB

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet