PERSONPROFIL

Carl Eltorp

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Vallensbæk

Født 18. juni 1951 4 børn

C

Carl Eltorp var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti ved Kommunalvalget i Vallensbæk kommune. Carl Eltorp blev ikke valgt ind.

Carl Eltorp arbejder som projektleder for Bendix Transport Denmark A/S, hvilket han har gjort siden 2001. Han har studeret på Copenhagen Business School.
Privat er han far til fire voksne børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 16 Det Konservative Folkeparti in total 4319

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Foreningsarbejde - samarbejde og faciliteter

Jeg ønsker at arbejde for en synlig social profil, i forbindelse med mit foreningsarbejde, og for et aktivt samarbejde mellem foreningerne og de kommunale institutioner. Her mener jeg at der kan opnås en bedre dialog til gavn for begge parter. Jeg vil yderligere arbejde for bedre udnyttelse af de kommunale faciliteter, gældende på alle niveauer, både udendørs og indendørs. Det vil også være til gavn for de grupper af borgere, der ønsker i perioder at benytte faciliteterne, men også en videreudvikling af det foreningsnetværk vi har sat i gang.

Styrke partnerskaber

Vi skal arbejde på at få en bedre dialog mellem virksomheder og foreninger, med fokus på hvordan vi kan hjælpe og understøtte hinanden. Det skal ikke altid kun gå én vej, fra virksomhed til foreningerne, men også den anden vej, ved at indgå i partnerskaber.

Sikre gode ældreboliger

Der bliver flere ældre i Vallensbæk og derfor skal vi fokusere på en bedre boligsituation for de ældre i kommunen. Dette kan bl.a sikres ved at indgå et samarbejde med de private udlejere, og styrke samarbejdet med Vallensbæk Boligselskab.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vallensbæk Kommune skal investere 10 millioner kroner i at nedsætte støjbelastningen for borgere, der er ramt af støj.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kun såfremt det har en virkning, og at regeringen vil sikre den samlede strækning i de 3 kommuner, eller vil det være spild af penge og kræfter og vil ingen virkning have på støjbelastningen i området.

2 Vallensbæk skal udstykke nye byggegrunde til bolig og erhverv, så kommunen kan vækste.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

DA vi har meget få grunde tilbage skal dette gøres med omtanke og med stor hensyn til naturen i vores kommune.

3 Henrik Rasmussen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Såfremt der er et behov for disse midler ellers ikke. Det må være behovet forhjælp der tæller og ikke bare et budget tal.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - 2017

Kommunalbestyrelseskandidat Vallensbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

Copenhagen Business Academy

Erhvervserfaring

2001 - nu

Projektleder Bendix Transport Denmark A/S
C

Politiske hverv

2017 - 2017

Kommunalbestyrelseskandidat Vallensbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

Copenhagen Business Academy

Erhvervserfaring

2001 - nu

Projektleder Bendix Transport Denmark A/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet