PERSONPROFIL

Caroline Stage

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i København

Født 10. november 1990 I et forhold

V

Caroline Stage Olsen (V) er medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Hun er medlem af Socialudvalget.

Caroline Stage Olsen er uddannet cand.merc. i International Marketing and Mangement fra Copenhagen Business School og arbejder til daglig som Government Affairs Manager hos British American Tobacco.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 951 Venstre in total 23652
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1318 Venstre in total 31442

Mærkesager

  • Integration
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

STOP KØBENHAVNS PENGESPILD
Listen over pengespild i Københavns Kommune er lang. Meget lang. Frank Jensen og det røde flertal i Københavns Kommune klatter dine penge væk på ligegyldige projekter. Det skal stoppes! Vi skal ikke bruge millioner af skattekroner på en lysende bænk, bycykler eller kridtfestivaler. For blot at nævne et par eksempler. Jeg vil stoppe pengespildet! Dine skattekroner skal bruges på kernevelfærd eller blive i dine lommer.

RESPEKT FOR KØBENHAVN
I København skal der være plads til alle – bare ikke bander og kriminelle! Vi kan ikke længere se igennem fingre med bandekonflikt, vold og hærværk i København. Derfor skal vi:
• Rydde Ungdomshuset: Vi skal ikke acceptere, at en gruppe voldspsykopater begår vold mod vores politi og udøver hærværk mod vores gader.
• Indføre nultolerance overfor banderne: Vi skal have flere synlige betjente på gaderne. Og vi skal stramme nettet bandemedlemmerne. Intet bandemedlem skal modtage offentlige ydelser!

KØBENHAVN – ET ERHVERVSPARADIS
Erhvervsvilkårene i København er elendige. Det kan vi gøre bedre! Vi skal forbedre vilkårene i København til gavn for væksten og beskæftigelsen. Kommunen skal være en medspiller - ikke en modspiller. Derfor vil jeg kæmpe for, at vi får:
• En tilgængelig kommune med hurtige sagsbehandlingstider
• Én indgang for virksomheder i København
• En afskaffelse af byggesagsgebyret og lavere erhvervsafgifter

KØBENHAVN – DEN LEVENDE BY
Kulturen skabes bedst af byens borgere – ikke af politikerne på rådhuset. Det handler ikke nødvendigvis om kommunale støttekroner, men om den bykultur københavnerne selv skaber. Vi skal sætte kulturen fri og hylde frivillige initiativer. Hverken jeg eller andre skal bestemme, om du skal køre i bus eller bil, ryge en joint eller sætte dit barn i friskole. Det er den kultur og det frisind, der ikke kan købes for penge, som gør byen unik – ikke kommunalt finansierede prestigeprojekter.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal både være nemt at være cyklist og bilist i København. Vi skal sørge for, at cykelstierne fungerer og at det er nemt at komme fra A til B. Når det er sagt, så har jeg også forståelse for, at nogle mennesker har brug for en bil - det skal der være plads til i en hovedstad som København. Bedst vil det dog være, hvis vi skaber et incitament for at bruge andre transportmidler end bilen. Derfor skal vi sørge for, at der er parkeringspladser ved metro og s-tog og gøre cykelruter attraktive.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kan vi lægge boligerne et andet sted end Fælleden, er jeg tilhænger af det. Derfor har vi også bedt forvaltningen undersøge, om det er muligt. Dog bliver vi nødt til at anerkende manglen på boliger i KBH og det store økonomiske tab, der vil være forbundet med ikke at bygge de boliger, som vi aftalte i starten af 90'erne.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Københavns kommune ødsler skattekroner væk mens virksomheder skriger efter bedre vilkår, sociale udsatte ikke får den hjælp de skal have og bandekonflikten raser i vores by. Det kan og skal vi simpelthen gøre bedre.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Investeringer i kollektiv trafik, cyklisme og bilisme er vejen. Det nytter hverken kun at være en by for biler, cyklister eller kollektivister. Der skal være sammenhæng.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe vi ikke selv har nogle anlæg, der kan bearbejde det sorterede affald giver det ikke nogen mening at affaldssortere mere end vi gør i dag.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kulturen skabes bedst af byens borgere – ikke af politikerne på rådhuset. Det handler ikke nødvendigvis om kommunale støttekroner, men om den bykultur københavnerne selv skaber. Vi skal sætte kulturen fri og hylde frivillige initiativer. Hverken jeg eller andre skal bestemme, om du skal køre i bus eller bil, ryge en joint eller sætte dit barn i friskole. Det er den kultur og det frisind, der ikke kan købes for penge, som gør byen unik – ikke kommunalt finansierede prestigeprojekter.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I København har vi en stor andel af socialt udsatte, der ikke får den hjælp som de har brug for eller krav på. Imens klatter vi penge væk på alle mulige prestigeprojekter. Prioriteringen er helt gal - det bliver vi simpelthen nødt til at stramme op på.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Historisk har vi i hvert fald været for dårlige til at inkludere folk af anden etnisk baggrund i kommunen. For få kommer i job og sidder på en form for overførselsindkomst. Det er spild af penge, spild af arbejdskraft og ikke mindst spild af liv for dem, der ikke har mulighed for at tage del i samfundet.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence er en god ting og er også med til at sikre, at den kommunale pleje hele tiden sørger for at være så kvalitetsbevidst og effektiv som muligt - det er super vigtigt! Dog kræver det, at vi som kommune er skarpe, når vi formulerer vores udbud, så vi sikrer, at der er overensstemmelse mellem pris og kvalitet. Det vigtigste må være, at borgerne får den bedste behandling - ikke om der er tale om et offentligt eller et privat tilbud.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med ”Specialreformen” fra 2011 blev knap 100 elever flyttet over i det almene system. Siden da er flere børn med udfordringer blevet sluset ud på de almindelige skoler. Venstre ønsker at lave et ”kasse-eftersyn” på inklusions-indsatsen og få belyst situationen fra forældre-, skole- og forvaltnings-perspektiv, så vi kan få justeret de dele, der ikke virker – også hvis det indebærer, at flere børn skal i specialklasser. Det bærende princip må være, at alle får den undervisning som de har krav på.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København har i dag 17.000 ledige kontanthjælpsmodtagere og 13.000 ledige dagpengemodtagere. Det er alt for mange – især fordi vi står midt i en højkonjunktur. Venstre vil stille flere krav til borgere, som står udenfor arbejdsmarkedet. Det kan være i form af at øge brugen af nyttejob, f.eks. indenfor rengøringsområdet. Husk på, at hver gang vi får 10 kontanthjælpsmodtagere i arbejde, sparer kommunen 2 mio. i kontanthjælp – det svarer til 4 skolelærere eller politibetjente.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal bruge flere penge på cykelstier. Derfor foreslår Venstre også konkret, at der afsættes 25 mio. årligt til at sikre, at vores cykelstier fungerer. Det skal dog ikke være på bekostning af alle andre former for transport. Vi skal kunne være her allesammen - også dem med bil.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har relativt få grønne områder i København. Dem skal vi værne om. Derudover skal vi være bedre til at tænke bynær natur ind, når vi bygger nyt, så vi sikrer, at København også er en grøn og rar by at være og bo i.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger rigeligt penge på at tiltrække kulturelle begivenheder i forvejen. Det Internationale Melodi Grandprix endte med et underskud på 58 mio. Vi skal tænke over, hvordan vi bruger vores penge bedst, når vi hiver kulturelle begivenheder til byen.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger allerede enormt mange penge på mærkelige indsatser i sociale boligområder. Jeg tror på at løsningen på mange sociale problemer er beskæftigelse - det skal der være mere fokus på i stedet for mærkelige projekter uden effekt.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger allerede enormt mange penge på integrationsindsatser i København. Jeg tror ikke at løsningen er flere penge, men indsatser, der virker. Endemålet med må være beskæftigelse for flygtninge. Ikke alle mulige andre mærkelige målsætninger.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skatter og afgifter, ikke mindst dækningsafgiften, er en alvorlig økonomisk byrde for mange virksomheder i hovedstaden. Imens klattes der penge væk til erhvervsfremmetiltag og støtteordninger uden den store effekt. Vi vil afskaffe de mange erhvervsstøtteordninger – og bruge pengene på at nedsætte gebyrer og afgifter, f.eks. byggesagsgebyrer og erhvervslicenser for parkering. Derudover skal vi have styr på sagsbehandlingen i kommunen. Den er for langsom og ineffektiv.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2014 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Venstre
Medlem af Socialudvalget Københavns Kommune, Venstre

Uddannelse

2010 - 2015

Cand.merc. International marketing and management, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

2016 - nu

Government Affairs Manager British American Tobacco
V

Politiske hverv

2014 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Venstre
Medlem af Socialudvalget Københavns Kommune, Venstre

Uddannelse

2010 - 2015

Cand.merc. International marketing and management, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

2016 - nu

Government Affairs Manager British American Tobacco

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet